Předškoláci

Setkání s předškoláky

Tématem březnového setkání s předškoláky byla divadelní dílna. S dětmi jsme si vyzkoušeli jazykolamy, krátkou básničku jako dechové cvičení a potom už předškoláci sami předváděli, jaké básničky a písničky umí. Potom děti vytvořily malé skupinky, kde pod vedením dívek z našeho dramatického kroužku nacvičily známé pohádky, které si vzájemně přehrály. Na závěr divadelní dílny vystoupila děvčata z našeho dramatického kroužku s písní z pohádky „Tajemství staré bambitky“. Dětem se hodina strávená ve škole líbila a my se těšíme na další setkání.                    Hana Zdvihalová     

       

Dráček předškoláček naposledy

Ve středu 20.ledna se uskutečnilo poslední setkání Dráčka předškoláčka v tomto školním roce. Dílnička byla zaměřena na pohádkové tvoření . Nejprve si děti  zazpívaly písničky ze známých pohádek . Potom  pracovaly v pracovních listech, kde plnily pohádkové úkoly. Domů si děti odnášely  kouzelné papírové brýle, které si  vyrobily. Všichni předškoláčci byli šikovní a pracovali s chutí.

Již nyní se těšíme na další setkání v novém školním roce .

0 0 0 0

Dráček předškoláček

Předškoláci opět ve škole

Ve středu 14.10. proběhlo již 2.setkání předškoláčků na naší škole. Tentokrát jsme se sešli ve velké budově, kde se děti seznámily

s  interaktivní tabulí a s jejím využitím  ve výuce českého jazyka a matematiky (poznávaly písmena, řadily čísla podle velikosti,počítaly jednoduché matematické příklady).

Předškoláci pracovali samostatně na interaktivní tabuli a vybarvovali pracovní listy podle zadání.

Děti nadšeně pracovaly celou hodinu. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v listopadu opět ve velké budově.

                                              Mgr. Jana Veverková      

Dráček předškoláček

Dráček předškoláček – aneb seznamování předškoláčků se školou

Ve středu 23.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka  – chvilka pro písničku. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Naučily se píseň Starý medvěd vzdychá a na píseň Žabička zelená jsme si společně zatančili. Využili jsme i interaktivní tabuli a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková