Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

 

Zápis do 1. tříd v ZŠ Praha 5 – Řeporyje proběhne v úterý 10.04.2018 od 14:00 do 18:30 v 1. patře pavilonu školní jídelny.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených od 01. 09. 2011 do 31.08. 2012 , s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte. U dětí s cizí státní příslušností je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Pokud bude zák. zást. žádat odklad povinné školní docházky, přinese s sebou žádost o odklad, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2018 méně než 6 let:

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01.09.2012 do 31.12.2012 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

 

                                              vedení školy