1.A 2015/2016

 

Seznámili jsme se s třídními pravidly a ukázali jsme si na pavučině, jak je důležité táhnout za jeden provaz, být na sebe hodní a pomáhat si.

                              

Dramatizace pohádky O červené slepičce z Písmenkáře nás moc bavila.

 

JABLÍČKOVÝ DEN 

Ve čtvrtek jsme měli „Jablíčkový den“ a tak jsme přišli v červeném oblečení. Zpívali jsme písničky o jablíčkách, rytmizovali, přednášeli básničku a také jsme tancovali mazurku. Ochutnali jsme dobrůtky od našich maminek a moc nám chutnaly. Plnili jsme také úkoly v pracovních listech. Za každý správně splněný úkol jsme získali drahokam do naší hry. Poslední hodinu jsme venku soutěžili.

      

Fotografie z prvních dní ve škole

           

 

Fotografie z golfu – 1.A,B

První školní den

1. září byl pro naše prvňáčky velmi důležitým okamžikem. Ráno se všichni sešli v hlavní budově školy, kde proběhlo slavnostní uvítání. Malé školáčky přivítali spolužáci z vyšších tříd školní hymnou, paní ředitelka, paní starostka a obě paní učitelky. Popřáli jim mnoho úspěchů ve škole. Každý prvňáček dostal kytičku, čokoládovou medaili a tašku plnou dárečků.

Ve třídách paní učitelky děti seznámili s tím, co je během celého školního roku čeká. Všem školáčkům přejeme úspěšné vkročení do školního života.

                                             Mgr. Michaela Šimánková tř.uč. 1.A,  Mgr. Petra Slancová tř.uč. 1.B