1.A a stavby z krychliček

 

V hodinách matematiky se učíme nejen počítat, ale seznamujeme se i s geometrií. Učíme se rozpoznávat základní geometrické rovinné útvary a tělesa. Dnes na děti čekalo překvapení – vytváření staveb z krychlí dle návodu ve čtvercové síti. Děti si při této činnosti rozvíjely  prostorovou představivost, sestavovaly krychlová tělesa z jednotkových krychlí podle různých schémat a nákresů. Práce jim zpočátku připadala obtížná, ale postupně všichni  konstruktéři přišli na to, jak stavby správně podle daného půdorysu vytvořit. Práce je tak zaujala, že pokračovali i o přestávkách.