Celoškolní projekt – DEN ŘEMESEL

Den řemesel na naší škole 

Čtvrteční odpoledne 20.6. patřilo na naší škole řemeslům. Na dvaceti místech areálu školy i uvnitř budovy si žáci vyzkoušeli svou zručnost v různých oborech. Mezi nejnavštěvovanější stanoviště patřil mistr pekař, cukrář, korálek a klenotník. Koho by nelákalo odnést si čerstvě upečenou, vlastníma rukama vyrobenou houstičku, dle vlastní fantazie ozdobený perníček či šperk. Pozadu nebyl ani mistr vykrajovač. Umělecká díla jako kytičky z ředkviček či nádherné ornamenty na jablíčkách bylo skoro líto sníst. Poskládání mozaiky nebo zarámování obrázku se zprvu zdálo snadné, ale i tento obor vyžaduje spoustu trpělivosti a šikovnosti.

Bořili jsme zažité mýty. Dívky vzaly s chutí do ruky šroubovák či pilku a sestavily karburátor nebo uřízly kovovou tyčku u mistra automechanika. Ani výměna žárovky či odizolování drátu už není po návštěvě mistra elektrikáře problém. Chlapci nás zase přesvědčili o tom, že přišití knoflíku nebudou do budoucna přenechávat ženám, protože svojí zdatností mnohé předčili.

 Mistr ajťák nás zasvětil do tajů kovové „bedny“ zvané PC, mistr architekt si pohrál s naší představivostí i schopností skládat dle nákresu. Od mistra zahradníka jsme si odnesli kytičku, která nám zpestří léto na balkóně či zahrádce. U mistra zedníka jsme při stavbě zdi přišli na to, že dělání všechny smutky zahání, a při pohledu na vyzdobené zdi u mistra malíře nikdo nemohl zapochybovat o uměleckém talentu našich žáků. Ne každý jsme však šikovný a stane se, že nás naše nešikovnost dostane do nesnází. Od toho tu byl mistr flek, který nabídl hned několik praktických rad, jak si s určitou situací poradit. Dnes už víme, že propisku z trička nejlépe odstraníme mlékem.

Krásní chtějí být všichni a velkou ozdobou jsou naše vlasy. Jak si je upravit na různé příležitosti nám předvedl mistr kadeřník.     Nejen krása, ale i inteligence je zapotřebí. Obzvláště při vyplňování formulářů na úřadech si mnozí z nás inteligentně nepřipadají, když si jdou k okénku pro další formulář. Ten předchozí totiž skončil v koši. Po návštěvě u mistra úředníka už budeme šetřit naše lesy, protože teď už chybu neuděláme.

Nejlepší řemeslníci byli na závěr odměněni, ale všichni účastníci si určitě odnesli spoustu zážitků a zkušeností.

Nesmíme opomenout i kulturní program, který byl převážně spojen s loučením se žáky devátých tříd. Můžeme už jen popřát hodně úspěchů.

Děkujeme všem za náročnou přípravu a realizaci této velké akce a při příští se těšíme naviděnou.

                                                                                                          Za ZŠ Řeporyje Mgr. Dagmar Mikešová

 

Osobnosti na naší škole ve školním roce 2012/2013

          V tomto školním roce naší školu navštívila cela řada významných osobností různých profesí. Záměrem projektu Osobnost měsíce bylo nabídnout žákům poznávat různé profese, seznámit je se zajímavostmi, ale i úskalími té které profese. Od září do května žáci besedovali s Ing. Marcelou Holovskou – starostkou obce, Pavlem Novotným – novinářem, Alicí Bendovou – herečkou, Jakubem Švédou – malířem a sochařem, Mgr. Petrem Hájkem – galeristou, Jaroslavem Svobodou – hasičem, Plk. prof. MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc. – neurochirurgem a přednostou Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK, s Petrem Novotným – moderátorem, bavičem a konferenciérem. Během besed s osobnostmi pokládali žáci zajímavé dotazy, byli ponořeni do vyprávění, se zaujetím poslouchali, ale rovněž se i aktivně zapojovali do diskuzí.

          Děkujeme všem výše uvedených osobnostem, které nás tento rok navštívili, že věnovali svůj času pro žáky naší školy a budeme se těšit třeba i na další spolupráci.

                                                                                                                                                          vedení školy

                                                                                                                                                                                                                                                                              

V měsíci květnu nás navštívil moderátor, podnikatel a bavič Petr Novotný. Seznámil děti se svými cestovatelskými zážitky. S nadšením vyprávěl o svých zahraničních cestách, na kterých ochutnává místní speciality. Děti spontáně kladly otázky, na které jim pan Novotný zajímavě odpovídal. Celé setkání se neslo ve veselém duchu, děti si odnesly mnoho nových poznatků. Děkujeme panu Novotnému za jeho návštěvu a čas, který dětem věnoval.

Mgr. Eva Hájková

 

Fotografie: 

 

 

___________________________________________________________________

 Navštívil nás mezinárodně uznávaný odborník!

