1.A 2013/2014

Poslední školní den prvňáčků.

Všem přeji krásné prázdniny.                                                       Michaela Šimánková

 

Ukončení celoroční soutěžě

Na závěr školního roku proběhlo vzhodnocení naší celoroční soutěže o prvňáčkovu kouzelnou tužku. Každý prvňáček sbíral každý den hvězdičky za práci navíc, za skupinovou práci, ale i za pomoc spolužákům nebo paní učitelce. Každý týden proběhlo vyhodnocení s pochvalou do žákovské knížky a poslední týden byli vyhlášeni vítězové.

    

 

Dramatizace

Dramatizujeme pohádky a moc nás to baví :-).

      

 

  

 

 Rytíři a princezny v první třídě

V pondělí 16.6. jsme byli na školním výletě na zámku rytířů a princezen na Radíči. Děti absolvovaly školu na osvojení princeznovských a rytířských dovedností. Naučily se základy etikety, hledaly začarovaný poklad, kouzlily s princeznou a v budoáru pro princezny a v dětské zbrojnici si děti vyzkoušely opravdové šaty pro princezny a rytířskou zbroj. Venku si rytíři vyzkoušeli šermířský turnaj a v královské zahradě si všichni pohráli v dětském hradu, na houpačkách a trampolíně. Na zpáteční cestě jsme se ještě prošli okolo Slapské přehrady.

Šmoulí den v prvních třídách

Dětský den jsme oslavili s prvňáčky projektovým dnem. Třídy jsme vyzdobili obrázky Šmoulů.

Kdo se chtěl stát Šmoulou, musel si vyrobit šmoulí čepici. Následně každý Šmoula plnil úkoly z matematiky, čtení a psaní. Zazpívali jsme si šmoulí písničky a vyrobili šmoulí vesničky z papíru.

V závěru dne jsme vyrazili na šipkovanou. Po splnění deseti úkolů jsme Šmouly odměnili sladkou zmrzlou odměnou.

 

Čarodějnický den

30.duben se v prvních třídách nesl ve stylu celodenního projektu. Čarodějové a čarodějky vyráběli lexikon kouzel a čarodějnou knihu, do které vyplňovali pracovní listy s úkoly z matematiky, čtení a psaní. Zazpívali si píseň „Čarodějnice“. Kouzelným lektvarem z hadích očí se posilnili na sportovní úkoly, které je čekaly na školní zahradě. Museli trefit čarodějku otráveným jablkem, projít slalom s žabím okem na lžíci, kreslili čarodějnice a létali slalom na košťatech.

Čarodějný den se nám vydařil i díky pěknému počasí.

Mgr. M.Šimánková a Mgr. P.Slancová    

 

Vyhráli jsme !

Ve středu 26.3. se 1.A s 1.B  a zástupkyně třetí třídy vydali do hypermarketu Globus na slavnostní předávání cen za výtvarnou soutěž Březen měsíc knihy. Uvítala nás paní asistentka a uvedla nás do zasedací místnosti. Před předáváním cen od pana ředitele hypermarketu Thomayera, jsme byli pozváni na exkursi do jejich pekárny. Viděli jsme, jak se zadělává těsto, kde kyne a také jsme byli u výroby chleba, baget a rohlíků. Prohlédli jsme si, jak to vypadá v mrazáku, ale i v peci. Dostali jsme čerstvě upečený rohlík nebo housku a s sebou na cestu koláč. V zasedací místnosti pro nás bylo připraveno pohoštění -pudinkové pohárky a pití. Všem se nám v Globusu líbilo. Potěšila nás nejen odměna za naše výtvarné práce,které jsou v Globusu vystavené, ale i to, že díky exkursi už nyní víme, co vše je třeba udělat, než si můžeme koupit čerstvé pečivo.

Mgr. Petra Slancová

Mgr. Michaela Šimánková

Čtení  s autorkou 

V pátek 14.března k nám do třídy přišla paní spisovatelka Eliška Polanecká, která píše pohádkové knížky pro děti. Představila nám své knihy a z jedné nám přečetla pohádku. Byl to příběh o dětech a zvířátkách, opičce Taře a papouškovi Rokovi. Paní spisovatelka nás chválila, jací jsme dobří posluchači.

