ZÁPIS do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015

 Vážení rodiče předškoláků,

ještě jednou děkujeme za hojnou účast na Dni otevřených dveří, kde jste získali potřebné informace o naší škole a její práci.

Zápis do 1.ročníku na Základní školu Praha 5 – Řeporyje se uskuteční 28.1.2014.

Čas:                14:00 – 18:00 hod.

Kde:                V prvním patře budovy „Pavilon“ (nad jídelnou).

Co s sebou:     OP, rodný list dítěte a dítě.

Průběh:           V učebně budou dvě stanoviště. U prvního stanoviště zákonní zástupci vyplní formulář „Přijetí k povinné školní docházce“. V té době Vaše dítě absolvuje diagnostický pohovor s pedagogem.

VÝKLAD ZÁKONA 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST TŘETÍ: POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Nejčastější dotazy a odpovědi k nástupu dítěte do ZŠ, odkladu povinné školní docházky

 Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

 O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. „

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Jak je to v současné době s odklady povinné školní docházky. Lze si podat odklad u jednoho dítěte vícekrát, tzn. že by dané dítě např. chodilo do první třídy o dva roky později? Pokud to možné je, kolik takovýchto odkladů je možno podat (o kolik let později může dítě nastoupit do školy)?

 Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

            V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Vedení školy

Osobnost měsíce – Tomáš Máder

V listopadu nás navštívil kanoista Tomáš Máder. Žáci se dozvěděli zajímavosti ze světa tohoto vodního sportu i něco z jeho zákulisí. Na vlastní oči si mohli prohlédnout  medaile, kterých si Tomáš nejvíce váží.

Tomáš Máder je bývalý český vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C2. Jeho partnerem v lodi byl Marek Jiras. V roce 1999 vybojovali zlatou medaili na mistrovství světa, v roce 2002 byli bronzoví. Na Letních olympijských hrách 2000 v Sydney vybojovali v závodě C2 bronzovou medaili, v Athénách 2004 byli sedmí. Po Mistrovství světa 2009 ukončili sportovní kariéru.

SUPERSTAR 1. třídy

Chtěli jsme s dětmi prožít hodinu hudební výchovy trochu netradičně, a tak jsme v pátek 22.11. uspořádali soutěž ve zpěvu. Přihlásilo se celkem devět malých zpěváčků chtivých si zasoutěžit. Každý z nich si připravil nějakou písničku. Někteří se tak rozparádili, že těch písniček zazpívali hned několik. Většině dětí ani nevadilo, že musely zpívat do opravdického mikrofonu. Porota měla těžké rozhodování, a tak se nakonec vítězem stalo všech devět účinkujících. Gratulujeme!

Slavnost Slabikáře 1.B

Páteční den 22.11. byl u nás v 1. B poněkud jiný než obvykle. První hodinu k nám přišla do třídy  vzácná návštěva – paní královna z Písmenkového království. Poprosila nás, abychom jí pomohly zachránit princeznu Mluvenku. Tu prý uvěznil zlý čaroděj Slovokaz do nejvyšší  věže svého zámku. Museli jsme získat pět zlatých klíčů, abychom mohli odemknout komnatu se zakletou princeznou. Paní královna si nás prověřila, zda umíme číst i psát slabiky a slova, zda poznáme psací i tiskací tvary písmen, zda poznáme počáteční slabiku slova apod. Za každý správně splněný úkol jsme získali jeden klíč. Co myslíte, podařilo se nám Mluvenku zachránit? Byli jsme všichni šikovní a princeznu jsme z věže osvobodili. Za odměnu jsme dostali od paní královny svoji první knihu na čtení Slabikář a sladkost.

 

1.A 2013/2014

Poslední školní den prvňáčků.

Všem přeji krásné prázdniny.                                                       Michaela Šimánková

 

Ukončení celoroční soutěžě

Na závěr školního roku proběhlo vzhodnocení naší celoroční soutěže o prvňáčkovu kouzelnou tužku. Každý prvňáček sbíral každý den hvězdičky za práci navíc, za skupinovou práci, ale i za pomoc spolužákům nebo paní učitelce. Každý týden proběhlo vyhodnocení s pochvalou do žákovské knížky a poslední týden byli vyhlášeni vítězové.

