První vysvědčení

Dne 31.1.2018 jsme slavnostně předali první vysvědčení naším nejmladším žákům. S napětím očekávali,   jaké bude hodnocení jejich školní práce. Vysvedčení převzali s úsměvem na tváři. Pani učitelky přejí, aby se jim stejně a ještě lépe dařilo i v druhém pololetí.

 

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

J115IMG_3918IMG_3917116

 

 

 

 

Karnevalové vyučování v prvních a druhých třídách

Dne 16.2. jsme měli v prvních a druhých třídách karnevalové vyučování. Všichni jsme se ráno sešli v maskách a celé dopoledne jsme ve skupinách plnili úkoly z českého jazyka, člověka a jeho svět, hudební výchovy, matematiky a pracovního vyučování. Odměnou nám byly korálky, kamínky, drahokamy a jedničky. Všem nám dopoledne hodně rychle uteklo a odpoledne jsme pokračovali karnevalovým rejem ve ŠD. Vyučování se nám tak líbilo, že se již nyní těšíme na další vyučování v maskách.

 

IMG_395120180216_085343 20180216_092450 – kopie 20180216_100925 20180216_101128 20180216_101851 – kopie 20180216_103929 20180216_103948 20180216_114553 – kopie

Předvánoční čas u prvňáků

Předvánoční čas jsme vyplnili čekáním na Mikuláše, čerta, anděla a hlavně na sladkou nadílku. Nekteří měli domluvu s čertem, ale nakonec jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat. Při hudebním programu jsme se naučili novou koledu s mistrem hudby. Pečlivě jsme se připravili na "Den otevřených dveři" – vyráběli jsme vánoční dekorace. Téměř všechny výrobky jsme prodali a získané peníze si schováme na letní turistický výlet. 15.12  jsme všichni prvňáci navštívili výstavu betlémů v Karlštejně. Součástí výletu byla dílnička, kde jsme si vyrobili papírového anděla. Na konci výletu jsme si vychutnali sladkou palačinku s čajem. 

Poslední týden jsme byli pozváni zpět do školky. Předškoláci nám předvedli vánoční představení, které se jim moc povedlo. Odměnili jsme je velkým potleskem. Ještě jednou děkujeme odvážným předškolákům a šikovným pani učitelkám ze Želviček. 

Poslední vyučovací den jsme zakončili besídkou. Povídali jsme si o Vánocích, vánočních zvycích, jedli cukroví, poslouchali koledy a netrpělivě čekali na rozdávání dárečků, které jsme si připravili.

Chválime děti, které hbitě sčítají a odčítají do 10 bez použití prstů. Také udělujeme velkou pochvalu dětem, které čtou celé věty s porozumněním.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

IMG_1751 (1)IMG_3838

IMG_3820

IMG_3814

 

Listopad plný akcí

V listopadu jsme se seznámili s cizinci v rámci akce Edison, kteří nás navštívili při hodinách angličtiny. Představili nám zemi, ze které přijeli a ochutnali jsme dobrůtky z jejich kuchyně. Navštívil nás Bovýsek a dal nám poznávačku z ovoce a zeleniny. Za odměnu jsme  od něj dostali pexeso. Při hodinách ČSP jsme si ovoce a zeleninu vymodelovali. Ke konci měsíce jsme navštívili divadlo GLANS. Viděli jsme pohádku "Vánoce na blátě". Zvládli jsme společnské chování v divadle a moc se nám tam líbilo. Poslední den v měsíci proběhlo školní kolo recitační soutěže. Děti poprvé před velkým obecenstvem a porotou zvládly přednést svou báseň. Matematika je pro nás pořád zábavná a všichni ji zvládáme. V českém jazyce je to náročnější. Stále procvičujeme už čtení vět se správnou intonací. Paní učitelky povzbuzují děti a všichni si věříme, že čtení zvládneme.  Hurá, většina z nás píše už perem. Snažíme se psát hezky a bezchybně.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

IMG_3789

 

 

IMG_3792

První a druhé třídy v divadle Glans

V posledním listopadovém týdnu jsme byli na divadelním předstvení "Vánoce na blátě" v divadle Glans. V pohádce se čerti snažili pokazit všem Vánoce. Hercům se podařilo vtáhnout malé diváky do děje a protože byla pohádka proložena koledami, děti si je s radostí společně s kapelou zazpívaly. Z divadla jsme sli všichni nadšení, že se Vánoce podařilo zachránit a že nás všechny čeká vánoční čas.

20171129_095232 20171129_095714 20171129_100218 20171129_100430 20171129_105443 20171129_111106

Bovýsek ve škole

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol zavítal v úterý na naši školu Bovýsek, maskot společnosti Bovys. Pro  děti        z 1.- 3. tříd měl připravený krátký kvíz.Vyzkoušel děti, zda poznají ovoce a zeleninu na obrázcích. Odměnou pro všechny bylo pexeso. Akce se velmi líbila.

IMG_3074 IMG_3075

V říjnu jsme vyrazili po stopách indiánů

V tomto měsíci jsme toho hodně zažili, ale i jsme se mnoho naučili. Pochutnali jsme si na dobrotách, které připravily maminky k jablíčkovému projektovému dni. Při českém jazyce jsme se snažili přečíst první slova. Musíme to ještě hodně trénovat! Bylo těžké napsat správně diktát psacích písmen.  V matematice jsme sčítali do 5. To nám jde výtečně! Paní učitelky nám začaly dávat známky. Velmi rády dávají jedničky a také "zlaté"!  Většina z nás zvládla přednes  dlouhé básně "Syslí dům".  V rámci hudebního programu jsme zpívali písničky za doprovodu různých hudebních nástrojů. Zpestřením indiánskeho dne byla šipkovaná po Řeporyjích. Plnili jsem úkoly a za odměnu jsme dostali sladkou odměnu.  Atmosféru podzimu jsme si užili na vycházce, při které jsme nasbírali listy na výtvarnou výchovu. Putování podzimem jsme zakončili programem v "Mobilním planetáriu." 

M. Lebedová, J. Zouvalová

 

 

 

IMG_3761

image (1)image (2) image (3) image (4) image (5) image (6) image (7) IMG_1612 IMG_1617 IMG_1621 IMG_1623 IMG_1625 IMG_1632 IMG_1642 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1648 IMG_1653 obrázek

1 2