1.A 2014/2015

 

 

 

Závěr našeho prvního školního roku

Dnes 30.6. 2015 proběhlo vyhodnocení celoroční soutěže ve sbírání drahokamů. Snažili jsme se v průběhu každého měsíce nasbírat co nejvíce drahokamů za práci v hodinách, ale i za pěkné chování nebo vzájemnou pomoc a na konci každého měsíce bylo vyhodnocení. Dnes se naše tři spolužačky dozvěděly, že se umístily několikrát za sebou na stupních vítěžů v měsíčních soutěžích a tak byly vyhodnocené jako nejlepší v celém školním roce. Za snahu každého z nás, nás paní učitelka stejně odměnila dárečkem všechny. Rozdali jsme si vysvědčení, převzali jsme upomínkové listy a pochvaly a teď už na nás čekají PRÁZDNINY!      

Výlet na závěr školního roku

Konec školního roku se blíží a my jsme se vydali do pohádkové říše ve Starých Hradech. Pohádkovým sklepením nás provedla krásná princezna. Čiperná čarodějnice nám, po výcviku letu na koštěti, ukázala pohádkovou půdu. Viděli jsme spoustu pohádkových bytostí, ale i živých zvířátek. Domů jsme se vrátili unavení, ale plní úžasných zážitků.

 

Prvňáčci na návštěvě u včeliček

Dětský den  jsme oslavili výletem do proskleného včelína v Ořechu. Od  včelaře  pana Glasera jsme se dozvěděli  spoustu zajímavostí ze života včel.  Víme již, jak vypadá úl uvnitř, jak včelky žijí a jaké práce v úlu během svého života vykonají .Všichni jsme velmi rádi ochutnali med. Ti  odvážnější  mohli v kuklách společně  se včelařem  nahlédnout do vnitřku úlu. Některé děti si nechaly lézt po dlani včelího samečka. Získané vědomosti nám pomohly při  vyplňování pracovního listu s úkoly. Na závěr jsme si vyzkoušeli i lanové centrum. Veselé vyprávění  o  včelkách  se nám líbilo a celé dopoledne nám uteklo jako voda.

 

Prvňáčci v černém divadle

Minulý týden jsme byli na divadelním představení v černém divadle Metro. Toto netradiční představení mělo název  „Na výletě v I-světě“.  Herci nám zde předvedli, jak to dopadá, když si spolu lidé přestanou povídat a používají ve vzájemné komunikaci pouze tablety, dotykové mobilní telefony nebo I Pady.  Po představení následoval krátký workshop, během kterého jsme viděli techniku některých černodivadelních efektů a hlavně si i někteří z nás měli  možnost  vyzkoušet roli černodivadelního herce přímo na jevišti. Moc se nám v divadle líbilo. 

 

Dárky pro maminky

Blíží se Den matek, a tak jsme se pustili do výroby přáníček, zdobení květináčů ubrouskovou technikou a sázení kytiček pro naše maminky. Milé maminky přejeme vám vše nejlepší ke Dni matek. 

Čarodějnický den

Ve čtvrtek 30.dubna přišli do prvních tříd místo dětí a paní učitelek čarodějové a čarodějnice. Celé dopoledne vyráběli lexikon kouzel, do kterého vyplňovali pracovní listy s úkoly z matematiky, čtení a psaní. Zazpívali si písničku „Čarodějnice“. O přestávce se všichni posilnili, aby mohli splnit úkoly, které je čekaly na školní zahradě. Museli hodit otráveným jablkem na cíl, projít slalom s žabím okem na lžíci, kreslili čarodějnice a létali slalom na košťatech. Čarodějnické dopoledne jsme ukončili společným hledáním pokladu.

Vyčarovali jsme si i pěkné počasí.