    

 

Dramatizace

Dramatizujeme pohádky a moc nás to baví :-).

      

 

  

 

 Rytíři a princezny v první třídě

V pondělí 16.6. jsme byli na školním výletě na zámku rytířů a princezen na Radíči. Děti absolvovaly školu na osvojení princeznovských a rytířských dovedností. Naučily se základy etikety, hledaly začarovaný poklad, kouzlily s princeznou a v budoáru pro princezny a v dětské zbrojnici si děti vyzkoušely opravdové šaty pro princezny a rytířskou zbroj. Venku si rytíři vyzkoušeli šermířský turnaj a v královské zahradě si všichni pohráli v dětském hradu, na houpačkách a trampolíně. Na zpáteční cestě jsme se ještě prošli okolo Slapské přehrady.

Šmoulí den v prvních třídách

Dětský den jsme oslavili s prvňáčky projektovým dnem. Třídy jsme vyzdobili obrázky Šmoulů.

Kdo se chtěl stát Šmoulou, musel si vyrobit šmoulí čepici. Následně každý Šmoula plnil úkoly z matematiky, čtení a psaní. Zazpívali jsme si šmoulí písničky a vyrobili šmoulí vesničky z papíru.

V závěru dne jsme vyrazili na šipkovanou. Po splnění deseti úkolů jsme Šmouly odměnili sladkou zmrzlou odměnou.

 

Čarodějnický den

30.duben se v prvních třídách nesl ve stylu celodenního projektu. Čarodějové a čarodějky vyráběli lexikon kouzel a čarodějnou knihu, do které vyplňovali pracovní listy s úkoly z matematiky, čtení a psaní. Zazpívali si píseň „Čarodějnice“. Kouzelným lektvarem z hadích očí se posilnili na sportovní úkoly, které je čekaly na školní zahradě. Museli trefit čarodějku otráveným jablkem, projít slalom s žabím okem na lžíci, kreslili čarodějnice a létali slalom na košťatech.

Čarodějný den se nám vydařil i díky pěknému počasí.

Mgr. M.Šimánková a Mgr. P.Slancová    

 

Vyhráli jsme !

Ve středu 26.3. se 1.A s 1.B  a zástupkyně třetí třídy vydali do hypermarketu Globus na slavnostní předávání cen za výtvarnou soutěž Březen měsíc knihy. Uvítala nás paní asistentka a uvedla nás do zasedací místnosti. Před předáváním cen od pana ředitele hypermarketu Thomayera, jsme byli pozváni na exkursi do jejich pekárny. Viděli jsme, jak se zadělává těsto, kde kyne a také jsme byli u výroby chleba, baget a rohlíků. Prohlédli jsme si, jak to vypadá v mrazáku, ale i v peci. Dostali jsme čerstvě upečený rohlík nebo housku a s sebou na cestu koláč. V zasedací místnosti pro nás bylo připraveno pohoštění -pudinkové pohárky a pití. Všem se nám v Globusu líbilo. Potěšila nás nejen odměna za naše výtvarné práce,které jsou v Globusu vystavené, ale i to, že díky exkursi už nyní víme, co vše je třeba udělat, než si můžeme koupit čerstvé pečivo.

Mgr. Petra Slancová

Mgr. Michaela Šimánková

Čtení  s autorkou 

V pátek 14.března k nám do třídy přišla paní spisovatelka Eliška Polanecká, která píše pohádkové knížky pro děti. Představila nám své knihy a z jedné nám přečetla pohádku. Byl to příběh o dětech a zvířátkách, opičce Taře a papouškovi Rokovi. Paní spisovatelka nás chválila, jací jsme dobří posluchači.

  

Planetárium 

V úterní dopoledne prvňáčkové navštívili Planetárium Praha. Shlédli populárně naučné představení O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Děti se seznámily s nejdůležitějšími objekty oblohy. Dozvěděly se, proč se střídají roční období, den a noc, fáze Měsíce apod. Veškeré informace, které se dozvěděli, jsou předmětem učiva Člověk a jeho svět.