  

Planetárium 

V úterní dopoledne prvňáčkové navštívili Planetárium Praha. Shlédli populárně naučné představení O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Děti se seznámily s nejdůležitějšími objekty oblohy. Dozvěděly se, proč se střídají roční období, den a noc, fáze Měsíce apod. Veškeré informace, které se dozvěděli, jsou předmětem učiva Člověk a jeho svět.

Po promítání si prohlédly stálou expozici s interaktivními exponáty a přístroji z oblasti astronomie a kosmonautiky.

   

Veselé zoubky

Ve středu 5.3. jsme měli ve škole preventivní program Veselé zoubky.

Děti se zábavnou formou seznámily jak správně pečovat o své zuby.

Za správné vyplnění pracovního listu a za pečlivé vyčištění makety chrupu dostaly taštičku plnou dárků. 

 

Klaunský den v 1.A

28.2. jsme měli ve třídě „klaunský“ den. Hned ráno nás čekal ve třídě Klaun – paní učitelka. Protože jsme také chtěli být klauni, vyrobili jsme si klaunské masky. Ozdobili jsme se  krepovým papírem a začali jsme si hrát (učit se). Klaun nám slíbil, že se celý den nebudeme učit, ale budeme si jenom hrát. Proto ani celý den nezvonilo. Hned ráno jsme dostali dopis, který jsme museli vyluštit a přečíst. Potom jsme měli skupinovou práci, bylo zajímavé, že v ní byly stejné hádanky jako máme ve slabikáři. Také jsme hráli na poklad a na koberci jsme skládali puzzle a vyhledávali hlásky, slabiky a sestavovali jsme věty. Jenom nám bylo divné proč píšeme do písanky, když si přeci máme jenom hrát, ale paní učitelka nám řekla, že se učíme klaunské písmenko. Potom jsme pomáhali klaunovi, který nevěděl jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí a také jsme hledali znaky jednotlivých ročních období.

Byl to veselý den!   

 

Dne 12.2. jsme se vypravili „Hledat ztracený masopust“  do národopisného muzea. Přes počáteční nesnáze jako bylo vypátrání ztraceného batůžku a překonání zamčeného průchodu přes lávku v centru Anděl, jsme zdárně dorazili do zahrady Kinských.

Děti si v muzeu namalovaly na velké sáčky masky. V sále si s paní průvodkyní popovídaly o tom, co je to masopust, jaké masky chodily v průvodu a proč se na konci masopustu strojil pohřeb base. Všichni jsme si v muzeu prohlédli předměty, které sloužily k běžnému životu našich předků a našli jsme i figuríny v maskách. Výlet se nám vydařil. Nyní nás čeká návštěva planetária. 

Fotky jsou i z vyučování, které jsme měli v 1.A v maskách J.  

 

Finanční gramotnost se už začíná učit v 1.třídě

V matematice se učíme počítat s penězi. Děti se učí znát mince různých hodnot. Učí se sčítat jednoduché peněžní příklady a také při zaplacení větší částky vracet peníze zpět.

Učí se hrou a to je láká a baví.

   

 

Masopust v 1.A

Protože je doba masopustu a všude jsou karnevaly a masopustní průvody, tak i my jsme si vyrobili škrabošky, které budeme potřebovat na středeční karneval. Ve středu nás čeká i návštěva muzea s programem Hledáme ztracený masopust.

    

Naše první VYSVĚDČENÍ

 Všichni jsme si zasloužili za píli a snahu v prvním pololetí vysvědčení se samými jedničkami.

      

První třída soutěží

Rozhodli jsme se, že se zapojíme do výtvarné soutěže O nejlepší komiks aneb vystavujte na zámku společně se Čtyřlístkem, kterou vyhlásil Chvalský zámek.
Téma komiksu je kamarádství, láska, přátelství.

Stát se ilustrátorem komiksu je pro nás prvňáčky náročný úkol. Prvně jsme si vysvětlili, co je to komiks a prohlédli jsme si několik komiksových knih. Potom jsme si každý musel rozmyslet téma svého příběhu. Pak už jsme se pustili do výroby. Paní učitelka říkala, že jsme to zvládli na výbornou. Pár komiksů posíláme i vám.

 1.A   tř. uč. Šimánková   

 

Učíme se společně 1.A a 1.B

 Děti z 1.A i 1.B tento týden prožili dvě společné hodiny.

