Družina

  Nový školní rok 2016/2017

Zápis do školní družiny pro dětí 2. a 3. tříd proběhne 1. září od 8:00 hod ve školní jídelně.

Zápis do školní družiny pro dětí 1. tříd proběhne 1. září od 10:00 hod v budově pavilonu při úvodní třídní schůzce.

Provoz školní družiny zahájen od 2. září 2016 .

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Základní informace

Telefon: 720551815

Upozornění rodičům: Změna plateb za školní družinu při ZŠ Řeporyje od 1. Září 2010.

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude placen pouze bankovním převodem.

První platba musí být zaplacena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1.pololetí……1500 Kč

2.pololetí……1500 Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3000 Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze ranní družiny.

Číslo účtu školy:578440213/0300

VS:                 datum narození

Jiná sdělení:       jméno dítěte

 

Zvýšení příspěvku odsouhlasil zřizovatel a školská rada.

Dětem bude zabezpečen pitný režim. Mgr. Eva Hájková

                                   Ředitelka školy

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin. pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. Od 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:45 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:00 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

 

Denní program ve školní družině

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování.

Věnujeme se zejména zájmové činnosti.

 

6:30-7:40 volné hry, stolní hry,stavebnice,kreslení, pohádka na videu

11:45 příchod za tříd

12:00-12:30 hygiena, oběd

12:30-13:00 klid po obědě. odpočinek, čtení pohádky

13:00-14:30 hlavní činnost-výtvarná,pracovní a zájmová

14:30-15:30 pobyt venku: V době pěkného počasí jsou děti venku až dvě hodiny

do 17:00 odpočinek, volné a společenské hry

Denní program je upraven podle rozvrhu dětí ostatních tříd

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 630 – 730 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.

_______________________________________________________________________________________

Školní rok 2014/2015

Dětský den ve školní družině

A je tu červen. Do letních prázdnin zbývá pouhý měsíc. První den tohoto měsíce patří tradičně dětem. Mezinárodní den dětí. Kdo by tento
svátek neznal. Kolem nás jsou připraveny pro naše zlatíčka kulturní, zábavné i sportovní akce. Po řeporyjských hasičích i naše školní dru-
žina připravila pro malé oslavence sportovní hry. Ve středu 3.6.2015 nám počasí skutečně přálo.Teploty šplhaly k tropům, ale to nás
nezastavilo. Paní vychovatelky připravily 8 sportovních disciplín pro 4 věkově smíšená družstva. Děti si při nich prověřily svoji zručnost
a obratnost při "hodu tenisákem na šaška", házely také míčem na cíl(koš), roztáčely na těle obruče, skákaly přes švihadlo, s hokejkou
a tenisákem probíhaly slalomovou dráhu, překážkovou dráhu překonávaly s míčkem na lžíci, skákaly v pytlích a driblovaly s míčem.
Všechny jejich výkony zaznamenaly paní vychovatelky, aby po skončení závodů spočítaly body a vyhlásily pořadí družstev. Vzhledem
k počasí děti po každé disciplíně doplňovaly tekutiny a odpočívaly ve stínu stromů. Sportování se nám protáhlo a pro děti začali chodit
rodiče. Jejich výkony jsme odměnili alespoň sladkostí v podobě želatinových bonbónů. Společné vyhlášení čekalo na děti následující den,
kdy proběhlo vyhlášení výsledků a každý sportovec dostal na památku "Pamětní list" se svým jménem. Akce se dětem i jejich rodičům
líbila. Byla to taková malá generálka na celoškolní projekt "CIRKUS", který se bude konat 25.6.2015 v areálu základní školy a na který
vás všechny srdečně zveme.
Všem žákům, jejich rodičům i veřejnosti přejeme krásné léto.
Děti a kolektiv ŠD základní školy Řeporyje     

 

 

Jak se stát  malým čtenářem

Ve čtvrtek 23.4.2015 naši družinoví prvňáčkové, společně se svými  vychovatelkami, navštívili místní knihovnu. Akci jsme nazvali "Jak se stát  malým čtenářem". Cílem bylo probudit v dětech zájem o četbu. V době počítačů a tabletů děti přestávají číst a zajímat se o klasické čtení. Ve školní družině každodenně čteme na pokračování různé knihy(snažíme se, aby děti měly pokračování vzoru z mateřské školy společně se vzory z rodiny). Znají téměř všechna písmena abecedy a pomalu dočítají svojí první knihu-SLABIKÁŘ.
V místní knihovně nás přivítala  knihovnice, paní Ivana Cilečková. Dětem poutavě přiblížila, jak to v knihovně funguje. Od objednání a evidenci knih, až k barevnému značení knih pro různé věkové skupiny(s rozdělením žánrů), Také dětem ukázala některé knihy, vhodné velikostí písma pro první čtení. Následně předčítala z knihy říkadel, kdy se děti samy zapojovaly. Zkoušely  doplňovat do veršů rýmy, Říkadla, která znaly, odříkaly spolu s p.Cilečkovou. Na závěr obě oddělení, jako poděkování naší paní knihovnici, zazpívaly několik písniček o  jaru. Toto setkání se dětem velmi líbilo a probudilo v nich touhu samostatně číst knížky. Ještě jednou velké poděkování  paní Ivaně Cilečkové za úžasnou spolupráci na této akci, kterou v příštích letech budeme jistě opakovat.
 