Mgr. M.Šimánková a Mgr. P.Slancová    

 

Učíme se zvířata a jejich mláďata

V předmětu Člověk a jeho svět nyní probíráme hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata. Protože hrou se vždy všechno učí lépe, postavili jsme si hospodářství a sestavili jsme si modely všeho, co je v hospodářství třeba – zeleninu, ovocné stromy, lidi, ploty, zvířata… Nyní máme ve třídě naše vlastní hospodářství a dozvídáme se spoustu zajímavých věcí o zvířatech, o ovoci a zelenině.
Podívejte na fotky.
1.A a M.Šimánková   

Jaro je tu

Dnes byl první jarní den a zároveň částečné zatmění slunce a my v prvních třídách jsme se v projektu „Jaro“ seznamovali s jarními měsíci, se znaky jara, poznávali jsme jarní kytičky, poslouchali jsme od B.Martinů Otvírání studánek a také jsme si říkali, co to je to otvírání studánek a co znamená vynášení Moreny. Vyrobili jsme si Morenu a vynesli jsme ji do Dalejského potoka. Zazpívali jsme si jarní písničky a přivítali jsme jaro a také jsme pozorovali zatmění slunce.  Teď již jen aby se zima nevrátila.

                                              1.A a 1.B                            M.Šimánková a P.Slancová   

 

Projekt     Finanční gramotnost v první třídě

Cílem celotýdenního projektu bylo naučit žáky jaké máme mince v naší české měně a naučit je počítat s mincemi v oboru 0-20 formou slovních úloh na sčítání a odčítání. Se základy finanční gramotnosti jsme se seznamovali v hodinách VV,ČSP,ČJS, M a ČJ. Vyráběli jsme výlohy jednotlivých obchodů např.potraviny, oblečení, obuv, sportovní potřeby, květinářství, hodinářství. Podle seznamu zadaného zboží jsme museli určit  v jakých obchodech zboží seženeme. Vyrobili jsme si banku a do ní jsme si uložili svůj měšec s penězi, které jsme si vyrobili frotážováním ve výtvarné výchově. Vytvořili jsme si svůj účet a spočítali stav účtu.

Na interaktivní tabuli a na e-tabuli jsme počítali kolik mincí stojí určité zboží a jaký stav peněz máme v pokladničkách.

Při hře „Na obchod“ jsme se  naučili komunikovat, požádat, poděkovat a vyjádřit své přání.

Protože jsme na konci týdne všichni  prokázali, že jsme se naučili spoustu finančních dovedností, dostali jsme každý osobní kreditní kartu do našeho školního obchodu, ve kterém už můžeme nyní nakupovat nejen hotovostí, ale i kartou.

žáci 1.A

                                                                          tř. uč. M.Šimánková  

 

Karnevalový rej v 1.A

dnes jsme měli ve škole zvláštní vyučování. Učili jsme se v maskách a dokonce jsme měli i karnevalový rej při Tv.  

 

První vysvědčení

Dnes jsme dostali naše první vysvědčení. Smlsli jsme si na sladkostech a ještě jsme měli půlroční vyhodnocení soutěže „Prvňáčkova cesta za pokladem“. Jsme všichni moc šikovní    

 

Návštěva divadla

Prvňáčci a druháčci se v pondělí vydali do divadla Glans na představení „Tři výlety do pohádek“. Děti viděly tři úsměvné pohádky –    O koblížkovi, O třech přáních a O popletené čarodějnici. Poslední pohádka se jim líbila nejvíce. Byla o čarodějnici, která chtěla umět čarovat a stát se královnou, ale nakonec se proměnila v bábu kořenářku.

Už teď se děti těší na další divadelní návštěvu.    

Vernisáž

Při výtvarné výchově jsme dokreslovali obrázek dle vlastní fantazie. Děti výtvarná hra velice bavila a jejich díla by se hodila i zasklít a pověsit na výzdobu bytu. Uspořádali jsme i vernisáž pro spolužáky z 1.B  a děti ze školní družiny. Musíme se i s vámi podělit o tu nádheru.  

