Líheň zručnosti – březen 2014

 Znovuobnovení prestiže řemesla, seznámení žáků s nabídkou učebních oborů a vyzkoušení si konkrétní práce v dílně, to je cílem programu Střední školy technické na Zeleném pruhu. V rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce se tohoto projektu zúčastní i žáci8. a9. tříd naší školy.

Dívky v březnu vyráběly košíky a vajíčka  z pedigu a chlapci dokončili robota ze dřeva a začali vyrábět šachovnici.

Svoje výrobky si mohou žáci odnést domů!

      

                                                

 

Vyhráli jsme ! 1.A,B

Ve středu 26.3.  se 1.A s 1.B   a zástupkyně třetí třídy vydali do hypermarketu Globus na slavnostní předávání cen za výtvarnou soutěž Březen měsíc knihy. Uvítala nás paní asistentka a uvedla nás do zasedací místnosti. Před předáváním cen od pana ředitele hypermarketu Thomayera, jsme byli pozváni na exkursi do jejich pekárny. Viděli jsme, jak se zadělává těsto, kde kyne a také jsme byli u výroby chleba, baget a rohlíků. Prohlédli jsme si, jak to vypadá v mrazáku, ale i v peci. Dostali jsme čerstvě upečený rohlík nebo housku a s sebou na cestu koláč. V zasedací místnosti pro nás bylo připraveno pohoštění -pudinkové pohárky a pití. Všem se nám v Globusu líbilo. Potěšila nás nejen odměna za naše výtvarné práce,které jsou v Globusu vystavené, ale i to, že díky exkursi už nyní víme, co vše je třeba udělat, než si můžeme koupit čerstvé pečivo. 

Mgr. Petra Slancová

Mgr. Michaela Šimánková

Čtení s autorkou 1.A,B

V pátek 14.března k nám do třídy přišla paní spisovatelka Eliška Polanecká, která píše pohádkové knížky pro děti. Představila nám své knihy a z jedné nám přečetla pohádku. Byl to příběh o dětech a zvířátkách, opičce Taře a papouškovi Rokovi. Paní spisovatelka nás chválila, jací jsme dobří posluchači.

  

Planetárium 1.A,B

V úterní dopoledne prvňáčkové navštívili Planetárium Praha. Shlédli populárně naučné představení O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Děti se seznámily s nejdůležitějšími objekty oblohy. Dozvěděly se, proč se střídají roční období, den a noc, fáze Měsíce apod. Veškeré informace, které se dozvěděli, jsou předmětem učiva Člověk a jeho svět.

Po promítání si prohlédly stálou expozici s interaktivními exponáty a přístroji z oblasti astronomie a kosmonautiky.

   

Projekt 7.třídy – Účinky síly na tělesa

Projek ,,SÍLA“ se mi velice líbil. Tyto projekty mají smysl a něco nás naučí. Myslím si, že většina dětí umí učivo nejméně o 70% více. Kupříkladu Vojta chápe učivo více než z normální každodení výuky. Díky pokusům chápu např.: tlak v praxi. Na projektu bylo vidět, že i vědomostně slabší děti dokážou udělat krásnou prezentaci (+naučit), natrénovat pokus a připravit se na závěrečný test. Projevila se skupinová práce. Děti se proměnily na žáky a každý dokázal co v nich je. Před školní komisí ukázaly, že škola není jen mučení .
Pak učitel ing. P. Jelínek věnoval projektu veškerý čas a úsilí. Připravoval nás na pokusy. I mimo volný čas s námi trénoval a pomáhal s přípravou  projektu. O to více mě mrzí, že někteří žáci nechali práci na druhých a nic pro to neudělaly. Někteří ani nepřišli. Ale i přes tyto okolnosti se projekt vydařil podle mých představ. Bylo to sice namáhavé, ale s radostí jsme pracovaly.
Myslím si, že všichni můžeme poděkovat panu učiteli za krásný projekt. Děkuji za slovo.                 Carolyn Viglášová

 