V úterý 23.4.2013 v rámci akce „Osobnost měsíce“ navštívil naší školu Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Pan profesor představil žákům osmých a devátých tříd oblasti, kterými se neurochirurgie zabývá. Ukázal na fotografiích a videoukázkách postupy při operaci mozku, vyprávěl zážitky ze zahraničních cest a na závěr ochotně odpovídal na dotazy žáků. Byla velká škoda, že nebylo více času. Za návštěvu naší školy panu prof. Benešovi MOC DĚKUJEME!!!

       

 ————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hasič  – Jaroslav Svoboda

     V únoru se stal osobností měsíce hasič pan Jaroslav Svoboda. Beseda probíhala nejprve ve 4. třídě. Žáci si připravili mnoho zvídavých otázek, nejvíce je zaujaly zkušenosti pana Svobody z jeho působení na letišti v Praze a jeho poutavé vyprávění o záchranných pracích při leteckých katastrofách. Druhá beseda proběhla na 2.stupni, kde se sešli žáci 8.A,8.B a 9.B.

                                              Jana Veverková

__________________________________________________

Jakub Švéda  a  Mgr. Petr Hájek 

Tento měsíc jsme měli hned dvě osobnosti měsíce. Malíř a sochař Jakub Švéda je známý jako autor sošky Českého lva a Mgr. Petr Hájek je pražským galeristou. Na besedách, kterých se zúčastnili žáci 5. a 7. tříd, se jejich prostřednictvím dozvěděli mnoho zajímavých věcí o těchto povoláních. Viděli jsme i některá z děl prostřednictvím katalogů a fotografií a mohli si sáhnout na sošku Českého lva. Žáci měli pro naše hosty připravené otázky, které byly všechny zodpovězeny. Akce se dětem moc líbila a 5. třída se již těší na slíbenou návštěvu galerie.

Leden 2013

Fotografie:

.

——————————————————————————————————————————————————

OSOBNOST MĚSÍCE – HEREČKA

Na měsíc prosinec jsme si do deváté, osmé a třetí třídy pozvali herečku Alici Bendovou.

Fotografie:

——————————————————————————————————————————————————-

OSOBNOST MĚSÍCE – NOVINÁŘ

Na měsíc listopad jsme si do deváté, osmé a čtvrté třídy pozvali osobnost z oblasti ŽURNALISTIKY. Naše pozvání přijal šéfredaktor společenského týdeníku SPY Pavel Novotný. Návštěva to byla opravdu příjemná a to i proto, že Pavel je bývalým žákem naší školy.

Témata svých přednášek měl rozdělena do několika částí. Nejprve seznámil žáky s tím, jak se k tomuto zaměstnání dostal a co je jeho každodenní činností. Dále hovořil velice otevřeně o bulvárním tisku, především díky čemu nejvíce prodává své tiskoviny. Nejdůležitější téma, o kterém Pavel mluvil, bylo: NÁSTRAHY INTERNETU – SOCIÁLNÍ SÍTĚ, kde, jak důrazně upozorňoval, je nejvíce rizik pro naše děti.

Závěr jeho návštěvy byl věnovaný dotazům. Pavel na všechny ochotně a hlavně otevřeně odpověděl.

—————————————————————————————————————————————————–

V rámci projektu „Osobnost měsíce“ nás v říjnu navštívila paní starostka MČ Řeporyje.

Žáci 5. a 9. ročníků se zajímali o samotný úřad starosty, ale využili možnosti zeptat se i na chod obce a řešení konkrétních problémů (např. stav místních komunikací apod.). Paní starostce patří velký dík za to, že si ve svém zaplněném denním programu našla čas na diskusi s žáky školy a odpovídala na jejich všetečné otázky.

                                                                                                ZŠ Řeporyje

      

    

 

10 „nej“ z královské Anglie

9.června – 14. června 2013

10 „nej“ z královské Anglie

Výjezdy do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se staly pro naši školu tradicí. Letos jsme se vypravili do Londýna a zhlédli střídání stráží před Buckinghamským Palácem, užili  si piknik v St. James Parku.

Tedy volně řečeno koupili jsme si pravý londýnský hot dog, pořádně  ho ozdobili hořčicí a kečupem a pak jsme v parku pozorovali veverky, kachny a další faunu a flóru, seděli na piknikových lavičkách a poslouchali žestě, které vyhrávaly před královským palácem.

Prošli jsem kolem Westminster Abbey, Houses  of Parliament, zaslechli Big Ben, nahlédli do Downing Street, došli na Trafalgar Square. Zhlédli Royal Albert Hall a Royal Albert Memorial, přes Hyde Park a Speaker´s Corner jsme prošli k Marble Arch a  na Oxford Street, kde začalo to pravé nakupování. Dárky , dárky, dárečky pro holky a chlapečky! Zvolal kdosi nakupovací heslo.

Postupně se autobus naplnil různými polštářky, oděvy, cetkami a talismany. Děvčata byla v nových trikách a kluci se cpali hamburgry.

