Oslava Dne dětí

Dnešní slavnostní Den dětí jsme na prvním stupni oslavili pohádkově. Děti, které celý rok chodily do hudebního a dramatického kroužku, zazpívaly a zahrály svým spolužákům a budoucím prvňáčkům, několik pohádek. Všechna vystoupení se povedla i přes to, že děti musely zastoupit některé své nemocné kamarády a hrát několik  postav a nebo jiné role. Celý pěvecký a herecký ansábl si zasloužil velký potlesk a pochvalu. I my, paní učitelky, své svěřence moc chválíme a těšíme se na další společné chvíle.

M.Šimánková hud. kroužek

H.Zdvihalová dram.kroužek

      

Besídka hudebního kroužku

Ve středu 17.5. jsme si s malými muzikanty z hudebního kroužku připravili besídku pro maminky ke Dni matek. Malí muzikanti všem hostům ukázali, co se naučili nového. Muzikanti zahráli nejen na flétny, cajon, zvonkohry, xylofon a další nástroje z Orffova instrumentáře, ale i zatančili hudebně pohybové písně.

Zahráli dvě operety, na které jsme společnými silami vyrobili kulisy. Malé děti si nacvičily operetu O Koblížkovi a velké děti operetu Šipková Růženka. Zpívanou pohádku O Honzovi děti maminkám zahrály s vlastnoručně vyrobeným loutkovým divadlem.

Děti hrály, zpívaly a tančily s velkou chutí.  Za to každý dostal muzikantský dárek – hudební nástroj Kazoo. Besídku jsme ukončili společným posezením s malým pohoštěním.

Vystoupení na Dni otevřených dveří

15385384_1457691187589284_5887201721462352543_o

6.12. Vystupoval hudební kroužek společně s dramatickým na Dni otevřených dveří. Pásmo se neslo ve vánočním duchu a jak vystupující, tak i diváci byli velice spokojeni. Nyní nás ještě čeká vánoční vystoupení v domově pro seniory.

Hudební kroužek

V tomto školním roce bude na ZŠ opět otevřen hudební kroužek 

Cílem kroužku je zábavnou formou rozvíjet hudební nadání a zapojit děti do aktivního muzicírování.

V letošním roce se budeme scházet jednou týdně v pavilonu školy v 1.A:

  • středa od 12.50 do 13.40h začátečníci
  • středa od 14.00 do 14.50h pokročilí

Kontakt: simankova@zs-reporyje.cz

1 2