Druháčči a pohledy

Již v první třídě žáci musí umět svou adresu. Ve druhé třídě jsme postoupili o krok dále a už svou adresu umíme i napsat. Naučit se napsat svou adresu na pohled nebo na obálku není nic jednoduchého, ale my jsme to zvládli. Pohledy jsme napsali, společně na ně koupili známky a odnesli je na poštu. Nyní už budeme čekat, než se každému z nás objeví pohled ve schránce. Doufejme, že adresy byly napsané správně :-)

20170912_083715 20170912_083806 20170912_111458 20170912_112633 20170912_112656

Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018 (3.- 9. třídy):   

4. Září 2017 8.00 – 8.45 (školní jídelna i školní družina mimo provoz), od úterý 5. září 2017 bude vyučování probíhat dle rozvrhu (obdrží žáci v pondělí), v provozu bude školní jídelna i školní družina (včetně ranní).

Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 2. tříd:          

4. Září 2017 8.00 sraz všech žáků před pavilonem školní jídelny, žáky do tříd si odvedou třídní učitelky, od úterý 5. září 2017 bude vyučování probíhat dle rozvrhu (obdrží žáci v pondělí), v provozu bude školní jídelna i školní družina (včetně ranní).

Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 1. tříd:          

Slavnostnímu zahájení nového školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017. V tento slavnostní den by děti měly přijít do školy se školní aktovkou.
V 9:00 hodin se rodiče s dětmi  sejdou v 1. patře hlavní budovy ZŠ, kde proběhne slavnostní uvítání. Poté děti přejdou do svých tříd se svou třídní učitelkou.
V 10:00 hodin proběhne informativní schůzka rodičů a třídních učitelek (o děti se postarají vychovatelky ŠD).

Celoškolní projekt – Zážitková turistika

Cestou necestou (celoškolní projekt „Zážitková turistika“)

I letos jsme se v naší škole věnovali projektu, tentokrát zaměřenému na zážitkovou turistiku.

Celý rok žáci i učitelé svědomitě sbírali dovednosti i vědomosti spojené převážně s orientací v terénu. To vše za velké podpory Klubu českých turistů, především pana Ing. Mojmíra Nováčka, který nám předal cenné zkušenosti z oblasti turistiky. Tímto bychom chtěli všem členům Klubu českých turistů poděkovat za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě projektu.

Vše poté vyvrcholilo na závěrečném projektovém dni, který i letos připadl na konec června. Počasí nám opět přálo.

Sportovní dopoledne bylo zaměřené na zajímavé a nezbytné tábornické dovednosti. Děti byly nadšené a s chutí se zapojovaly do všech připravených úkolů, ne vždy jednoduchých. Učitelé se svými třídami podle plánku navštěvovali jednotlivá stanoviště, rozmístěná po celém školním areálu. Mohli jsme si tak vyzkoušet stavbu stanu, vázání uzlů, stavbu ohniště, odhadnout vzdálenost pouze za pomoci vlastní ruky, nakreslit plánek školy, vyluštit zašifrovanou zprávu, poznat stopy a siluety lesní zvěře či uvázat základní turbánek. Odborný dohled u stanoviště první pomoci nám zajistila paní Soňa Chocholatá. Největší zájem byl o střílení ze vzduchovky vleže a řezání obloukovou pilou. Bylo znát, že některé děti se jak s puškou, tak i s pilou setkaly ve škole poprvé.

Odpolední program, který se nesl v duchu country, byl věnovaný prezentaci zážitkových map a zpěvu oblíbených trampských písní. Každý ročník představil svůj třídní výlet a krátce popsal trasu i náročnost jednotlivých úseků. Všechny výlety byly velmi inspirativní a děti byly plny zážitků a příhod z cest např. Prokopským údolím, okolím Karlštejna či Kunratickým lesem. Devátý ročník využil spolupráce s Klubem českých turistů a vyrazil

na Berounku, kde si vyzkoušel plavbu v kanoi.

Během celého odpoledne se mohli diváci občerstvit. Pohoštění pro nás připravily naše paní kuchařky a kávu a koláče sponzorovala paní Jana Morysová.

Celý projektový den se velmi povedl nejen díky příjemnému počasí, ale především díky podpoře vedení školy, velké píli učitelského sboru i žáků a v neposlední řadě i pomoci rodičů.                                                                                                         

                                                                                              Za ZŠ Řeporyje Tereza Dufková

Sportovní dopoledne – I.stupeň

V pátek 9.6. se v naší škole uskutečnilo sportovní dopoledne pro žáky prvního stupně.

Chodilo se po čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti žáci kreslili turistické značky podle připravených šablon, kdo chtěl, použil pastelky, nebo štětec a barvu. Na druhém stanovišti se žáci učili orientovat v terénu. Žáci podle zadání na lístečku museli dodržet postup (5 kroků rovně, 3 kroky doleva, …), až se dostali do cíle, kde na ně čekala pochvala. Třetí stanoviště byl turistický závod. Běžel se okruh v areálu školy a v jeho průběhu se plnily úkoly. Žáci házeli na cíl, uzlovali, poznávali dřeviny, hrady či turistické značky. Poslední čtvrté stanoviště bylo na hřišti a hráli jsme hry. Asi nejúspěšnější hrou byla hra „Hutututu“, kterou si děti velmi oblíbily…. Pochvalu si zaslouží žáci devátého ročníku za výbornou organizaci a svědomitý přistup k mladším spolužákům. Počasí se povedlo a časově jsme to zvládli perfektně. Skončili jsme přesně před obědem.

Karel Vancl

IMG_3618 IMG_3620 IMG_3623 IMG_3627 IMG_3630 IMG_3638 IMG_3640 IMG_3655 IMG_3662 IMG_3669b

Food Revolution Day ve 2.B

Naše třída se zapojila do celosvětové kampaně Jamieho Olivera Food revolution day. Cílem projektu je podporovat vzdělání dětí v oblasti kvalitního stravování a zlepšení životosprávy ve školách i v rodinách. V pátek 19.5. jsme celé dopoledne věnovali tomuto tématu. Vyrobili jsme si kuchařské čepice a pustili se do přípravy zdravé svačinky hlavně z ovoce a zeleniny. Z papíru jsme si vystříhali a slepili krabičky na svačinu, ve kterých jsme si hotové „mňamky“ odnesli domů. Tento den jsme si všichni užili a těšíme se na další ročník.

IMG_2492 IMG_2494 IMG_2495 IMG_2501 IMG_2514 IMG_2522 IMG_2527

1 2 3 39