Královská cesta – anglická konverzace

 Povolání průvodce je zajímavé a náročné na paměť. Žáci deváté třídy si vyzkoušeli hodinu konverzace v praxi.  Jaké to je provázet v centru Prahy? Vydali jsme se po Královské cestě.

 Každý z žáků měl připravenou prezentaci v angličtině o jednotlivých budovách. Začínali jsme u Obecního domu, Prašné brány a pokračovali dále Celetnou ulicí, kolem domu U Zlatého anděla, Muzea kubismu (Dům U Černé Matky Boží), Palác Kinských, Dům U Kamenného zvonu,  Památník  Jana Husa, Staroměstská radnice, Chrám svatého Mikuláše.

Užívali jsme si atmosféru centra Prahy s cizinci, atrakcemi a podzimním počasím.  Pochvalu si zasloužili všichni, kdo se zúčastnili.

Mgr. Z.Koutná   

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek bude v tomto školním roce vždy v úterý od 13.20 do 14.05 hodin. Začínáme 6.10.. Cena za pololetí je 900 Kč.

V tomto kroužku si hrajeme, dramatizujeme různé situace, učíme se jazykolamy, povídáme si pohádky, recitujeme básničky. Připravujeme také divadelní představení, které na konci školního roku předvedeme rodičům.

Případné dotazy na: [email protected]

                                                                                                                                                                                 Hana Zdvihalová

 _______________________________________________________________________________________________________

Jak se budí princezny

Tajemství staré bambitky

___________________________________________________________________________________________

Předškoláčci ve škole – hudební dílnička

Ve čtvrtek 25.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka. Bylo to hudební setkání. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Na melodii písně Travička zelená se malí zpěváčci  naučili nový text o žabičce. Využili jsme i interaktivní tabuli. a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková 

OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů

Ve čtvrtek 25.9.2014 se u nás konalo školní kolo OVOV. Výkony jsme poměřovali ve čtyřech disciplínách: kliky, sed-lehy, dribling, přeskoky přes švihadlo. Podle výkonů žáci mohou získat odznak OVOV (bronzový, stříbrný, zlatý či diamantový). Na tomto projektu je úžasné to, že si výkony kdykoliv mohou žáci zlepšit a získat tak cennější odznak OVOV. Budeme našim žákům držet palce, aby je tento projekt, jehož tváří jsou olympionici v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.   

Energetická gramotnost – 8. a 9.třídy

V pondělí 15.9. se žáci 8. a9. tříd zúčastnili přednášky Energetická gramotnost.

Přednášející Tadeáš Salaba ze společnosti ČEPS nás seznámil s rozvodem a přenosem elektřiny v ČR a ve světě. Vysvětlil nám „blackout, což je rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny na určitém území. Vzniká zejména v důsledku mimořádné události a může postihnout i území několika států. Proto je nutná rovnováha výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku.

Dále nás seznámil se současným trendem energetické politice, který se nazývá „energetický mix“ jednotlivých druhů zdrojů energie. Kromě klasických zdrojů (fosilní paliva, tj. uhelné elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to jsou také tzv. obnovitelné zdroje (energie vody, geotermální energie, spalování biomasy, energie větru, energie slunečního záření, využití tepelných čerpadel, energie příboje a přílivu oceánů)

V energetické politice se tedy prosazuje vyrovnaný „energetický mix“ jednotlivých druhů zdrojů energie.

                                                     Děkujeme za přednášku, za školu  uč. P. Jelínek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci si zatancovali…

Ukázkovou hodinu street dance měli možnost žáci absolvovat se členy skupiny „FEEL THE BOUNCE“. Přes počáteční překonání studu se děti zapojily a předvedly opravdu „pouliční“ tanec jak se patří. Tato akce byla zařazena vedením školy jako podpora pohybových aktivit pro děti. Další z možností jak trávit volný čas.

„ZASE SPOLU“ :-)

Dnes (pátek 19.9.2014) se uskutečnilo setkání předškoláků z MŠ a prvňáků z naší školy. Není to tak dávno, co děti chodily společně do mateřské školy. Děti absolvovaly netradiční disciplíny jako například chůze po laně, koulení obřího balonu, opičí dráhu s podlézáním překážek, hod na koš, házení míčku na cíl, házení ringo kroužku na kolíky, skoky žabiček, střelba s florbalkou do branky a další. Celé dopoledne se neslo v pozitivní náladě i díky slunečnému počasí. Sportovní dopoledne připravili žáci devátých tříd pod vedením pana učitele Havránka. Na závěr děti dostaly odměnu za snahu.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM V NAŠÍ ŠKOLE

Ve čtvrtek 4. září vyrostla v naší posilovně kupole mobilního planetária. Uvnitř mohli žáci zhlédnout dva pořady. Mladší viděli pořad „Astronomie pro děti“. Cestovali Sluneční soustavou kouzelným raketoplánem. Starší zhlédli pořad „Původ života“. Seznámili se prostřednictvím 3D projekce se vznikem a vývojem života na planetě Zemi.

Programy se dětem líbily a dále uvažujeme o dalších projekcích.

                                                                                                                                   Hana Zdvihalová

 zdroj www.mobilniplanetarium.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecký jarmark 2014 – 9.A,B

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. se letos ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími školami a institucemi rozhodlo uspořádat 10. 9. v Praze na Vítězném náměstí Vědecký jarmark.

Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a subjekty komerční sféry, ve svých stáncích ukazovali, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě.

Postřehy žáků: 

Na Vědeckým jarmarku, který jsme navštívili ve středu mě asi nejvíce zaujala výroba gumových medvídků. Je to hodně jednoduché a k tomu tak dobré. Dále jsme viděli chemické světlo, což byla sloučenina dvou látek, bohužel si nepamatuji kterých. Ale vypadalo to moc hezky. Taky jsme si mohli sáhnout na studený led, vyzkoušet balonek s heliem, dozvědět se v jakých potravinách je kolik soli, vidět modely luxusních domů, objevit kosmetické přípravky z mléka a tak dále. Bylo tam mnoho stánků z mnoho zajímavými věcmi a pokusy u kterých, stáli moc milí a ochotní lidé. A nechybělo ani občerstvení a lavičky.

 Ve středu 10.9. jsme byli na chemickém jarmarku na Vítězném náměstí, kde se každý z nás mohl přiučit něco nového.

Zaujalo mě:  účinky hélia na lidský hlas, bezpilotní dálkově ovládaný letoun, výroba gumových medvídků,  3D tiskárna, jak hoří hořčík, chemické světlo, dálkově ovládané lego-stroje, …

                                                                                                                      Žáci 9.tříd

1 2