Dráček předškoláček – anglická dílna

Dílna byla zaměřena na poznávání barev, představování se a nesměl chybět ani pozdrav na uvítání a na rozloučenou.

Děti poznávaly barvy na interaktivní tabuli, pracovaly s barevnými kartami v kruhu, hrály hru „Pan čáp ztratil čepičku“, hledali barvy ve třídě dle zadání, zpívaly píseň Klaunovy barvy a následně si klauna vybarvovaly na pracovním listě. Barevný klaun je vyprovodil i cestou domů.

Anglická dílna se nesla v dobré náladě, děti se snažily být aktivní a dobře se zapojovaly do činností.

Těšíme se na další společná setkání.

Mgr. Renata Šantorová

Mgr. Michaela Šimánková

ZŠ Řeporyje – 60 let školy 2013

 

60 let ZŠ Řeporyje 

     V sobotu 19. října proběhla v ZŠ Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5 oslava 60. výročí otevření nové školy – výuka zde tenkrát započala 1. září 1953.

     Slavnostní den byl zároveň dnem otevřených dveří – návštěvníci a čestní hosté si mohli prohlížet prostory školy již od 13:00 hodin. V přízemí a na schodišti si mnozí z nich zavzpomínali na dobu svých školních let, nacházeli sebe, své kamarády a samozřejmě i pedagogy na dobových fotografiích, k dispozici byly také historické dokumenty, které škole zapůjčila MČ Praha – Řeporyje. Velký zájem byl o školní kroniky, jež se stále doplňují i v současnosti.

     Učitelé se svými žáky připravili v jednotlivých třídách ukázky projektů jako prezentaci současné výuky. Chodby se proměnily ve výstavní prostory – například se bylo možné seznámit s velmi zdařilými akcemi jako Galerie na plotě – prodejní výstava dětských výtvarných prací  v roce 2012, projekt Zdravá výživa a jiné. Žáci prvního stupně se prezentovali svými prázdninovými deníky, bylo možné také náhlednout do ročníkových prací deváťáků, kteří na této škole již absolvovali.

     V 15:00 hodin se všichni konečně scházíme v prvním patře. Nutno podotknout, že chodba i schodiště téměř „praskají ve švech“. Svým projevem slavnostně zahajuje paní starostka

Ing. Marcela Holovská. Velmi poutavě nás seznamuje s historií základního vzdělání v Řeporyjích. Následuje vystoupení současné paní ředitelky Mgr. Evy Hájkové, která vítá všechny zůčastněné a svou pozornost zaměřuje k přítomnosti – na cíle a metody současné výuky a na tvořivou a přátelskou atmosféru ve škole.

     A již se dostáváme k programu, který připravily paní učitelky se svými žáky. Zpívalo se a tancovalo, představili se také předškoláci z místní mateřské školy.

     Konečně nastupují nedočkaví letošní prvňáčci a za doprovodu svých starších spolužáků z devátých tříd jsou slavnostně pasováni do stavu žáků této školy.

     Dále pan zástupce Mgr. Karel Vancl, který provázel celou oslavou, vyzval malé děti k návštěvě třídy 7.A, kde se konala akce pod názvem Fyzikální cirkus – starší žáci zde předváděli zábavné fyzikální pokusy – nechyběly ani červené nosy, balónky a kresby klaunů na stěnách.

     A na správné oslavě musí být i občerstvení. Zde to vypadalo skoro jako hostina! Spousty chlebíčků a výborných domácích koláčů připravili pedagogičtí pracovníci za vydatné pomoci zaměstnanců školní kuchyně. Zřejmě všem velmi chutnalo, neboť si i přidávali. Třída s občerstvením se stala zároveň místem osobních setkání, rozhovorů a vzpomínek. Zaznamenali jsme také slzy dojetí.

     Věříme, že tento nejen vlivem počasí prosluněný den se přiřadí k ostatním milým vzpomínkám na řeporyjskou školu.

 

 

Královská cesta 9.A,B – projektový den 4.10.2013

V první části jsme se věnovali přípravě vycházky. Popsali trasu a pojmenovali základní anglické názvosloví míst na trase.

Následně jsme se autobusem a metrem dopravili na Náměstí Republiky a započali trasu u Prašné brány, Obecního domu, Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Pojmenovali anglické názvy (Obecní dům, Prašná brána, Dům U Černé Matky Boží, Staroměstské náměstí, Dům U Kamenného Zvonu, Palác Kinských, Pomník Jana Husa, Staroměstská radnice s orlojem, Chrám Matky Boží před Týnem, Chrám sv. Mikuláše aj).

Úkol: Připravit prezentaci jednotlivých domů na trase v české i anglické verzi. Ve zkrácené formě podat informaci spolužákům. Hodnotí se do anglické konverzace.

Zapsala: Mgr. Z. Koutná