Dráček předškoláček- jazyků se nebojíme

DRÁČEK PŘEDŠKOLÁČEK – jazyků se nebojíme

Ve středu 14. 2. se konala další dílna „Dráčka předškoláčka“. Nechce se ani věřit, že šlo o předposlední setkání před zápisem.

Dnešní setkání bylo zaměřeno na angličtinu.

Předškoláčky jsme si rozdělili do dvou skupin, aby se nám lépe pracovalo.

       První skupina začala  představováním v kruhu. To děti rychle zvládly. Barvy jsou dětem velmi blízké, a tak nechyběly ani na naší hodině.Vrátili jsme se do lavic, kde na děti čekaly barevné kartičky. Nejprve jsme si barvy ukazovali, říkali jejich názvy a také hledali. Pro lepší zapamatování a zpestření práce nás při učení doprovázela písnička o barvách a klaunovi. Na závěr si děti při zpívání písničky svého klauna vybarvovaly. Hodina nám velmi rychle uběhla a my se museli rozloučit.

         Druhá skupina se také představila formou štafetové hry. Pak jsme se proměnili na zvířátka z džungle. Na „sochy“ si hráli žirafy, sloni i opice. Zapamatovat si všechna zvířátka nám pomohla písnička o slonovi. Nakonec jsme si vyrobili prstové loutky a rozloučili jsme se slovy : „ bey, bey“.

Mgr. Renata Šantorová, Mgr. Michala Lebedová

IMG_0466

IMG_0469

 

IMG_20180214_142126

 

IMG_20180214_142155

První vysvědčení

Dne 31.1.2018 jsme slavnostně předali první vysvědčení naším nejmladším žákům. S napětím očekávali,   jaké bude hodnocení jejich školní práce. Vysvedčení převzali s úsměvem na tváři. Pani učitelky přejí, aby se jim stejně a ještě lépe dařilo i v druhém pololetí.

 

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

J115IMG_3918IMG_3917116

 

 

 

 

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

 

Zápis do 1. tříd v ZŠ Praha 5 – Řeporyje proběhne v úterý 10.04.2018 od 14:00 do 18:30 v 1. patře pavilonu školní jídelny.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených od 01. 09. 2011 do 31.08. 2012 , s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte. U dětí s cizí státní příslušností je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Pokud bude zák. zást. žádat odklad povinné školní docházky, přinese s sebou žádost o odklad, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2018 méně než 6 let:

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01.09.2012 do 31.12.2012 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

 

                                              vedení školy                                               

Den otevřených dveří

V úterý 12. prosince se konala akce Den otevřených dveří. Program zahájili žáci zpěvem anglických koled. Poté si připravili vystoupení žáci hudebního a dramatického kroužku. Po celou dobu akce probíhal prodej vánočních dekorací, které vyráběly děti ze všech ročníků. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet logické a fyzikální hry, vyrobit si ozdobičky ve vánočních dílničkách, nechybělo ani drobné občerstvení. Pro rodiče předškoláků se konala informační schůzka, na které se představily paní učitelky budoucích prvních tříd.

Všem moc děkujeme za účast a přejeme krásné prožití vánočních svátků.

                                                                                                                                                  Wilczková Lucie

DSC07150a

Vánoce v 6.B

Naše třída se rozhodla udělat si méně tradiční Vánoční besídku. Navštívili jsme výstavu tradičních Vánoc a Betlémů v nedalekém Ořechu. Seznámili jsme se s historií betlémů, vyzkoušeli jsme si, jak se takové figurky vyřezávajhí, zazvonili na zvonek přání a vyzdobili (a pak samozřejmě snědli) perníčky. 20171222_093945 20171222_100503 20171222_100538 20171222_101037 20171222_102031

Setkání s předškoláky

Prosincové setkání s předškoláky probíhalo ve znamení divadla. Nejprve žáci z dramatického kroužku, který příští rok oslaví již dvacet let práce na naší ZŠ,  předvedli krátké ukázky z pohádek. Děti z mateřské školy hádaly, o jakou pohádku se jedná. Pak šly děti pracovat do skupinek,  kde je vedli žáci z dramatického kroužku. Za úkol měli společně nazkoušet a představit ostatním krátkou pohádku, kterou pak všem představili. Zakončili jsme pantomimou. Odpoledne s předškoláky se vydařilo a my už se těšíme na další setkání.                                                      Bc. Hana Zdvihalová

IMG_6841 IMG_6848 IMG_6843 IMG_6842 

Městská policie ve škole

Začátkem prosince zavítali na první stupeň naší základní školy strážníci Městské policie Praha, aby naše žáky seznámili s preventivními programy zaměřenými na jejich bezpečnost. V prvních a druhých třídách si žáci se strážníky MP povídali o povinnostech chodce v silničním provozu, žáci třetích tříd si ujasnili základy bezpečného chování v silničním provozu a žáci čtvrtých tříd se seznámili s povinnostmi cyklisty v silničním provozu. Pro žáky pátých tříd byl program zaměřen na základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích. Všechny tyto preventivní programy byly prezentovány zajímavou formou a žáky velice zaujaly. Nyní již zbývá popřát všem, aby na nabyté znalosti nezapomněli a dokázali si poradit v každé dopravní situaci.

                                                                                                                                                                                   H. Zdvihalová 

1 2 3 41