První měsíc u prvňáčků

Prvňáci statečně zvládli svůj vstup do ZŠ. Za měsíc se z předškoláků stali školáci. Ranní pláč vyměnili za smích a radost. Naučili se téměř všichni sedět v lavicích a hlásit se o slovo. O přestávkách si zatím více hrají než svačí. Potřebovali by se zrychlit v převlékání na tělocvik a poznat své oblečení. V českém jazyce se učí rozeznávat tvary písmen a číst je. Při psaní se hodně trápí, i s paní učitelkou, s uvolněním ručiček. Skvělá je matematika. Ta nás všechny baví. Příští měsíc nás čeká spousta zábavné práce a oblíbené "skupinovky".

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 obrázek060

image062

071074