Celoškolní projekt – Zážitková turistika

Cestou necestou (celoškolní projekt „Zážitková turistika“)

I letos jsme se v naší škole věnovali projektu, tentokrát zaměřenému na zážitkovou turistiku.

Celý rok žáci i učitelé svědomitě sbírali dovednosti i vědomosti spojené převážně s orientací v terénu. To vše za velké podpory Klubu českých turistů, především pana Ing. Mojmíra Nováčka, který nám předal cenné zkušenosti z oblasti turistiky. Tímto bychom chtěli všem členům Klubu českých turistů poděkovat za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě projektu.

Vše poté vyvrcholilo na závěrečném projektovém dni, který i letos připadl na konec června. Počasí nám opět přálo.

Sportovní dopoledne bylo zaměřené na zajímavé a nezbytné tábornické dovednosti. Děti byly nadšené a s chutí se zapojovaly do všech připravených úkolů, ne vždy jednoduchých. Učitelé se svými třídami podle plánku navštěvovali jednotlivá stanoviště, rozmístěná po celém školním areálu. Mohli jsme si tak vyzkoušet stavbu stanu, vázání uzlů, stavbu ohniště, odhadnout vzdálenost pouze za pomoci vlastní ruky, nakreslit plánek školy, vyluštit zašifrovanou zprávu, poznat stopy a siluety lesní zvěře či uvázat základní turbánek. Odborný dohled u stanoviště první pomoci nám zajistila paní Soňa Chocholatá. Největší zájem byl o střílení ze vzduchovky vleže a řezání obloukovou pilou. Bylo znát, že některé děti se jak s puškou, tak i s pilou setkaly ve škole poprvé.

Odpolední program, který se nesl v duchu country, byl věnovaný prezentaci zážitkových map a zpěvu oblíbených trampských písní. Každý ročník představil svůj třídní výlet a krátce popsal trasu i náročnost jednotlivých úseků. Všechny výlety byly velmi inspirativní a děti byly plny zážitků a příhod z cest např. Prokopským údolím, okolím Karlštejna či Kunratickým lesem. Devátý ročník využil spolupráce s Klubem českých turistů a vyrazil

na Berounku, kde si vyzkoušel plavbu v kanoi.

Během celého odpoledne se mohli diváci občerstvit. Pohoštění pro nás připravily naše paní kuchařky a kávu a koláče sponzorovala paní Jana Morysová.

Celý projektový den se velmi povedl nejen díky příjemnému počasí, ale především díky podpoře vedení školy, velké píli učitelského sboru i žáků a v neposlední řadě i pomoci rodičů.                                                                                                         

                                                                                              Za ZŠ Řeporyje Tereza Dufková

Sportovní dopoledne – I.stupeň

V pátek 9.6. se v naší škole uskutečnilo sportovní dopoledne pro žáky prvního stupně.

Chodilo se po čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti žáci kreslili turistické značky podle připravených šablon, kdo chtěl, použil pastelky, nebo štětec a barvu. Na druhém stanovišti se žáci učili orientovat v terénu. Žáci podle zadání na lístečku museli dodržet postup (5 kroků rovně, 3 kroky doleva, …), až se dostali do cíle, kde na ně čekala pochvala. Třetí stanoviště byl turistický závod. Běžel se okruh v areálu školy a v jeho průběhu se plnily úkoly. Žáci házeli na cíl, uzlovali, poznávali dřeviny, hrady či turistické značky. Poslední čtvrté stanoviště bylo na hřišti a hráli jsme hry. Asi nejúspěšnější hrou byla hra „Hutututu“, kterou si děti velmi oblíbily…. Pochvalu si zaslouží žáci devátého ročníku za výbornou organizaci a svědomitý přistup k mladším spolužákům. Počasí se povedlo a časově jsme to zvládli perfektně. Skončili jsme přesně před obědem.

