Skutečná cena potravin – 6. a 9. třídy

Vědí děti, jaká je skutečná cena potravin?

Zamysleli jste se někdy, proč vyhazujeme přibližně třetinu vyprodukovaného jídla, když každý osmý člověk na světě hladoví? Chtěli jsme, aby o tom přemýšlely i děti, neboť i jejich svačiny někdy končí v koši. Proto se v průběhu prosince 2014 žáci šestých a devátých tříd zúčastnili čtyřhodinového výukového programu mezinárodní humanitární organizace ADRA na téma Skutečná cena potravin.

Všichni cítíme, že se jedná o téma velmi diskutované, neboť plýtvání potravinami, které cestou na pulty českých supermarketů mnohdy urazily tisíce kilometrů, se nám odehrává doslova přímo před očima. Proti tomuto trendu vystupují na světě různé aktivistické skupiny, v Německu například působí tzv. kontejneroví potápěči. Rok 2014 navíc vyhlásila Evropská unie Rokem proti plýtvání potravinami. Workshop zábavnou a interaktivní formou seznámil žáky se současnými fakty o tomto celosvětovém problému a snažil se podpořit, aby se aktivně zapojili při hledání řešení.

A co o této akci řekly samy děti? „Dozvěděli jsme se, že nehladoví jenom lidé v Africe a že by se nadbytečné potraviny raději mohly rozdělit mezi ty, kteří nemají co jíst. Určitě je to lepší, než jídlo vyhodit. Ptali se nás třeba, jestli si myslíme, že je hlad největší problém na světě. Kdo si myslel, že ano, šel na jednu stranu místnosti, kdo ne, tak na druhou. Někdo třeba nevěděl, tak mohl zůstat uprostřed.“ Jak je vidět, tento program dětem nabídl spoustu zajímavých přesahů i do dalších oblastí a přinutil je k zamyšlení nad problémy současného světa.

         

                                                                 

Líheň zručnosti 9.A,B

Líheň zručnosti (Střední škola Technická Zelený pruh, Praha 4)

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol byl vyčleněn speciálně vybavený prostor pro výuku předmětu  Pracovní  činnosti (ČSP), tzv. ,,Líheň zručnosti“  v areálu Střední školy  technické. Zde žáci získávají základní manuální řemeslné dovednosti, a pracují se dřevem, kovem či textiliemi. Dále se seznamují se zásadami estetického cítění, barevného řešení prostorových kompozic apod. A nejen to! Naučí se připravovat chutné pokrmy, osvojíte si zásady stolničení, zdobení, úpravy ovoce a zeleniny.  

   

 

V Čechově stodole v Bukové u Příbramě – 1.A,B

Dnes jsme byli na výletě V Čechově stodole v Bukové u Příbramě.

Podívali jsme se do pekla s čertí školou a opravdovským čertem, ale navštívili jsme i anděla v jeho nebeském království. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu a ukázali některé vánoční zvyky.Nakonec jsme si  v pracovní dílně každý vyrobil vánoční ozdobu. Výlet se nám vydařil a plni zážitků jsme odpoledne dorazili zpět do školy. 

Dráček předškoláček – prosinec 2014

 Předškoláci opět ve škole

   Ve čtvrtek 11.12. proběhlo již 4.setkání předškoláčků na naší škole. Tentokrát jsme se sešli ve velké budově, kde se děti seznámily s  interaktivní tabulí a s jejím využitím  ve výuce českého jazyka a matematiky ( poznávaly písmena a řadily čísla podle velikosti ).  Přeškoláci byli rozděleni do dvou skupin, kdy v jedné pracovali na interaktivní tabuli a vybarvovali pracovní listy. Druhá skupina prováděla uvolňovací cviky a psala obrázkový diktát. Po 30ti minutách se skupiny vyměnily.

   Děti nadšeně pracovaly celou hodinu. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v lednu.

                                              Mgr. Jana Veverková      

Balonky s přáním Ježíškovi

Letos jsme se opět zúčastnili tradiční vánoční akce „Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“. Jednalo se o nový pokus o český rekord. Ve stejný čas měly vzlétnout balonky asi ze 420 míst celé České republiky. Akci předcházela důkladná příprava. Každý si musel na lísteček napsat své přáníčko Ježíškovi. V pátek 12.12., přesně v 15.15 hod.,  byly balonky odstartovány na pokyn Radia Impuls. Více jak 300 balonků vzlétlo do oblak. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli uhradit helium  do balonků,  a řeporyjským hasičům za pomoc při organizaci. Akce se dětem i rodičům líbila a Ježíšek dětská přání určitě vyslyší.                                        H. Zdvihalová

 

 

Čertí škola u prvňáčků

V pátek 5.12. přišli do školy místo dětí a paní učitelek čerti, čertice a andílkové. Nepřišli do klasické školy, ale do „ čertí školy“.  Čertovské vyučování mohlo začít. Všichni pracovali v pracovních pekelných listech, hráli čertovské domino, na interaktivní tabuli se seznámili s tím, kdo to byl svatý Mikuláš. Společně si zazpívali čertovské a mikulášské písničky a dokonce i navštívili třídy ostatních starších spolužáků, se kterými si společně zanotovali.

Za splnění čertovských úkolů dostal každý výuční list.

M.Šimánková 1.A  a P.Slancová 1.B       

 

1 2