Po promítání si prohlédly stálou expozici s interaktivními exponáty a přístroji z oblasti astronomie a kosmonautiky.

   

Veselé zoubky

Ve středu 5.3. jsme měli ve škole preventivní program Veselé zoubky.

Děti se zábavnou formou seznámily jak správně pečovat o své zuby.

Za správné vyplnění pracovního listu a za pečlivé vyčištění makety chrupu dostaly taštičku plnou dárků. 

 

Klaunský den v 1.A

28.2. jsme měli ve třídě „klaunský“ den. Hned ráno nás čekal ve třídě Klaun – paní učitelka. Protože jsme také chtěli být klauni, vyrobili jsme si klaunské masky. Ozdobili jsme se  krepovým papírem a začali jsme si hrát (učit se). Klaun nám slíbil, že se celý den nebudeme učit, ale budeme si jenom hrát. Proto ani celý den nezvonilo. Hned ráno jsme dostali dopis, který jsme museli vyluštit a přečíst. Potom jsme měli skupinovou práci, bylo zajímavé, že v ní byly stejné hádanky jako máme ve slabikáři. Také jsme hráli na poklad a na koberci jsme skládali puzzle a vyhledávali hlásky, slabiky a sestavovali jsme věty. Jenom nám bylo divné proč píšeme do písanky, když si přeci máme jenom hrát, ale paní učitelka nám řekla, že se učíme klaunské písmenko. Potom jsme pomáhali klaunovi, který nevěděl jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí a také jsme hledali znaky jednotlivých ročních období.

Byl to veselý den!   

 

Dne 12.2. jsme se vypravili „Hledat ztracený masopust“  do národopisného muzea. Přes počáteční nesnáze jako bylo vypátrání ztraceného batůžku a překonání zamčeného průchodu přes lávku v centru Anděl, jsme zdárně dorazili do zahrady Kinských.

Děti si v muzeu namalovaly na velké sáčky masky. V sále si s paní průvodkyní popovídaly o tom, co je to masopust, jaké masky chodily v průvodu a proč se na konci masopustu strojil pohřeb base. Všichni jsme si v muzeu prohlédli předměty, které sloužily k běžnému životu našich předků a našli jsme i figuríny v maskách. Výlet se nám vydařil. Nyní nás čeká návštěva planetária. 

Fotky jsou i z vyučování, které jsme měli v 1.A v maskách J.  

 

Finanční gramotnost se už začíná učit v 1.třídě

V matematice se učíme počítat s penězi. Děti se učí znát mince různých hodnot. Učí se sčítat jednoduché peněžní příklady a také při zaplacení větší částky vracet peníze zpět.

Učí se hrou a to je láká a baví.

   

 

Masopust v 1.A

Protože je doba masopustu a všude jsou karnevaly a masopustní průvody, tak i my jsme si vyrobili škrabošky, které budeme potřebovat na středeční karneval. Ve středu nás čeká i návštěva muzea s programem Hledáme ztracený masopust.

    

Naše první VYSVĚDČENÍ

 Všichni jsme si zasloužili za píli a snahu v prvním pololetí vysvědčení se samými jedničkami.

      

První třída soutěží

Rozhodli jsme se, že se zapojíme do výtvarné soutěže O nejlepší komiks aneb vystavujte na zámku společně se Čtyřlístkem, kterou vyhlásil Chvalský zámek.
Téma komiksu je kamarádství, láska, přátelství.

Stát se ilustrátorem komiksu je pro nás prvňáčky náročný úkol. Prvně jsme si vysvětlili, co je to komiks a prohlédli jsme si několik komiksových knih. Potom jsme si každý musel rozmyslet téma svého příběhu. Pak už jsme se pustili do výroby. Paní učitelka říkala, že jsme to zvládli na výbornou. Pár komiksů posíláme i vám.

 1.A   tř. uč. Šimánková   

 

Učíme se společně 1.A a 1.B

 Děti z 1.A i 1.B tento týden prožili dvě společné hodiny.