 Projekt na téma „síla“ se mi moc líbil a jsem ráda, že si nás pan učitel vybral. Na projektu se podíleli všichni až na nějaké jedince a to mě mrzí. Ve skupině se mi pracovalo dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem byla vedoucí týmu, tak to pro mě bylo náročnější. Pan učitel se nám po celou dobu na 100% věnoval a za to mu mockrát děkuji. Pro projekt jsme toho museli hodně udělat abychom zaujmuli pozornost. Například jsme museli i mimo vyučovací hodiny nacvičovat pokusy. Museli jsme si vyrobit plakáty a přinést spoustu pomůcek. Projektem všichni žáci vysvětlené učivo určitě lépe pochopili. Ale naopak si myslím,že jsme vše mohli více prodat. Nakonec se nám to vydařilo, a na projekt budu vzpominat jen v dobrém.           Andrea Zítková

 

Projekt se nám jako celé třídě velice vydařil. Každý z nás si něco z toho alespoň zapamatuje.
Např.: Newtonovy pohybové zákony: 1. zákon setrvačnosti,  2. zákon síly,  3. zákon akce a reakce 
Také pokusy, co jsme předváděli, nás příjemně překvapily, někdy se jednalo až o kouzelnické triky.
Celý projekt jsme si náramně užili a děkujeme Vám pane učiteli, že jste si vybral zrovna naší třídu.                 Tomáš  Tejkl

 

Dne 6.3.2014 se konal tří hodinový projekt týkající se účinků síly na tělesa. Všichni jsme se snažili, aby projekt vyšel na maximum. Myslím si, že se na pár drobných chybiček povedl. Pracovali jsme při hodinách fyziky, o přestávkách, po škole a někteří se i scházeli doma. Každý udělal velký kus práce, který se velice ceníme. Zásluhy má i pan učitel Jelínek, který nám pomáhal jak s materiálem, tak i s přípravou. Ze začátku měla spousta spolužáků trému, která časem opadla. Nakonec byla  příjemná atmosféra. Tento projekt hodnotím velice kladně, látku jsme mnohem více pochopili a prakticky vyzkoušeli. Zkrátka, není snad co vytknout.                                    Jan Brynda, 7.třída

 

Učíme se s klaunem Pepínem v 1.B

 Ve čtvrtek 27. února nás ráno ve třídě čekalo velké překvapení. Místo paní učitelky nás přivítal klaun Pepíno. Každý, kdo se chtěl tento den učit v naší třídě, musel se proměnit v klauna a nasadit si velký červený nos. Najednou byla třída plná malých klaunů a zábavné učení mohlo začít.V hodinách českého jazyka jsme opakovali probraná písmenka, na interaktivní tabuli jsme spojovali slabiky do slov, luštili jsme jméno Pepínova kamaráda. Pepínovi přišel do školy dopis a my jsme mu ho pomohli přečíst a opravit chyby. Ve dvojicích jsme skládali slova do vět a luštili křížovky a hádanky. Při matematice jsme počítali s balónky, hráli hru Autobus, na tabuli jsme měli připravenou spojovačku čísel a s kamarádem jsme soutěžili, kdo dřív vybarví číselného panáčka. Během celého dopoledne jsme zpívali písničky a naučili se říkanku o šaškovi. Poslední hodinu jsme závodili na velkých papírových stopách, trefovali se míčkem do otevřené pusy papírového klauna. Stihli jsem i „kloboukovku“ a hru na sochy.

 Prožili jsme společně příjemné a veselé dopoledne.

Klaunský den v 1.A

28.2. jsme měli ve třídě „klaunský“ den. Hned ráno nás čekal ve třídě Klaun – paní učitelka. Protože jsme také chtěli být klauni, vyrobili jsme si klaunské masky. Ozdobili jsme se  krepovým papírem a začali jsme si hrát (učit se). Klaun nám slíbil, že se celý den nebudeme učit, ale budeme si jenom hrát. Proto ani celý den nezvonilo. Hned ráno jsme dostali dopis, který jsme museli vyluštit a přečíst. Potom jsme měli skupinovou práci, bylo zajímavé, že v ní byly stejné hádanky jako máme ve slabikáři. Také jsme hráli na poklad a na koberci jsme skládali puzzle a vyhledávali hlásky, slabiky a sestavovali jsme věty. Jenom nám bylo divné proč píšeme do písanky, když si přeci máme jenom hrát, ale paní učitelka nám řekla, že se učíme klaunské písmenko. Potom jsme pomáhali klaunovi, který nevěděl jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí a také jsme hledali znaky jednotlivých ročních období.

Byl to veselý den!