Karel Vancl

IMG_3618 IMG_3620 IMG_3623 IMG_3627 IMG_3630 IMG_3638 IMG_3640 IMG_3655 IMG_3662 IMG_3669b

Food Revolution Day ve 2.B

Naše třída se zapojila do celosvětové kampaně Jamieho Olivera Food revolution day. Cílem projektu je podporovat vzdělání dětí v oblasti kvalitního stravování a zlepšení životosprávy ve školách i v rodinách. V pátek 19.5. jsme celé dopoledne věnovali tomuto tématu. Vyrobili jsme si kuchařské čepice a pustili se do přípravy zdravé svačinky hlavně z ovoce a zeleniny. Z papíru jsme si vystříhali a slepili krabičky na svačinu, ve kterých jsme si hotové „mňamky“ odnesli domů. Tento den jsme si všichni užili a těšíme se na další ročník.

IMG_2492 IMG_2494 IMG_2495 IMG_2501 IMG_2514 IMG_2522 IMG_2527

Food Revolution Day

V pátek 19.5 se naše škola zapojila do mezinárodní aktivity známého anglického šéfkuchaře Jamieho Oliviera s názvem Food Revolution Day. Cílem této aktivity je snaha o zlepšení stravovacích návyků mladých a boj proti dětské obezitě. 

My jsme si vybrali téma "Potraviny a aditiva". Mluvili jsme o přídavných látkách v běžných potravinách a diskutovali o důvodech jejích použití, o tom, z čeho se tyto látky vyrábí a proč jsou pro zdraví nevhodné. Žáci byli složením některých běžných potravin velice překvapeni. Doufáme, že i díky tomu se začnou více zajímat o to, co konzumují.

IMAG1037IMAG1038 IMAG1035 IMAG1038

Paní ministryně v naší škole

V pátek 21.4.2017 navštívila naší školu paní ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Nebyla to návštěva ledajaká, paní ministryně nám oznámila úžasnou zprávu. Naše škola bude mít konečně tělocvičnu! Čeká nás sice hodně práce, ale už dneska se všichni těší, až si zacvičí.

Paní ministryně s doprovodem si prohlédla školu, nově opravený pavilón, víceúčelové hřiště, pozdravila se s učiteli, ostatními pracovníky a dětmi.

Program jsme zahájili naší školní hymnou, představil se hudební kroužek pod vedením paní učitelky Michaely Šimánkové.

Následně paní ministryně ocenila naše nejlepší:

Paní učitelku Darinu Studihradovou a paní učitelku Renatu Šantorovou za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou práci, paní Markétu Jarolímkovou nejlepší školnici pod sluncem, paní Martinu Talašovou úžasnou kuchařku.

Z dětí byl oceněn Kryštof Slavík, který zvítězil v obvodním kole zeměpisné olympiády, Artur Krejča za 3. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády.

Julie Brabcová, Anna Jeřábková, Eliška Kinčlová, Natálie Laversová a Nikola Mejtská za dlouholetou práci v dramatickém kroužku pod vedením paní učitelky Hany Zdvihalové.

Našim hostům se v naší škole velmi líbilo, obdivovali obrazy (zapůjčené studiem BUBEC), překvapila je naše školní hymna a měli radost z úspěchů našich žáků.

PS. Velký dík patří paní starostce ing. Marcele Holovské, která má na přípravě projektu přístavby ZŠ a nové tělocvičny zásadní podíl.

Mgr. Eva Hájková

 

Celoškolní projekt „Zážitková turistika“

V rámci celoškolního projektu s názvem „Zážitková turistika“ se ve čtvrtek 20. 4. pro žáky druhého stupně konalo sportovní odpoledne. Na čtyřech stanovištích měli žáci možnost si vyzkoušet turistický závod, dozvěděli se informace o turistických značkách, které si taky vytvořili, zahráli si sportovní hry. Nechybělo ani stanoviště dnes velmi rozšířeného geocachingu, tedy hry na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají za pomocí GPS kešky. I tuto aktivitu si žáci na místě mohli zkusit.

Moc děkujeme za pomoc Klubu českých turistů, kteří pro nás tuto akci připravili. I přes počáteční nepřízeň počasí se odpoledne vydařilo, žáci si nejen zasportovali, ale získali nové poznatky a užili si spoustu zábavy.

                                                                                                                                                                    Wilczková Lucie

1 2 3 38