 Při hodině tělesné výchovy si zahrály známou hru šipkovanou.“ Áčko“ šipkami vyznačilo trasu a po celé její délce schovalo pro „béčko“ několik úkolů. Poznávaly dopravní značky, musely zazpívat zimní písničku, zaběhaly si, házely kamínky na cíl, apod. Posledním úkolem bylo najít své kamarády z 1.A. Všechny zadané úkoly byly splněny a už nyní se všichni těší, až si vymění role v další šipkované.

  V hodině Člověka a jeho svět se společně seznamovaly s prevencí zubního kazu. Naše škola je zapojena do preventivního výukového programu Zdravé zuby, který zábavnou formou seznamuje děti s problematikou péče o zoubky a učí je správným návykům zubní hygieny. Prvňáčkové nejprve shlédli pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Z ní se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se zuby jmenují a jak se správně čistí. Získané vědomosti uplatnili při řešení hádanek, dokreslovaček a křížovek v pracovních listech. Na konci hodiny každý dostal soutěžní kartu. Na základě potvrzení preventivního vyšetření chrupu u stomatologa se  děti mohou zapojit do soutěže o zajímavé ceny.

Vánoční besidka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli v naší první třídě vánoční besídku. Paní učitelka nám vyprávěla proč Vánoce slavíme a vyzkoušeli jsme si i různé zvyky. Holčičky házely pantoflem, rozkrajovali jsme jablíčko, pouštěli jsme lodičky, zpívali jsme koledy a děti z hudebního kroužku nám zahráli a zazpívali betlémský příběh o narození Ježíška.Nakonec jsme si rozbalili dárečky. Také jsme si nezapomněli vzít domů dárečky, které jsme v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vyrobili pro naše maminky a tatínky.

Všem přejeme šťastné vykročení do roku 2014.     

Divadlo

5.12. na svátek sv.Mikuláše jsme vyrazili do divadla na představení Čertův švagr. Tento dětský muzikál na motivy B. Němcové nás zavedl za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyhnala nevlastního syna Petra z domu a on se dostal do pekla. Po sedmi letech se vrátil na zem a s pomocí lucifera bylo zlo potrestáno a vše dobře dopadlo. Představení se nám moc líbilo a na závěr nás ještě překvapil příchod Mikuláše s andělem a čertem, kteří pro nás měli připravenou nadílku. Po návratu nás čekala nadílka i ve škole.  

Advent

Než nastala doba adventní, tak jsme si vyrobili adventní věnec. Díky němu můžeme lépe sledovat, jak se k nám blíží Štědrý den.

   

Policie ve škole

S tím, jak se správně chovat při kontaktu s cizím psem a co na nás číhá za nebezpečí v zimním období, nás přišly do školy seznámit dvě policistky. Besedy pro nás byly poučné a zajímavé.

   

 

SUPERSTAR  1. třídy

Chtěli jsme s dětmi prožít hodinu hudební výchovy trochu netradičně, a tak jsme v pátek 22.11. uspořádali soutěž ve zpěvu. Přihlásilo se celkem devět malých zpěváčků chtivých si zasoutěžit. Každý z nich si připravil nějakou písničku. Někteří se tak rozparádili, že těch písniček zazpívali hned několik. Většině dětí ani nevadilo, že musely zpívat do opravdického mikrofonu. Porota měla těžké rozhodování, a tak se nakonec vítězem stalo všech devět účinkujících. Gratulujeme!

 

Slavnostní předávání SLABIKÁŘE v 1.A

22.11. 2013 byl pro nás slavnostní den, na který jsme se moc těšili. Paní učitelka nám prozradila, že budeme dostávat Slabikář, ale netušili jsme od koho. Prvním překvapením byla paní ředitelka s panem zástupcem, kteří se přišli podívat, jak budeme plnit úkoly a zda si všichni Slabikář zasloužíme. Dalším překvapením byla víla, která nám Slabikář přinesla.

Prvně jsme ale museli splnit úkoly na pracovním listě, v písmenkáři, na interaktivní tabuli a také v týmech, které jsme si utvořili, když jsme k sobě navzájem přiřadili písmenka, která k sobě patří. Potom už stačilo „jen“ přednést básničku a Slabikář byl náš.

 

Divadelní týden

 V uplynulém týdnu jsme viděli dvě divadelní představení. Ve středu 6. 11. to bylo interaktivní divadlo v anglickém jazyce – Červená Karkulka a v pátek 8. 11. jsme  všichni prvňáci jeli do divadla Glans na pohádku O chytré princezně na motivy J. Lady. Veselá pohádka s písničkami se nám moc líbila.