 Při hodině tělesné výchovy si zahrály známou hru šipkovanou.“ Áčko“ šipkami vyznačilo trasu a po celé její délce schovalo pro „béčko“ několik úkolů. Poznávaly dopravní značky, musely zazpívat zimní písničku, zaběhaly si, házely kamínky na cíl, apod. Posledním úkolem bylo najít své kamarády z 1.A. Všechny zadané úkoly byly splněny a už nyní se všichni těší, až si vymění role v další šipkované.

  V hodině Člověka a jeho svět se společně seznamovaly s prevencí zubního kazu. Naše škola je zapojena do preventivního výukového programu Zdravé zuby, který zábavnou formou seznamuje děti s problematikou péče o zoubky a učí je správným návykům zubní hygieny. Prvňáčkové nejprve shlédli pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Z ní se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se zuby jmenují a jak se správně čistí. Získané vědomosti uplatnili při řešení hádanek, dokreslovaček a křížovek v pracovních listech. Na konci hodiny každý dostal soutěžní kartu. Na základě potvrzení preventivního vyšetření chrupu u stomatologa se  děti mohou zapojit do soutěže o zajímavé ceny.

Vánoční besidka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli v naší první třídě vánoční besídku. Paní učitelka nám vyprávěla proč Vánoce slavíme a vyzkoušeli jsme si i různé zvyky. Holčičky házely pantoflem, rozkrajovali jsme jablíčko, pouštěli jsme lodičky, zpívali jsme koledy a děti z hudebního kroužku nám zahráli a zazpívali betlémský příběh o narození Ježíška.Nakonec jsme si rozbalili dárečky. Také jsme si nezapomněli vzít domů dárečky, které jsme v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vyrobili pro naše maminky a tatínky.

Všem přejeme šťastné vykročení do roku 2014.     

Divadlo

5.12. na svátek sv.Mikuláše jsme vyrazili do divadla na představení Čertův švagr. Tento dětský muzikál na motivy B. Němcové nás zavedl za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyhnala nevlastního syna Petra z domu a on se dostal do pekla. Po sedmi letech se vrátil na zem a s pomocí lucifera bylo zlo potrestáno a vše dobře dopadlo. Představení se nám moc líbilo a na závěr nás ještě překvapil příchod Mikuláše s andělem a čertem, kteří pro nás měli připravenou nadílku. Po návratu nás čekala nadílka i ve škole.  

Advent

Než nastala doba adventní, tak jsme si vyrobili adventní věnec. Díky němu můžeme lépe sledovat, jak se k nám blíží Štědrý den.

   

Policie ve škole

S tím, jak se správně chovat při kontaktu s cizím psem a co na nás číhá za nebezpečí v zimním období, nás přišly do školy seznámit dvě policistky. Besedy pro nás byly poučné a zajímavé.

   

 

SUPERSTAR  1. třídy

Chtěli jsme s dětmi prožít hodinu hudební výchovy trochu netradičně, a tak jsme v pátek 22.11. uspořádali soutěž ve zpěvu. Přihlásilo se celkem devět malých zpěváčků chtivých si zasoutěžit. Každý z nich si připravil nějakou písničku. Někteří se tak rozparádili, že těch písniček zazpívali hned několik. Většině dětí ani nevadilo, že musely zpívat do opravdického mikrofonu. Porota měla těžké rozhodování, a tak se nakonec vítězem stalo všech devět účinkujících. Gratulujeme!

 

Slavnostní předávání SLABIKÁŘE v 1.A

22.11. 2013 byl pro nás slavnostní den, na který jsme se moc těšili. Paní učitelka nám prozradila, že budeme dostávat Slabikář, ale netušili jsme od koho. Prvním překvapením byla paní ředitelka s panem zástupcem, kteří se přišli podívat, jak budeme plnit úkoly a zda si všichni Slabikář zasloužíme. Dalším překvapením byla víla, která nám Slabikář přinesla.

Prvně jsme ale museli splnit úkoly na pracovním listě, v písmenkáři, na interaktivní tabuli a také v týmech, které jsme si utvořili, když jsme k sobě navzájem přiřadili písmenka, která k sobě patří. Potom už stačilo „jen“ přednést básničku a Slabikář byl náš.

