Motýli v Botanické zahradě Trója

Jako každý rok si žáci 6. třídy zpestřili učivo o motýlech pozorováním živých tropických motýlů. Viděli nejen dospělé jedince v letu i na krmítkách, ale i kukly a líhnutí v „ přímém přenosu “ . Prostředí skleníků dokonale navodilo atmosféru deštného lesa a děti si udělaly pěkné fotografie.

         

Další fotografie:

 

 

Ikaros – ukázka zvířat

Dnes 15.4. k nám do školy přijel pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice Ikaros, která se nachází v obci Chrástov na Vysočině. Letos k nám přijel s besedami plnými hezké atmosféry a zajímavých živočichů. Na prvním stupni dětem poradil a ukázal zvířata vhodná k chovu jako domácí mazlíčky a na druhém stupni žákům přiblížil nebezpečná zvířata. Svými besedami umožňuje žákům bezprostřední kontakt s přírodou, napomáhá pochopení významu existence každého živočišného druhu v současné době. Jeho záchranná stanice pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům zejména ošetřením, léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody. Více na www.staniceikaros.cz.

Přeživší – přednáška 9.A,B

 Přeživší

Pan Pavel Verner – pamětník, „přeživší“ Terezín, vyhlazovací tábor Osvětim i pochod smrti. To vše prožil a přežil. Dodnes plný elánu a optimismu, je schopen o svých některých tragických prožitcích vyprávět žákům a studentům. 11. dubna 2013 k naší velké radosti opět navštívil naši školu a besedoval se žáky devátých tříd. Informace více než zajímavé, až neuvěřitelné a neskutečné pro nás pro všechny.
Děkujeme a přejeme pevné zdraví a stále optimistický pohled na život.
PhDr. Irena Havlíková

Fotografie:

 

 

 

Projekt 6.třídy – FYZIKÁLNÍ VELIČINY

Projekt vychází z potřeb a zájmů žáků o prováděná měření. Okamžitá vizualizace naměřených hodnot a práce s pomůckami umožňuje lepší a konkrétnější představu o měření fyzikálních veličin.
Žáci se sami podílejí na získávání nových poznatků. Trvale si osvojují vědomosti a získávají schopnosti použít je při řešení problémů. Výhodou výstupu je hmatatelnost.  Žák vidí, že něco konkrétního vytvořil.
Výstupem se může pochlubit svým rodičům, spolužákům. Žák poznává svoji hodnotu a získává sebedůvěru.

 Fotografie:

Příprava na projekt:

Projekt:

 

 

Košík plný rozumu

V březnu a v dubnu se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže v deskové hře „Košík plný rozumu“. Na předních místech se umístili tito žáci: 4. třída  – 1. Vendula Štípková, 2. Tereza Kyndlová, 3. Aneta Šimáčková. 5. třída – 1. Alex Vanclová, 2. Michaela Rejmanová, 3. Anna  Jezdinská. 6. třída – 1. Jakub Suchánek, 2. Tomáš Tejkl, 3. Bára Procházková. 7.A –  1. Matěj Kopřiva, 2. David Horák, 3. Jan Ďubašík. 7.B – Vláďa Makula, 2. David Sivák, 3. Antonín Jurek. Krajské kolo se uskuteční 13. května.
                                                                                                               Hana Zdvihalová

            

 

 

 

1 2