Divadlo

Děti z dramatického kroužku měly minulý týden opět napilno. Čekalo je hned několik vystoupení. Nejprve předvedly scénické čtení z knihy „Zlobilky“ od Marie Drivrejové svým rodičům a dalším hostům a potom uspořádaly celkem tři další přestavení pro žáky 1. stupně a šesté třídy.

Dramatický kroužek pro letošní školní rok zakončil svou práci tímto představením v domově pro seniory „U Agáty“ v Řeporyjích.                                                                                                

                                                          Bc. Hana Zdvihalová

Oslava Dne dětí

Dnešní slavnostní Den dětí jsme na prvním stupni oslavili pohádkově. Děti, které celý rok chodily do hudebního a dramatického kroužku, zazpívaly a zahrály svým spolužákům a budoucím prvňáčkům, několik pohádek. Všechna vystoupení se povedla i přes to, že děti musely zastoupit některé své nemocné kamarády a hrát několik  postav a nebo jiné role. Celý pěvecký a herecký ansábl si zasloužil velký potlesk a pochvalu. I my, paní učitelky, své svěřence moc chválíme a těšíme se na další společné chvíle.

M.Šimánková hud. kroužek

H.Zdvihalová dram.kroužek

      

Pražské poetické setkání

IMG_3981 IMG_3983

V březnu se čtyři děti z našeho dramatického kroužku zúčastnily obvodního kola přehlídky dětských recitátorů v DDM v Praze 5. Konkurence z ostatních základních i uměleckých škol byla veliká, přesto jsme si z této soutěže odnesli dvě zvláštní ceny poroty. Tu zaujaly svými výkony Anna Jeřábková a Vasilisa Shishkina. Oběma gratulujeme a těšíme se na jejich další úspěchy.                                                                                                         

Poetické odpoledne

Děti z dramatického kroužku si pro své rodiče a prarodiče připravily recitaci básní, které si sami vybraly a nacvičily. V úterý 16. února jsme se tedy všichni sešli, abychom si užili odpoledne s poezií. Děti měly s recitací u rodičů a blízkých veliký úspěch. Na závěr si všichni vychutnali koláčky a čaj, za který děkujeme našim kuchařkám. Odpoledne se vydařilo a my už se těšíme, až v červnu rodičům předvedeme divadelní představení.