 

Divadelní týden

 V uplynulém týdnu jsme viděli dvě divadelní představení. Ve středu 6. 11. to bylo interaktivní divadlo v anglickém jazyce – Červená Karkulka a v pátek 8. 11. jsme  všichni prvňáci jeli do divadla Glans na pohádku O chytré princezně na motivy J. Lady. Veselá pohádka s písničkami se nám moc líbila.

   

 Svatomartinský průvod

Na 11.11. jsme poctivě připravovali. Dlabali jsme dýně, pomáhali jsme paní učitelce vyrábět domeček, který má i funkční zvonek :-) a nacvičovali jsme písničky pro svatého Martina. V 18.00h jsme vyšli s lampióny v průvodu od hasičské zbrojnice ke škole, kde už na nás čekali rozsvícené domečky a dýně. Zazpívali jsme sv. Martinovi písničky a ten nás za to odměnil svatomartinskými rohlíčky. Nakonec nás ještě potěšil ohňostroj.

      

Dramatizace pohádky O slepičce

Ve škole se učíme vyprávět a také hrát divadlo. Tentokrát jsme hráli pohádku O slepičce. Prvně jsme si ji poslechli od paní učitelky, potom jsme ji vyprávěli podle obrázků a pak se naše třída proměnila v divadlo, z nás se stali herci a pustili jsme se do hraní. Divadlo nás baví.

Ovoce a zelenina

V hodinách člověk a jeho svět se seznamujeme s bezpečností na silnici, učíme se o škole a jejím okolí, o stromech a také jsme se učili rozlišovat ovoce a zeleninu. Paní učitelka si pro nás připravila i poznávačku ovoce a zeleniny poslepu hmatem a poznávali jsme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny podle chuti. Získávali jsme body (jahody) a kdo získal 3 jahody, tak dostal jedničku.

 

 

Člověk a svět práce

Při pracovním vyučování jsme se pustili do výroby jedné velice důležité školní pomůcky a to záložky na čtení. Protože už umíme spoustu písmenek a dokonce začínáme slabikovat, tak si při čtení musíme ukazovat, kde právě jsme. K tomu máme naši záložku  – autíčko.

Také se učíme skládat k sobě jednotlivé části obrázků a v nich se orientovat – co je nahoře, dole, před, za, pod ….

 

Indiánský den

V matematice jsme počítali indiánské příklady a v českém jazyce jsme si povídali o indiánech. Protože nás život indiánů zajímá, tak jsme si i vyrobili v hodině člověk a svět práce indiánské čelenky, na kterých jsme si zopakovali geometrické rovinné útvary a naučili jsme se PSÁT indiánské pokřiky. Už umíme psací písmenka. S čelenkou jsme si došli i pro oběd.

   

60 let výročí školy
1.A – naše škola

Přednáška s paní Honsovu – zdraví

Povídali jsme si o duševním, tělesném i společenském zdraví. Hráli jsme i společnou hru. Vyprávěli jsme si o tom co je šikana a jak se máme správně k sobě chovat.

   

Naše první dny ve škole.

S paní učitelkou jsme si prošli celý pavilon a hlavní budovu školy. Podívali jsme se do jídelny, počítačové učebny, do ředitelny i sborovny a i do tříd k našim starším spolužákům. Ve třídě už umíme pracovat na interaktivní tabuli, učíme se orientovat v obrázcích, vytleskávat slabiky, vyprávět podle obrázků, hrajeme Kimovy hry, procvičujeme sluchovou a zrakovou pamět, uvolňujeme ručičky, zpíváme písničky, hrajeme na tělo. Seznámili jsme se s organizací školního dne, s tím co můžeme dělat o přestávkách a už jsme si i vyzkoušeli tělocvičnu.

Na fotkách si můžete prohlédnout, co děláme ve škole.

           

 

První školní den

2. září byl pro naše prvňáčky velmi důležitým okamžikem. Ráno se všichni sešli ve školní jídelně, kde proběhlo slavnostní uvítání. Malé školáčky přivítala paní ředitelka s panem zástupcem, paní starostka a obě paní učitelky. Popřáli jim mnoho úspěchů ve škole. Každý prvňáček dostal kytičku, upomínkový list a barevnými cedulkami byli rozděleni do dvou tříd.

