Družina – výcvik služebních psů

Ve čtvrtek 22.6. měly děti ve školní družině ze III. a IV. oddělení možnost zhlédnout výcvik služebních psů z ostrahy letiště Václava Havla. O krásnou ukázku se dětem postaral kynolog pan Jan Šťastný. Některé cviky si mohly také sami vyzkoušet.

                                                                   Zuzana Kolská

IMG_1749 IMG_1752 IMG_1758 IMG_1760

 

 

Projekt ŠD-Známe a chráníme své tělo

Týdenní projekt „Známe a chráníme své tělo“

Minulý týden jsme si v V. oddělení ŠD uspořádali celotýdenní projekt „Známe a chráníme své tělo“. Cílem projektu bylo prohloubení znalostí a vědomostí o lidském těle a zdraví. Při práci jsme využívali počítač, pracovní listy a encyklopedie. V průběhu celého týdne jsme vytvořili model postavy v životní velikosti, na který jsme postupně přidávali a dokreslovali kosti a orgánové soustavy. Procvičili jsme si také naše smysly, když jsme rozpoznávali různé pachy, chutě nebo poslepu poznávali předměty z tajemné krabice. Poslední den jsme oslavili sportovním odpolednem k MDD, kde děti soutěžili v jednotlivých disciplínách.

To, že nás to celý týden moc bavilo dokazují následující fotografie.

Ing. Karolína Koutecká (ŠD)

      

Prvňáčči v ŠD slaví MDD

Blíží se svátek dětí a i ve školní družině se slaví.Jako každý rok si paní vychovatelky pro prvňáčky připravily sportovní odpoledne.Letos oslavy proběhly již 25.5. a  připojili se k nim i třeťáci.Řeporyjští hasiči nám opět přivezli ukázat své zásahové vozidlo a  Ondra Wolf  přidal také svůj dárek.Po splnění všech sportovních disciplín,si děti na závěr zkusily,jak je těžké stříkat proudnicí,jako praví hasiči.Na akci nám též pomáhaly třídní paní učitelky,které s dětmi  hrály různé hry.Děti soutěžily v těchto disciplínách:překážková dráha,hod míčem na cíl,chůze na pěnových nohách a sběr kytiček.Na jednom stanovišti nám pomáhala i paní  Markéta Jarolímková,které  patří velký dík za  bezvadnou spolupráci se školní družinou.Po vyhodnocení výsledků,následovalo slavnostní předání diplomů a cen,které si děti  velmi užívaly.

Závěrem bych chtěla poděkovat  Ondrovi Wolfovi za super předváděčku hasičské techniky a všem,kdo se na této akci podíleli.Těšíme se zase za rok.

                                                                                                                                     Eva Staňová,vychovatelka ŠD

ŠD v knihovně

Stalo se již tradicí,že naši prvňáčci ze školní družiny,v rámci rozvíjení své čtenářské gramotnosti,navštěvují naši místní knihovnu.Ve čtvrtek 20.4.2017 se opět sešli s naší milou knihovnicí,paní Ivankou Cilečkovou,aby se od ní dozvěděli vše o tom,jak se přihlásit do knihovny,pro koho jsou v knihovně knížky určeny a jaké žánry zde naleznou.Paní knihovnice jim ukázala knížky pro první čtení(s větším písmem) a půjčila každému knížku,aby si ji mohl prohlédnout.Na závěr děti poděkovaly za poutavé vyprávění a za to,že paní knihovnice půjčuje jejich paním vychovatelkám krásné knížky pro společnou četbu na pokračování,kterou mají velmi rády.

  Eva Staňová,vychovatelka ŠD

20170420_134227 20170420_134305 20170420_140214

Taneční hrátky s Honzou Onderem

V pátek 10.3. proběhlo vystoupení Jana Ondera, vynikajícího tanečníka a choreografa z televizního pořadu České televize Stardance nebo například z pořadu Taneční hrátky s Honzou Onderem.

Vystoupení se konalo v tělocvičně od 9:00 (1. + 2. třída) a od 10:00 (3.,4. a 5. třída).

IMG_1535 IMG_1536 IMG_1538 IMG_1540 IMG_1545 IMG_1550 IMG_1553

Návštěva Dopravního sálu

Dne 3. března 2017 navštívilo V. oddělení ŠD Dopravní sál fakulty dopravní. Dopravní sál je laboratoř určená pro praktickou výuku a výzkum v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Po přivítání jsme si povídali o hlavních rozdílech železniční dopravy oproti ostatním druhům, např. dopravě silniční. Poté jsme se seznámili se základními principy řízení železničního provozu. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami na reálném zařízení, které se běžně používá v reálném železniční provozu. Prezentovaných zařízení je celá škála od těch nejstarších, kde se např. výhybka přestavuje mechanicky pomocí páky, až po nejmodernější ovládaná počítačem. Všichni žáci si rádi vyzkoušeli obsluhu těchto přístrojů a s nadšením sledovali výsledek svého snažení – rozjezd vlaku a jeho další pohyb po modelovém kolejišti. Ostatně bylo co sledovat – celé kolejiště se nachází ve 2 místnostech,  a obsahuje více než 70m dvojkolejné tratě. Je vymodelováno včetně krajiny, nádražních budov, mostů, tunelů a dalších běžných součástí železniční infrastruktury. Dětem se exkurze velmi líbila.                                                                                                   Ing. Karolína Jirků

 

IMG_4762 IMG_4757 IMG_4746 IMG_4745 IMG_4725 IMG_4721 IMG_4715

 

 

 

Karneval ve ŠD

Únor je čas masopustu a také různých karnevalů.Tato tradice je i v naší školní družině.Díky  tomu,že má naše družina již 5 oddělení,museli jsme se poprvé rozdělit.Druháci si  ho uspořádali na začátku měsíce(9.2.) a naši prvňáčci spolu s třeťáky poslední únorový čtvrtek.Pro prvňáčky si již dopoledne paní učitelky připravily "Projektový den" a po obědě jsme se přesunuli do vyzdobené tělocvičny a tam pokračovali karnevalem.Program  i výzdobu tělocvičny připravily paní vychovatelky.Na začátku se všechny masky představily,aby záhy mohla začít soutěž "O nejlepší masky".Odměnou vítězům byly diplomy a různé ceny.Následovaly pohádkové hádanky,kdy  šestičlenná družstva hádala názvy pohádek,či doplňovala poslední verš hádanky.Děti se velmi těšily na tanec dvojic s balónky mezi čely a další soutěže.Na závěr  jsme uspořádali krátkou diskotéku a při odchodu domů každý účastník karnevalu dostal balónek.

IMG_4614 IMG_4618 IMG_4631 IMG_4633 IMG_4635 IMG_4650 IMG_4667 IMG_4673 IMG_4686 IMG_4688 IMG_4692 IMG_4701,

1 2 3