 

Velikonoce

Jaro je tu (i když počasí tomu ještě neodpovídá) a s ním i přípravy Velikonoc. Také ve školní družině probíhaly velikonoční přípravy. Na úvod jsme navštívili prodejní výstavu perníčků a nějaké také nazdobili. V družině si děti vyráběly různé dekorace – papírové zápichy k oseníčku, přáníčka pro své blízké(např.ubrouskovou technikou). Pro rodiče připravily dárečky. Prvňáčkové vyrobili zajíčky ze samotvrdnoucí hmoty, starší děti si domů odnesly přáníčka a veselé zajíčky na špejli. Okna tříd jsme nazdobili jarními motivy, také jsme připravili velikonoční nástěnky. Už se všichni těšíme na velikonoční prázdniny a následující svátky zakončené pomlázkou.  

   

 

Karneval    

Čas běží a ve školní družině je připravena opět velká akce. KARNEVAL!! Když paní vychovatelky připravovaly tuto akci, napadlo je,že by to chtělo změnu. A tak pro děti domluvily program paní Inky Rybářové, která je stálice mezi profesionály, kteří baví již dlouhá léta svými programy děti v mateřských i základních školách. Zkontaktovali jsme se s paní Inkou a domluvili její vystoupení. Týden před plánovaným karnevalem nám začaly problémy. Díky chřipkové epidemii začaly děti odpadávat jedno po druhém. Do poslední chvíle jsme napjatě čekali, jak to všechno dopadne a nebudeme-li muset termín přesunout na později. Vše nakonec dobře dopadlo, a tak ve čtvrtek 5.2.2015 ve 13.30 se rozjel v naší tělocvičně super karneval. Do vyzdobené tělocvičny přišli piráti, princezny, zvířátka, vojáci a další pohádkové postavy s velkým očekáváním. Hudba již hrála, všechny příchozí osobně vítal klaun Dendy Rybka"Rybička" a paní Inka. Po krátkém přivítání následovalo představení masek a jejích průvod. Dále byly pro děti připraveny soutěže, kde byly děti odměňovány, Tělocvičnou zněly krásné písničky paní Inky a velmi vtipné hlášky Dendy Rybky, který program od začátku až do samého konce držel na bodu varu. Do karnevalu se zapojily i paní vychovatelky, pro které byla připravena soutěž ve zpěvu. I ony dostaly malou odměnu. Při odchodu dostaly všechny děti balónek. Co na závěr říci? Dle reakcí dětí,  jejich úsměvů na tvářích a nadšenému vyprávění rodičům při odchodu domů, musíme konstatovat, že se tato akce podařila a jistě se zde s paní Inkou a jejím parťákem zase brzy sejdeme.

Návštěvní den Mikuláše

Pátého prosince má svátek Jitka. Všichni tento den ale vnímáme jako návštěvní den Mikuláše. Dopoledne ve školce či škole, po setmění v rodinách. Také v pátek 5.12.2014 naše děti očekávaly příchod Mikuláše, anděla a samozřejmě čertů do naší školní družiny. Pro tuto událost si prvňáčkové připravili ven skupinkách krátké básničky a všechny děti se naučily novou píseň o Mikulášovi. Chvíle čekání na návštěvu si všichni krátili zpěvem písní za doprovodu harmoniky paní učitelky Šimánkové. Právě při jedné písni se vřítili do družiny čerti a už to jelo.Byli dva a měli u sebe listiny "hříšníků". Postupně si všechny děti na listině k sobě volali a děti musely slíbit,že se polepší.Také anděl měl u sebe listinu.Tam byly napsány jména těch nejhodnějších. Čtení hříchů se nám letos poněkud protáhlo, takže na básničky ani nedošlo. Děti na rozloučenou zazpívaly s harmonikou několik písniček. Za to byly odměněny balíčkem  adventním kalendářem. Ještě pár dní a budeme mít v družině i ve ve třídách vánoční besídky, na které se začínáme připravovat, a pak už 24.12.přijde Ježíšek.  (foto –  Mikuláš, čert a anděl na ZŠ)

 

Prodejní výstava perníčků

Stalo se již krásnou tradicí, že koncem listopadu navštěvují děti řeporyjskou  prodejní výstavu perníčků. I letos jsme zorganizovali v naší školní družině návštěvu této výstavy. V pondělí 24.11. a v úterý 25.11.2014 děti jednotlivých oddělení se svými vychovatelkami si samy vyzkoušely zdobení perníčků připravenými cukrovými polevami. Jejich tvořivá fantazie byla úžasná. Některé děti načerpaly inspiraci pro nadcházející dny. Pochlubily se, že i doma budou se svými maminkami péct a zdobit perníčky. Z jejich tvářiček bylo jasné,že je zdobení bavilo. Nakonec si ještě zakoupily malé dárky pro rodiče či prarodiče. Čas neúprosně letí a za chvíli je tu Mikuláš!!

 

 

 

V pátek 7.11.2014 nás navštívili Strážílkové se svým představením"Noc ve škole".

Poučným vyprávěním dětem poradili, jak se vyrovnat se svým strachem. Vysvětlili dětem,že dospěláci jsou to vždy připraveni pomoci a poradit. Při představení se děje účastnily i samy děti. Divadlo se dětem velmi líbilo,což ukázaly svým bouřlivým potleskem na konci představení. Za to byly odměněny časopisem s komiksy Strážílků.Už se těšíme na další akce,které na nás čekají.

 Fotografie

 ____________________________________________________________________________________________