Ve třídách paní učitelky děti seznámili s tím, co je během celého školního roku čeká. Všem školáčkům přejeme úspěšné vkročení do školního života.

                                             Mgr. Michaela Šimánková tř.uč. 1.A,  Mgr. Petra Slancová tř.uč. 1.B

Dráček předškoláček

Předškoláci opět ve škole

   Ve čtvrtek 21.11. proběhlo již 3.setkání předškoláčků na naší škole. Tentokrát jsme se sešli ve velké budově, kde se děti seznámily s  interaktivní tabulí a s jejím využitím  ve výuce českého jazyka a matematiky. Poznávaly písmena a řadily čísla podle velikosti, pokusily se vypočítat i několik obtížnějších příkladů pro prvňáky. S pomocí paní učitelek se jim vše podařilo a potěšila je vybarvená žabka královna.

   Děti nadšeně pracovaly celou hodinu, ve které vybarvovaly také pracovní listy. Příští setkání se uskuteční v prosinci v malé budově školy.

                                         Mgr. Jana Veverková a Hana Zdvihalová

     

Osobnost měsíce listopadu

V pondělí 18. listopadu navštívili naši školu v rámci celoškolního projektu „ Olympijské hry“ další úspěšní sportovci, atletkou Michaela Sedláčková se svým trasérem Michalem Procházkou. Po úvodním představení následovaly první poněkud rozpačité otázky dětí. Pro děti bylo setkání s handicapovaným sportovcem nové a poučné, neboť mohly vidět, že slepota není překážkou ve sportu. Nejvíce děti zajímalo, kolik mají medailí, jak dlouho spolu běhají a jaké mají pocity, když stojí na stupni vítězů. Pro děti bylo záhadou, jak vlastně mohou běžet, když Miroslava nevidí. Michal dětem ukázal obyčejnou natahovací gumu a vysvětlil a ukázal, jak se drží.  Zajímavým zpestřením byla ukázka medailí. Závěrem jsme jim popřáli mnoho sportovních úspěchů.

Mgr. Lucie Macourková

 

 

Líheň zručnosti – listopad 2013

Znovuobnovení prestiže řemesla, seznámení žáků s nabídkou učebních oborů a vyzkoušení si konkrétní práce v dílně, to je cílem programu Střední školy technické na Zeleném pruhu. V rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce se tohoto projektu zúčastní i žáci 8. a 9. tříd naší školy. Po celý školní rok budeme jedenkrát za měsíc dojíždět do učiliště, kde se žáci budou seznamovat se základy práce se dřevem, s kovem i základy gastronomie. Dívky se navíc naučí šít, plést košíky a pracovat s dalšími materiály např. papírem, textilem či pedigem. Výrobky, které si žáci sami vyrobí, si mohou odnést s sebou domů!

Naše škola velmi uvítala tuto akci technické školy, která nám velmi pomůže ve výuce a je pro žáky skutečným přínosem. Ne každá škola má totiž možnost základy řemesel vyučovat- hlavně např. z hlediska materiálového zabezpečení výuky.  Doufejme, že tato akce přinese i své výsledky a někteří žáci se rozhodnou pro dráhu šikovného a tolik potřebného řemeslníka.

                                                                                                                                            PhDr  Irena  Havlíková

Práce dívek:    

  

Práce chlapců:  

 

Svatomartinský průvod

Letošní lampiónový průvod se uskutečnil 11.11. k připomenutí svátku sv. Martina. Za pomoci místních hasičů jsme prošli obcí až ke škole, kde nás uvítaly nazdobené a osvícené domečky vyrobené dětmi naší školy. Počasí nám přálo, Martin sníh sice nepřivezl, ale přijel na opravdovém bílém koni a za zazpívanou píseň dětem předal svatomartinské rohlíčky. Celý večer pak završil nádherný ohňostroj.

                                                                                     ZŠ Řeporyje

Naše domečky:   

Svatomartinský průvod:  

   

Ohňostroj:     

 

1 2