Dovednostní soutěž – Líheň zručnosti

V úterý 27.6.2017 v areálu Akademie řemesel Praha – SŠt Zelený pruh , Praha 4 proběhla soutěž družstev základních škol.

Naše družstvo z 8.B: Prokop Staňek, Jiří Moravec, Adam Balázs, Denis Borna a Patrik Kopínec

V této soutěži jsme se umístili na 1.místě. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

Diplom 8B Lihen zrucnosti 2017