Projekt 9.A – Slovní úlohy

V hodinách matematiky jsme společně připravili projekt zaměřený na různé typy slovních úloh.  Netradičním způsobem jsme procvičili a zopakovali tyto úlohy a to soutěžní formou. Celkem soutěžilo 6 družstev po třech žácích.  Žáci si mohli vybrat různě obtížné  úlohy (lehčí-2 body, střední-4 body a těžké- 6 bodů).

Na konec jsme celý projekt vyhodnotili a předali diplomy a medaile.

                                                                                                                                              uč.     P.  Jelínek

Fotky:

 

 

Karnevalové výtvarné dílny v první a druhé třídě

V pátek 22.2. se v první a druhé třídě, místo žáčků, sešli vojáci, princezny, čarodějnice, doktoři, pohádkové postavičky a spousta dalších masek. Nečekalo nás běžné vyučování, ale pro děti byly připraveny „Karnevalové výtvarné dílny.“

Prvňáčci a druháčci se rozdělili do skupin a přecházeli mezi jednotlivými dílničkami, ve kterých si vyrobili královské koruny a korunky pro princezny, škrabošky na obličej, složili si hady a vyrobili si různé druhy prstenů. Děti stříhaly, kreslily, vybarvovaly, nalepovaly a skládaly s velkou chutí.

Na závěr nemohla chybět karnevalová veselice.

                                                                                                                          Mgr. M.Šimánková

fotogalerie:

.

Beseda pro žáky s SPU

        V rámci  výzkumu pro bakalářskou práci vysokoškolské studentky speciální pedagogiky slečny Lucie Vítkové  proběhla v úterý 19.2.2012    ve specializovaných třídách zajímavá beseda. Studentka se  podělila o osobní zkušenosti se specifickými poruchami učení. Vysvětlila našim žákům, že ani s těmito problémy pro ně nemusí být zavřené dveře k dalšímu vzdělávání. Je však nutná velmi intenzivní a pečlivá domácí příprava. Také zdůraznila, že bez obrovské  podpory a zájmu ze strany jejích rodičů, ale i podpory učitelů by nikdy nedosáhla svého  životního cíle – moci pracovat  s dětmi.

      Lucie Vítková po základní škole vystudovala střední pedagogickou školu a v současné době končí bakalářské studium na UK, obor speciální pedagogika.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Lenka Jáchymová

   

 

Předškoláci ve škole

 1. třídu navštívili ve středu 30.1. předškoláci z mateřské školy

 Hodina, kterou děti společně strávily, byla na téma Za pohádkou pohádka. Budoucí školáci si vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích. Zkoušeli poznávat písmenka a psát číslice, přiřazovali obrázky pohádkových postaviček do vět, s pomocí prvňáčků plnili matematické úkoly na pracovních listech. Společně si zazpívali písničku a „velké děti“ zahrály mladším kamarádům pohádku Zvířátka a loupežníci. Na konci hodiny si každý vyrobil masku kočičky nebo pejska. Domů si předškoláci odnášeli nejen masku, ale i svůj první domácí úkol. Pro všechny to bylo příjemné setkání a těšíme se na další.