 

1.A a 1.B v hodině Člověk a jeho svět 

 Společně jsme se seznamovali s prevencí zubního kazu. Naše škola je zapojena do preventivního výukového programu Zdravé zuby, který zábavnou formou seznamuje děti s problematikou péče o zoubky a učí je správným návykům zubní hygieny. Prvňáčkové nejprve shlédli pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Z ní se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se zuby jmenují a jak se správně čistí. Získané vědomosti uplatnili při řešení hádanek, dokreslovaček a křížovek v pracovních listech. Na konci hodiny každý dostal soutěžní kartu. Na základě potvrzení preventivního vyšetření chrupu u stomatologa se  děti mohou zapojit do soutěže o zajímavé ceny.

Mgr. M.Šimánková a Mgr. P.Slancová 

 

 Po Vánocích jsme kamarádům přinesli ukázat vánoční dárky a také jsme si s nimi ve škole hráli. V pracovním vyučování vyrábíme dárečky pro předškoláčky k zápisu a také jsme si udělali čepice, abychom v zimě nenastydli- čepice jsou, ale bohužel jenom papírové .

    

Vánoční besídka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli besídku. Prvně jsme si společně s 1.B zasportovali v tělocvičně, po té zazpívali vánoční koledy a vyprávěli jsme si vánoční příběh narození Ježíška. Také jsme si pochutnali na vánočních muffinách o jedné maminky z 1.B.
Všichni jsme se nejvíce těšili na rozdávání dárečků, takže po nezbytných vánočních zvycích, jako je rozkrajování jablíčka, házení pantoflem, nebo pouštění lodiček, jsme se všichni svých dárečků dočkali. Čas tak rychle utekl, že jsme si ani nestihli společně zatančit. Alespoň se máme na co těšit po vánočních prázdninách. 

 

Dnes jsme byli na výletě V Čechově stodole v Bukové u Příbramě.

Podívali jsme se do pekla s čertí školou a opravdovským čertem, ale navštívili jsme i anděla v jeho nebeském království. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu a ukázali některé vánoční zvyky.Nakonec jsme si  v pracovní dílně každý vyrobil vánoční ozdobu. Výlet se nám vydařil a plni zážitků jsme odpoledne dorazili zpět do školy.  

 

Čertí škola u prvňáčků

V pátek 5.12. přišli do školy místo dětí a paní učitelek čerti, čertice a andílkové. Nepřišli do klasické školy, ale do „ čertí školy“.  Čertovské vyučování mohlo začít. Všichni pracovali v pracovních pekelných listech, hráli čertovské domino, na interaktivní tabuli se seznámili s tím, kdo to byl svatý Mikuláš. Společně si zazpívali čertovské a mikulášské písničky a dokonce i navštívili třídy ostatních starších spolužáků, se kterými si společně zanotovali.

Za splnění čertovských úkolů dostal každý výuční list.

M.Šimánková 1.A  a P.Slancová 1.B        

 

Slavnostní předávání slabikáře

Ve čtvrtek 20.11. jsme ve škole měli slavnostní předávání slabikáře. Plnili jsme úkoly při „cestě za pokladem“. Od pohádkové víly jsme za nasbírané drahokamy všichni dostali slabikáře. Nyní už se můžeme s chutí pustit do čtení.

1.A a  M.Šimánková tř.uč.


 

Učíme se společně  

společné hodiny 1.A a 1.B nás baví    

 

12.11. jsme byli slavnostně zařazeni mezi žáky Řeporyjské školy na akci „Řeporyjská strašidýlka“.

Po lampionovém průvodu v maskách, zazpívání společné písně prvních a devátých tříd proběhlo slavnostní pasování. 
Tady je již naše společná fotografie v tričkách, které jsme dostali na pasování. Jsme tu s naším strašidelným pavoukem, který chytá v pavučině mouchu.

