Pohádkové malování s předškoláky

Ve středu 15. listopadu proběhla druhá dílnička Dráčka předškoláčka. Ručičky jsme si rozcvičili při ukazovacích básničkách. S dětmi jsme si vyjmenovali známé pohádkové postavy. Uvolňovací grafomotorické cvičení bylo zaměřeno na pohádku O třech prasátkách a O králi a zlém drakovi.Dětem se práce dařila.

IMG_1690 IMG_1691 IMG_3056 IMG_3057 IMG_3058

EDISON 2017

20171121_141627 20171121_095309Dnes jsme na škola zahájili celotýdenní projekt pod názven EDISON 2017. Po celý týden budou na naší škole pobývat stážisté ze 6 různých krajin světa. Budou se účastnit vyučování, představí nám svoje krajiny a kulturu a naší žáci jim na oplátku ukážou, jak jsou šikovní a moudří. A protože komunikačním jazykem je angličtina, všichni budou mít skvělou příležitost použít své dosud nabyté vědomosti v praxi.

Přeji všem hodně krásných zážitků.

Jana Zborovjanová

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se letos zapojila v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem této akce je především podpora dětského čtenářství, rozvoj tvůrčí kreativity u dětí a navázání nových kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Téma letošního ročníku znělo Tajuplný svět knižních příběhů. Žáci vyráběli záložky do knih různými výtvarnými technikami. Hotové záložky jsme si vyměnili s dětmi z naší partnerské školy ZŠ Myjava na Slovensku.

IMG_2974 IMG_3012dopisIMG_3016

Hudební pořad pro 1. až 3.třídy

Studio Rolnička si připravilo čtyři hudební pořady pro žáky 1.-3. tříd. Již v říjnu jsme začali s prvním pořadem s názvem "Podivné posvícení". Děti se seznamovaly se správnou technikou zpěvu a jednu píseň i doprovodily na pro ně neobvyklé nástroje. V prosinci nás čeká hudební pořad "O ovečce z Betléma".

IMG_1942 IMG_1945

Řeporyjská strašidýlka

7. ročník Řeporyjských strašidýlek

"Fantasy” zvířata nás provázela dalším ročníkem Řeporyjských strašidýlek. Každá třída si vyrobila své “Fantasy” zvíře a vystavila ho na školní zahradě, kde čekalo na večerní program. Početný lampionový průvod se s pomocí hasičů mohl bezpečně přesunout od hasičské zbrojnice až do areálu školy. Na školním hřišti proběhlo slavnostní pasování prvňáčků mezi žáky školy. Prvňáčci zahájili program tanečkem na písničku ZOO. Společně se žáky 9. ročníku nastoupili na slavnostní pasování za doprovodu flétnistů z hudebního kroužku . Zástupci obecního úřadu a paní ředitelka předali prvňáčkům trika se znakem školy. Vyvrcholením akce byl ohňostroj. Občerstvení a diskotéka nám pomohly překlenout chladný podzimní večer.

Jana Zouvalová

 

 

Projekt – Kapela ve škole

V září proběhl v naší škole projekt Kapela ve škole. Byla to velice přínosná zkušenost pro všechny zúčastněné. Přítomnost projektu ve škole vzbuzovala i velký zájem všech ostatních dětí a pedagogů, kteří nebyli přímou součástí.Tento projekt přinesl nejen hudební zážitky, ale i významně posílil sociální klima ve třídách. Žáci se vzájemně respektovali a podporovali. Mnoho z nich bylo překvapeno talentem druhých, o kterém dosud neměli tušení. Po celou dobu projektu se děti vždy těšily na další zkoušku a zajímaly se o podrobnosti hudební teorie a další hudební principy, které by je mohly posunout dál.

Žáci si vyzkoušeli hru na hudební nástroje i zpěv na mikrofon. Většina z nich poprvé v životě hrála na elektrickou kytaru, basovou kytaru nebo cajon. Každý z nich si tak mohl vyzkoušet, která hudební oblast je baví nejvíce, na co mají talent, a ke které skupině se připojí.

Společně si vybrali populární píseň, na které následující měsíc pracovali. Kromě samotné techniky hry na nástroj nebo zpěvu se naučili orientaci v hudební formě písně, práci s dynamikou a tempem, společné souhře a poznali práci s ozvučovací technikou. Celý projekt vyvrcholil závěrečným koncertem pro celou školu. Výkony byly neuvěřitelné. Děti, které ještě před měsícem neměly žádné zkušenosti s hrou na nástroje společně s podporou pedagogů z projektu, zahrály a zazpívaly písně od začátku do konce za nadšené podpory publika. Diváci tleskali do rytmu a zpívali s kapelou. Účinkující se koncentrovali na svůj výkon a vzájemně se podporovali, vyzkoušeli si, jaké to je překonat trému, odvézt hudební výkon, užít si souznění kapely na pódiu a sklidit ovace za dobře odvedenou práci. Po skončení projektu kromě slov chvály zněla školou i otázka: Kdy se to opět bude konat? 

Jako pedagog bych si přála, aby těmto typům projektů byla dopřána velká podpora. Protože od teď děti ví, co všechno obnáší muzika, kolik strun má basová a kolik elektrická kytara, jak vypadá cajon a proč je důležité držet společné tempo, jak se drží mikrofon, jak zní jejich hlas z reproduktoru, kolik práce je za tím vším, co vidí diváci, jaký úžasný pocit je být součástí kapely, okamžitě vnímat důsledky své připravenosti či nepřipravenosti, jak jejich role a kvalita práce souvisí s ostatními členy  kapely, jak je důležité se navzájem podpořit… A to všechno se děti naučily ne z toho důvodu, že by z toho dostávaly lepší nebo horší známky, ale protože chtěly a bavilo je to.

Děkuji všem tvůrcům a pedagogům projektu, vedení školy a magistrátu hlavního města Prahy, že projekt existuje.

Edita Čechová, ZŠ Řeporyje

 

 

 

Dráček předškoláček – hudební dílna

V letošním roce jsme opět začali společná setkávání s předškoláčky v dílničkách s názvem "Dráček předškoláček". První setkání bylo hudební. Budoucí prvňáčči se setkali se svými staršími kamarády z hudebního kroužku a společně si zazpívali, zatančili, zahráli hudebně pohybovou hru a podívali se na dvě hudební pohádky, které si pro ně připravili starší spolužáci. Společné muzicírování jsme si všichni užili a těšíme se na setkání v další listopadové dílničce.

20171011_144109_001 20171011_144048_001 20171011_144031_001 20171011_143242_007 20171011_142718_001 20171011_142609_038 20171011_142225_006 20171011_141552_010 20171011_141336_001

1 2 3 40