Posíleni večeří v rodinách, kde se více nebo méně konverzovalo, jsme  druhý den zamířili  do Stonehenge. Viděli jsme primitivní nástroje jako motyku z parohů jelena  a prohlédli si menhiry pěkně zblízka. Dojeli jsme do Salisbury, navštívili  Winchester a obdivovali  desku z kulatého stolu krále Artuše.

Imperial War Museum v Duxfordu, největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force je skutečně zajímavé letiště a muzeum zároveň, kde by člověk mohl strávit celý den možná i týden,  my jsme tu pobyli 3 hodiny a pokračovali do univerzitního městečka Cambridge. Navštívíte-li toto  město, rozhodně si nenechte ujít projížďku po řece Cam. Je to skvělá zábava. Na břehu můžete vidět  odpočívající studenty a černé krávy vedle nich.  Hned jsme si neodpustili poznámky , že to jsou zakleté spolužačky, které nechtěly napovídat.

Poslední den jsme trávili opět v Londýně. Vyzkoušeli si jízdu metrem. Zašli do Natural History Museum a  Science Museum. Viděli jsme loď Jejího Veličenstva a Cutty Sark i Golden Hind. Plavili se lodí po Temži do Greenwiche.  Prohlédli si nultý poledník, Royal Observatory a National Maritime Museum.

Poslední vzpomínkou na Londýn je „ párková party“ na louce v Greenwichi. Pak cesta k Eurotunelu, v Eurotunelu a 20 hodin spíše bez spánku na sedačkách autobusu.

Zážitky překonaly naše očekávání. Vrátili jsme se nadšení, spokojení, ale unavení. Osvěžující sprcha, spánek na pohodlné posteli  a vědomí, že jsme to bravurně zvládli, nás těšily.

Zapsala: Z. Koutná

 

 

 

 

Den fascinace rostlinami

 Čtyřicet evropských zemí se zúčastnilo projektu na přiblížení pěstování rostlin mládeži a veřejnosti. Proto naši žáci navštívili Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze 6- Ruzyni. Vědečtí pracovníci byli připraveni na jednotlivých pracovištích s krátkou přednáškou a ukázkami rostlin. Děti se například dozvěděly, jak je možné vypěstovat rostlinu z pylového zrna, seznámily se s plevelnými rostlinami i rostlinami technickými a energetickými. Na závěr uviděly prezentaci z historie pěstování užitkových rostlin a navštívili i genobanku.

  

ZŠ Řeporyje pomáhá postiženým povodněmi!

Žáci společně s učiteli naší školy se zúčastnili sbírky věcí, které by mohli pomoci lidem postiženým povodněmi. Oblečení, balená voda, čisticí prostředky, obuv, ložní prádlo či lopata, to vše se sešlo na pomoc postiženým. Během povodní jsme si všichni uvědomovali jak je důležitě si navzájem pomáhat. Přejeme pevné nervy a hodně sil do nového začátku.

Žáci a zaměstnanci ZŠ Řeporyje

 

 

Včelín Ořech – bez obav ze žihadla

 Stejně jako v minulém roce si šesťáci oživili a rozšířili výuku přírodopisu návštěvou proskleného včelína v nedalekém Ořechu. Počasí nám přálo, a tak se první část prohlídky mohla uskutečnit venku, kde nám pan Glaser ukázal stavbu včelína, jeho vnitřní uspořádání a sdělil nám mnoho zajímavostí ze života včelího společenstva. Děti chytře odpovídaly na otázky a samy se i ptaly. Pak jsme se přesunuli do budovy s proskleným včelínem, kde jsme se oblékli do včelařského a nastoupili přímo ke včelkám. Pozorovali jsme je nejen přes sklo, ale i naživo, dokonce jsme si mohli sáhnout dovnitř, abychom pocítili, jaké teplo je uvnitř úlu. Zasvěcené informace, vtipný komentář i maličko adrenalinu se spojily a vytvořily velmi příjemné dopoledne.

              

 

Malý čtenář 2013 – 1.třída

 Děti si připravily pro své rodiče pestrý program včetně občerstvení. V úvodu zaznělo několik krásných písniček s tanečním doprovodem pod taktovkou kytary paní učitelky Slancové. Následovalo krátké divadelní představení „Pohádka o zvířátkách a loupežnících“. Hlavním bodem programu bylo čtení krátkého textu, který si děti losovaly, aby bylo vidět, že se nejedná o připravenou ukázku, ale opravdu o skutečnou úroveň čtení našich dětí. Čtený text na sebe navazoval tak, aby bylo možné si z děje uvědomit, že se jedná o úryvek z pohádky „Kocour Mikeš“. V závěru děti skládaly přísahu a byly paní učitelkou Slancovou spolu s paní ředitelkou Hájkovou pasovány na „Malého čtenáře“. Závěr byl sladký. Jedna z maminek upekla pro děti nááááádherný dort (viz. obrázky níže) a za to jí všichni moc DĚKUJEME!

 

1 2