 

Tento týden jsme měli na prvním stupni vzdělávací pořad „Cesta za čokoládou“.

Dozvěděli  jsme se jak vypadá kakaový bob, na čem roste a na jakém světadíle ho můžeme sklízet. Vyzkoušeli jsme si, jak je těžké nosit na hlavách nádoby s kakaovými boby a nevysypat je. Také už nyní víme, jak se čokoláda vyrábí.

 

 

Tento týden máme pestrý – Indiánský a bramborový den

V pondělí  jsme měli „ Indiánský den“. Vyrobili jsme si čelenky a s indiánským pokřikem jsme se pustili do matematiky. Umíme již psát číslice do pěti a také je už umíme porovnat. Orientace v prostoru a geometrické tvary nám již nedělají problémy jenom některým z nás se pletou číslice a obracejí se jako v zrcadle.

V úterý jsme měli „Bramborový den“. Paní učitelka si pro nás připravila pracovní listy na kterých jsme si procvičili učivo z českého jazyka a matematiky. Vyrobili jsme si každý z bramboru panáčka nebo zvířátko a soutěžili jsme o MISS BRAMBOR. Vyhráli všichni.

Také jsme se pustili do výroby bramborových tiskátek a udělali jsme krásné výkresy.

Venku jsme absolvovali několik stanovišť, kde jsme běhali slalom s kolečkem brambor, přenášení brambor na lžíci, vážení brambor, petang s bramborami, hod bramborou do koše …

Také jsme ochutnali bramborové pochoutky a i pro nás nezvyklé brambory – batáty a fialové brambory.

Vše máme na fotografiích. 

 

Skupinová práce

Vyzkoušeli jsme si jak se pracuje ve skupinách. Rozdělili jsme se podle lístečků na kterých byla písmenka a my jsme museli najít  písmenka,která k sobě patří. Potom si vedoucí skupin došli za paní učitelkou pro práci a museli zadání úloh vysvětlit kamarádům ve skupině. Po vyřešní úkolů jsme provedli vyhodnocení. Odměnou byly jedničky, ale i drhokamy ve hře „Na poklad“, kterou od začátku školního roku hrajeme.
Nakonec jsme si vyrobili zvířátka z kaštanů.

Hrajeme si a učíme se

Ve škole se učíme písmenka a za chvíli už začneme skládat hlásky do slabik. Abychom si písmenka dobře zapamatovali modelujeme je nejen z modelíny, ale i z vlastních těl. Poznáváme je zrakem, sluchem, hmatem dokonce jsme je už i ochutnali (upečené z lístkového těsta).

Jablíčkový den v prvních třídách

Dnešní den jsme měli jablíčkový, byl to první projektový den prvňáčků.. Všichni včetně  paní učitelek přišly v červeném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily, poslouchaly pohádky o jablíčkách, hrály divadélko a venku si ukázaly, jak vypadá jabloň a z jakých částí se skládá. Každé dítě na svačinu dostalo jablíčko.

V závěru dne děti otiskovaly jablíčka na mísu  a do sklenic  a „zavařovaly“ je na zimu.

Jablíčkový den se nám líbil a těšíme se na další projekt – tentokrát bramborový.

 

 Jsme ve škole pár dní, ale už toho jsme hodně stihli.   Hned první týden jsme byli v mobilním planetáriu.

     

 Také už máme první výtvarná díla na nástěnkách.

Malovali jsme anilínovými barvami, vytrhávali jsme z papíru pracovali jsme s přírodninami.  

 Takhle to vypadá ve škole o přestávkách a už víme jak pozdravit na začátku vyučování. 

 

Učíme se orientovat v tabulce.

Co je řádek a co sloupec. Procvičujeme prstíčky a učíme se základní návyky správného psaní. Moc nás baví pracovat na interaktivní tabuli. A hlavně stále s paní učitelkou zpíváme.