Besídka J. Helekala v 1. a 2. třídě

 Ve čtvrtek 30. května byli žáci 1. a 2. třídy pozváni do mateřské školky na Besídku Jiřího Helekala. Populární zpěvák našich maminek s dětmi zpíval známé písničky s pohybem, povídal si s nimi o zvířátkách a to všechno žertovnou formou. Na konci si děti zatančily na mini diskotéce při známých hitech, nechyběla ani oblíbená Mašinka. Dětem se program moc líbil.

Fotografie:

 

Angličtina ve druhé třídě

Ve druhé třídě se vyučuje anglický jazyk jednou týdně jako nepovinný předmět. Žáci se zde hravou formou seznamují s cizím jazykem. Osvojují si slovní zásobu, učí se rozumět jednoduchým pokynům a reagovat na ně. Vše se učí formou písní, básniček, říkadel, her, soutěží a při práci na interaktivní tabuli. Během celého roku si osvojují slovní zásobu probíraných tématických okruhů. Děti na konci školního roku umí pozdravit a rozloučit se, jednoduchým způsobem odpovídají na otázky týkající se jich samotných.

Protože ve druhé třídě výuka probíhá nenásilně, žáci nepoužívají písemnou formu jazyka, ale pouze ústní. Mezi nejoblíbenější hry patří domino barev a  obrázkové domino. Písně a především písně spojené s pohybem a na první místo patří i výuka na interaktivní tabuli.

 Mgr.M.Šimánková

PROJEKT „ ENGLISH MARKET“

 V pondělí 13. května 2013   skončilo první kolo anglického workshopu, který pořádala osmá třída.

 Žáci připravili soutěžní stánky. Ty bylo třeba řádně vyzdobit. Nalepit barevné fotografie, nápisy, domalovat vtipné obrázky, napsat poutavá hesla, ale  hlavně připravit velkou zásobu soutěžních otázek, frází, obratů a „překladatelských oříšků“. Věřte, že někdy i obyčejná věta se může změnit v zapeklitý „oříšek“.

Čtyřčlenné týmy připravily otázky na téma nakupování, hotel, cestování, pražská integrovaná doprava a první pomoc. Samy musely zvládat co nejvíce obratů, frází, dialogů a modelových situací v roli soutěžících i porotců. Zapsat se správně v hotelové recepci, zamluvit si  pokoj,  zeptat se na cestu, zavolat pomoc zraněnému, objednat se k lékaři a jiné úkoly zvládaly děti s bodovým hodnocením.

Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami, ale nikdo neodešel s prázdnou. Všichni se snažili a dosáhli svého úspěchu. Protože nás to bavilo, budeme pokračovat druhým kolem modelových situací ve formě scének a dramatizací.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Koutná

 

Our conversation show

Tento projekt probíhal v hodině anglické konverzace, měl pomoci žákům v učení anglických frází, což se myslím povedlo. Zdálo se, že se všichni baví. Pozvána byla paní ředitelka, pan zástupce, paní učitelka Šantorová, paní učitelka Šimánková a připojila se i paní učitelka Studihradová. Celou akci vymyslela a organizovala paní učitelka Koutná. Myslím, že tento nápad byl úžasný. Měli jsme rozdělena stanoviště s tématy: First aid, Hotel, Traveling a Shopping. Na stanovištích se překládaly fráze, mohli jsme si vybrat, jestli chceme překládat z angličtiny do češtiny nebo naopak. Když jsme si nevěděli rady, mohli jsme využít studovnu nebo pomoc přátel. Ve stánku „Hotel“ jsme vyplňovali hotelový přihlašovací lístek a zápolili s dotazy recepčních.  Někteří byli i oblečeni podle svého zaměření. Nejvíce bodů získala Alča Chorná. Na konci hodiny, která se zdála být velmi krátká, se rozdávaly odměny, diplomy a medaile. Bylo to úžasné!

Magda Ziková,  žákyně 8.A

Košík plný rozumu

Dne 13. května se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola v deskové hře „Košík plný rozumu. Ze školního kola postoupili čtyři žáci a v konkurenci dalších pražských škol se neztratili. Matěj Kopřiva (7.tř.) a Tomáš Tejkl (6.tř.) se umístili na 3. místech, Alex Vanclová (5. tř.)  na 2. místě a Vendula Štípková (4. tř.) na 1. místě. Vendula jako vítězka postupuje do celostátního kola, které se bude konat v červnu. Držíme palce.

                                                                                                       Hana Zdvihalová

             

Soutěže Finanční gramotnosti

Naše škola se opět zúčastnila Soutěže  Finanční gramotnosti. Žáci devátých tříd odpovídali ve školním kole na otázky z finanční gramotnosti. Diplomy získaly Michal Čadský, Veronika Vávrová a Petra Zítková. Tito žáci nás dále reprezentovali  v okresního kole, kde se umístili na 3.místě a postoupili do krajského kola. V krajském kole získali celkem 13 bodů a postup do finále jim unikl o pár bodů. Všem velice gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V Soutěži Finanční gramotnost již soutěžilo celkem 156.662 účastníků, z toho 48.633 žákyň a žáků z 784 základních a středních škol z celé republiky ve 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz, finálová kola se uskutečnilo prezenční formou v kongresovém sále České národní banky v Praze.

                                                                                   

Termíny 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost:
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE:   
17.9.2012
ŠKOLNÍ KOLA
:                 24.9.2012 – 20.12.2012
OKRESNÍ KOLA:                7.1.2013 – 5.2.2013
KRAJSKÁ KOLA:               11.2.2013 – 15.3.2013
FINÁLOVÉ KOLO:             23.4.2013 – I. kategorie

Výsledky krajského kola Soutěže 2013 Finanční gramotnost – I. kategorie

Hlavní město Praha

 

Okres

Body

Čas

Název školy

Město

1

Praha 8

15

490

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Praha 8

2

Praha 3

15

538

Základní škola a mateřská škola

Praha 3

3

Praha 2

15

830

ZŠ Praha 2, Na Smetance 1

Praha 2

4

Praha 5

14

867

Základní škola Praha – Radotín,

Praha – Radotín

5

Praha 4

14

880

Základní škola U Krčského lesa

Praha 4 – Krč

6

Praha 6

14

1045

Základní škola Jana Wericha

Praha

7

Praha 9

13

336

Základní škola

Praha 9 – Lehovec

8

Praha 5

13

577

Základní škola, Od Školy 596

Praha 5 – Řeporyje

9

Praha 1

13

812

Základní škola nám.Curieových, p.o.

Praha 1

10

Praha 10

12

505

Gymnázium Altis, s.r.o.

Praha 10 – Petrovice