Celoškolní projekt – Zážitková turistika

Cestou necestou (celoškolní projekt „Zážitková turistika“)

I letos jsme se v naší škole věnovali projektu, tentokrát zaměřenému na zážitkovou turistiku.

Celý rok žáci i učitelé svědomitě sbírali dovednosti i vědomosti spojené převážně s orientací v terénu. To vše za velké podpory Klubu českých turistů, především pana Ing. Mojmíra Nováčka, který nám předal cenné zkušenosti z oblasti turistiky. Tímto bychom chtěli všem členům Klubu českých turistů poděkovat za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě projektu.

Vše poté vyvrcholilo na závěrečném projektovém dni, který i letos připadl na konec června. Počasí nám opět přálo.

Sportovní dopoledne bylo zaměřené na zajímavé a nezbytné tábornické dovednosti. Děti byly nadšené a s chutí se zapojovaly do všech připravených úkolů, ne vždy jednoduchých. Učitelé se svými třídami podle plánku navštěvovali jednotlivá stanoviště, rozmístěná po celém školním areálu. Mohli jsme si tak vyzkoušet stavbu stanu, vázání uzlů, stavbu ohniště, odhadnout vzdálenost pouze za pomoci vlastní ruky, nakreslit plánek školy, vyluštit zašifrovanou zprávu, poznat stopy a siluety lesní zvěře či uvázat základní turbánek. Odborný dohled u stanoviště první pomoci nám zajistila paní Soňa Chocholatá. Největší zájem byl o střílení ze vzduchovky vleže a řezání obloukovou pilou. Bylo znát, že některé děti se jak s puškou, tak i s pilou setkaly ve škole poprvé.

Odpolední program, který se nesl v duchu country, byl věnovaný prezentaci zážitkových map a zpěvu oblíbených trampských písní. Každý ročník představil svůj třídní výlet a krátce popsal trasu i náročnost jednotlivých úseků. Všechny výlety byly velmi inspirativní a děti byly plny zážitků a příhod z cest např. Prokopským údolím, okolím Karlštejna či Kunratickým lesem. Devátý ročník využil spolupráce s Klubem českých turistů a vyrazil

na Berounku, kde si vyzkoušel plavbu v kanoi.

Během celého odpoledne se mohli diváci občerstvit. Pohoštění pro nás připravily naše paní kuchařky a kávu a koláče sponzorovala paní Jana Morysová.

Celý projektový den se velmi povedl nejen díky příjemnému počasí, ale především díky podpoře vedení školy, velké píli učitelského sboru i žáků a v neposlední řadě i pomoci rodičů.                                                                                                         

                                                                                              Za ZŠ Řeporyje Tereza Dufková

Prohlídka Arcibiskupského paláce – 7. a 9.třídy

Otevřené dveře Arcibiskupského paláce

     Dne 21. června 2017 se vybraní žáci 7. a 9. třídy naší školy zúčastnili prohlídky reprezentačních prostor a kaple Arcibiskupského paláce . Tato nevšední prohlídka se konala v rámci týdne pro školy „ Výchova a hodnoty“, který probíhal mezi 19. – 25. červnem letošního roku. Projekt vznikl z iniciativy pražského arcibiskupa Dominika Duky, a byl připraven za spolupráce s biskupem Václavem Malým.

Po celou dobu prohlídky se nám věnoval lektor – pan Josef Faktor, knihovník z Arcidiecézního archivu. Svým výkladem přiblížil žákům jak historii, tak i současnost paláce.

Arcibiskupský palác je postaven v těsném sousedství Pražského hradu a vznikl v 60. letech 16. století. Toto honosné barokní sídlo pražských arcibiskupů nechal vybudovat první pohusitský pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice, přestavbou renesančního Gryspekovského paláce. Z bohaté vnitřní výzdoby vyniká soubor devíti francouzských gobelínů s námětem Nové Indie z let 1753 – 1756, obrazy M.V. Halbaxe a P.J. Brandla či fresky od D. Alexia z Květné v Kapli sv. Jana Křtitele- vysvěcené dne 29. srpna 1599. Dochovala se i řada pozdně barokních lustrů, kachlových kamen, původního nábytku a sbírka dobového porcelánu a skla.

V blízkosti prostoru kanceláře pana arcibiskupa jsme se museli hodně ztišit, protože v době naší návštěvy byla na obědě u pana arcibiskupa Ivanka Trumpová. Na úplný závěr naší prohlídky bylo pro žáky připraveno malé překvapení ve formě výborných koláčků a rohlíčků plněných ořechovou náplní.

PhDr. Irena Havlíková   

Družina – výcvik služebních psů

Ve čtvrtek 22.6. měly děti ve školní družině ze III. a IV. oddělení možnost zhlédnout výcvik služebních psů z ostrahy letiště Václava Havla. O krásnou ukázku se dětem postaral kynolog pan Jan Šťastný. Některé cviky si mohly také sami vyzkoušet.

                                                                   Zuzana Kolská

IMG_1749 IMG_1752 IMG_1758 IMG_1760

 

 

Český pilot pan Zdeněk Fridrich – setkání s žáky 3. a 4. tříd

V pátek 16.6. navštívil naši školu významný český pilot pan Zdeněk Fridrich, který začínal létat ve svých 16ti letech a skončil v 70ti. Jeho nálet čítá více než 19 000 hodin, navštívil přes 400 destinací a létal nespočet typů. V oblacích strávil polovinu života a dostal se na letiště, kde téměř nikdo nebyl. Všechny situace však s grácií zvládl, poté létal také jako examinátor na Boeingu 737 společnosti Travel Service. O létání hovoří stále s velkým nadšením a obrovským respektem, ačkoli během své kariéry vozil i prezidenty např. Václava Havla, Václava Klause a řadu dalších významných českých i zahraničních politiků. Mimo jiné i zlaté české hokejisty po zimních olympijských hrách v Naganu.

Děti 3. a 4. ročníků tak měly možnost dozvědět se spoustu zajímavostí.

                                                                                                                                              Z. Kolská

IMG_1733 IMG_1734 IMG_1737

 

 

Dopoledne s fotbalem

Ve čtvrtek 15. 6. na děti prvních a druhých tříd čekala moderovaná beseda s fotbalovou osobností a trenérem Stanislavem Vlčkem (bývalým hráčem Ligy mistrů). Děti pobavil a předvedl své triky s míčem Jan Weber, který se zaměřuje na freestyle fotbal. Vyzkoušeli si vzorovou hodinu tělesné výchovy se zaměřením na fotbal pod vedením zkušených fotbalových trenérů. Každé dítě si z akce kromě sportovního zážitku odneslo i pár drobných dárků od Pražského fotbalového svazu. Touto akcí jsme chtěli v dětech probudit větší zájem o sport.

DSC06371 DSC06378 DSC06390 DSC06401 DSC06402 DSC06403 DSC06404 DSC06405

 

1 2 3