Vlastivědná vycházka na Vyšehrad

V lednu se žáci 4.tříd vydali společně na vycházku do míst, o kterých se ve škole učili, do míst, která se snoubí s naší dávnou historií. Na základě výkladu a svých znalostí později vypracovali i pracovní listy, které byly ohodnoceny. Navštívili jsme společně Vyšehradský hřbitov a Slavín. Tam jsme u hrobů našich velikánů zapálili svíčky a pohovořili o jejich leckdy velmi pohnutých životech. Zopakovali jsme si tak učivo přímo v historických reáliích.

Vycházku pak popsali žáci 4.tříd takto:

Nejdřív jsme všichni vstoupili na Vyšehrad Táborskou bránou. Za malou chvíli všichni zřeli rotundu sv. Martina. Zkusili jsme ji obejmout a povedlo se.                                                                                                                                                           Vendy

Cestou jsme viděli zbytky brány Špičky. Na Vyšehradském hřbitově a Slavíně jsme poznávali hroby známých osobností, např.: Boženy Němcové nebo Karla Čapka. Na vyšehradských hradbách jsme potom vyplňovali pracovní listy. Byly docela lehké.                                                                                                                                                                                                Šíma                                                 

Žáci 4. tříd vyrazili na Vyšehrad. První jsme šli Táborskou bránou a trošku dál byly zbytky brány Špička. Pak jsme ještě procházeli Leopoldovou bránou. Viděli jsme kostel sv. Petra a Pavla. Také jsme došli na hradby, odkud byl krásný výhled.                      Oliver

Moc se mi líbil Vyšehradský hřbitov a Slavín, kde jsou pohřbeny známé osobnosti naší historie.                                                                                                                                                                                                                                                                   Karolína

Naše paní učitelky se rozhodli, že půjdeme na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad. Na něm sídlili čeští panovníci. Nachází se zde hezká rotunda sv. Martina. Na hřbitově je pochováno mnoho slavných osobností: Waldemar Matuška, Karel Čapek, Josef Čapek, Bedřich Smetana a Božena Němcová. Z hradeb byl krásný výhled na Pražský hrad. Moc se mi tam líbilo.  

                                                                                                                                                                                  Kateřina

Cestou jsme potkávali moc zajímavých staveb, např.: Jedličkův ústav, rotundu sv. Martina, Slavín, Čertovy kameny. Z Vyšehradu byl krásný výhled na celé město. Viděli jsme Vltavu, Muzeum policie a Hradčany.                                                                            Jakub

Vyšehrad je pěkné místo s velkou historií. Když odtud odcházela vojenská posádka, chtěli Vyšehrad odpálit. Můžete tam najít rotundu, do které udeřil blesk a Čertovy kameny, které prý páchnou po síře.                                                                                        Matěj

                                                                                                    Hana Zdvihalová a Emilie Jirků

 

Den otevřených dveří

V úterý 12. prosince se konala akce Den otevřených dveří. Program zahájili žáci zpěvem anglických koled. Poté si připravili vystoupení žáci hudebního a dramatického kroužku. Po celou dobu akce probíhal prodej vánočních dekorací, které vyráběly děti ze všech ročníků. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet logické a fyzikální hry, vyrobit si ozdobičky ve vánočních dílničkách, nechybělo ani drobné občerstvení. Pro rodiče předškoláků se konala informační schůzka, na které se představily paní učitelky budoucích prvních tříd.

Všem moc děkujeme za účast a přejeme krásné prožití vánočních svátků.

                                                                                                                                                  Wilczková Lucie

DSC07150a

Setkání s předškoláky

Prosincové setkání s předškoláky probíhalo ve znamení divadla. Nejprve žáci z dramatického kroužku, který příští rok oslaví již dvacet let práce na naší ZŠ,  předvedli krátké ukázky z pohádek. Děti z mateřské školy hádaly, o jakou pohádku se jedná. Pak šly děti pracovat do skupinek,  kde je vedli žáci z dramatického kroužku. Za úkol měli společně nazkoušet a představit ostatním krátkou pohádku, kterou pak všem představili. Zakončili jsme pantomimou. Odpoledne s předškoláky se vydařilo a my už se těšíme na další setkání.                                                      Bc. Hana Zdvihalová

IMG_6841 IMG_6848 IMG_6843 IMG_6842 

Městská policie ve škole

Začátkem prosince zavítali na první stupeň naší základní školy strážníci Městské policie Praha, aby naše žáky seznámili s preventivními programy zaměřenými na jejich bezpečnost. V prvních a druhých třídách si žáci se strážníky MP povídali o povinnostech chodce v silničním provozu, žáci třetích tříd si ujasnili základy bezpečného chování v silničním provozu a žáci čtvrtých tříd se seznámili s povinnostmi cyklisty v silničním provozu. Pro žáky pátých tříd byl program zaměřen na základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích. Všechny tyto preventivní programy byly prezentovány zajímavou formou a žáky velice zaujaly. Nyní již zbývá popřát všem, aby na nabyté znalosti nezapomněli a dokázali si poradit v každé dopravní situaci.

                                                                                                                                                                                   H. Zdvihalová 

1 2 3 16