   

 Svatomartinský průvod

Na 11.11. jsme poctivě připravovali. Dlabali jsme dýně, pomáhali jsme paní učitelce vyrábět domeček, který má i funkční zvonek  a nacvičovali jsme písničky pro svatého Martina. V 18.00h jsme vyšli s lampióny v průvodu od hasičské zbrojnice ke škole, kde už na nás čekali rozsvícené domečky a dýně. Zazpívali jsme sv. Martinovi písničky a ten nás za to odměnil svatomartinskými rohlíčky. Nakonec nás ještě potěšil ohňostroj.

      

Dramatizace pohádky O slepičce

Ve škole se učíme vyprávět a také hrát divadlo. Tentokrát jsme hráli pohádku O slepičce. Prvně jsme si ji poslechli od paní učitelky, potom jsme ji vyprávěli podle obrázků a pak se naše třída proměnila v divadlo, z nás se stali herci a pustili jsme se do hraní. Divadlo nás baví.

Ovoce a zelenina

V hodinách člověk a jeho svět se seznamujeme s bezpečností na silnici, učíme se o škole a jejím okolí, o stromech a také jsme se učili rozlišovat ovoce a zeleninu. Paní učitelka si pro nás připravila i poznávačku ovoce a zeleniny poslepu hmatem a poznávali jsme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny podle chuti. Získávali jsme body (jahody) a kdo získal 3 jahody, tak dostal jedničku.

 

 

Člověk a svět práce

Při pracovním vyučování jsme se pustili do výroby jedné velice důležité školní pomůcky a to záložky na čtení. Protože už umíme spoustu písmenek a dokonce začínáme slabikovat, tak si při čtení musíme ukazovat, kde právě jsme. K tomu máme naši záložku  – autíčko.

Také se učíme skládat k sobě jednotlivé části obrázků a v nich se orientovat – co je nahoře, dole, před, za, pod ….

 

Indiánský den

V matematice jsme počítali indiánské příklady a v českém jazyce jsme si povídali o indiánech. Protože nás život indiánů zajímá, tak jsme si i vyrobili v hodině člověk a svět práce indiánské čelenky, na kterých jsme si zopakovali geometrické rovinné útvary a naučili jsme se PSÁT indiánské pokřiky. Už umíme psací písmenka. S čelenkou jsme si došli i pro oběd.

   

60 let výročí školy
1.A – naše škola

Přednáška s paní Honsovu – zdraví

Povídali jsme si o duševním, tělesném i společenském zdraví. Hráli jsme i společnou hru. Vyprávěli jsme si o tom co je šikana a jak se máme správně k sobě chovat.

   

Naše první dny ve škole.

S paní učitelkou jsme si prošli celý pavilon a hlavní budovu školy. Podívali jsme se do jídelny, počítačové učebny, do ředitelny i sborovny a i do tříd k našim starším spolužákům. Ve třídě už umíme pracovat na interaktivní tabuli, učíme se orientovat v obrázcích, vytleskávat slabiky, vyprávět podle obrázků, hrajeme Kimovy hry, procvičujeme sluchovou a zrakovou pamět, uvolňujeme ručičky, zpíváme písničky, hrajeme na tělo. Seznámili jsme se s organizací školního dne, s tím co můžeme dělat o přestávkách a už jsme si i vyzkoušeli tělocvičnu.

Na fotkách si můžete prohlédnout, co děláme ve škole.

           

 

První školní den

2. září byl pro naše prvňáčky velmi důležitým okamžikem. Ráno se všichni sešli ve školní jídelně, kde proběhlo slavnostní uvítání. Malé školáčky přivítala paní ředitelka s panem zástupcem, paní starostka a obě paní učitelky. Popřáli jim mnoho úspěchů ve škole. Každý prvňáček dostal kytičku, upomínkový list a barevnými cedulkami byli rozděleni do dvou tříd.

Ve třídách paní učitelky děti seznámili s tím, co je během celého školního roku čeká. Všem školáčkům přejeme úspěšné vkročení do školního života.

                                             Mgr. Michaela Šimánková tř.uč. 1.A,  Mgr. Petra Slancová tř.uč. 1.B