Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 21.1. 2015 proběhlo školní kolo anglické olympiády. Zúčastnili se  žáci devátého ročníku Bára Blažková, Matěj Kopřiva a Filip Slabý.  Žáci museli prokázat poslechové kompetence a schopnost  porozumět psanému textu. U ústní zkoušky popisovali obrázky, odpovídali na otázky k jednotlivým tématům a předvedli samostatný mluvený projev na dané téma.

V městském kole Prahy 5 nás bude reprezentovat Bára Blažková  a  Matěj Kopřiva.

Držíme jim pěsti a věříme, že obsadí některá přední místa v pořadí.

Mgr. Z. Koutná, PhDr. J. Zborovjanová

Změna termínu lyžařského kurzu v Postalmu 22.3. – 26.3. 2015

 • doplatek za kurz: 2600 Kč poslat do 23.února 2015 pod variabilním symbolem žáka na účet školy: 578440213/0300
 •  zkontrolovat platnost cestovního pasu, případně nechat udělat
  jménotřídaVS
  1.Adriana Doupovcová6.A201
  2.Karolína Pacáková6.A202
  3.René Graf6.A203
  4.Lážnovská Hana6.A218
  5.Adile Catay6.A204
  6.Tereza Kyndlová6.A205
  7.Dominika Neumarová6.A206
  8.Prokop Staněk6.B207
  9.Matěj Rotrekl7.208
  10.Barbora Fenclová7.209
  11.Anna Jezdinská7.210
  12.Alex Vanclová7.221
  13.Adam Ruzha7.211
  14.Adam Zika7.212
  15.David Kobliha7.213
  16.Matěj Hrkal8.214
  17.Marek Síla8.215
  18.Jakub Rotrekl9.A216
  19.Filip Slabý9.A220
  20.David Horák9.A217
  21.Nekolný Petr9.A219

Setkání s předškoláky

Dráček předškoláček byl tentokrát zaměřen na divadelní dílnu. Děti se seznámily s prací dramatického kroužku na naší škole a nazkoušely si několik klasických pohádek. Pracovaly nejprve ve skupinkách pod vedením dívek z tohoto kroužku a potom si postupně pohádky v připravených kulisách také zahrály. Děti pracovaly s radostí a se zaujetím, bylo vidět, že se jim akce líbila. Předškoláček byl v letošním školním roce poslední. Nezbývá, než se těšit, až se s dětmi sejdeme u zápisu do první třídy.                Hana Zdvihalová  

 

Hudební kroužek

  Na povánoční besídce ukázali malí muzikanti, co se od října na hudebním kroužku naučili. Zahráli několik písniček na flétny, souborek předvedl jak to zní, když hrají společně tři harmoniky, klavír, housle a flétny. Samozřejmě nesměly chybět písně s doprovodem Orffových nástrojů. Zazpívali jsme si společně písničky a jednu také zdramatizovali. Pochutnali jsme si na občerstvení od maminek.

A nyní už se opět pustíme do nacvičování operetky, kterou chceme předvést na závěr školního roku.

Věříme, že se všem pozvaným naše muzicírování líbilo stejně tak, jako se líbí nám.

M.Šimánková   

Osobnost měsíce

V letošním školním roce dále pokračuje celoroční školní projekt “ Osobnost měsíce“. Výběr osobností je tentokrát zaměřen na jejich spojitost s historií 2. světové války. Tímto způsobem chceme oslavit 70. výročí konce války v květnu 1945.

V prosinci si žáci 4. – 9. třídy vyslechli přednášku historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD.z Historického ústavu AV ČR na téma : “ Atentát na R. Heydricha – vypálení Lidic“. Přednáška byla velmi zdařilá, a pan doktor si získal i mladší žáky svým neformálním přístupem a přednesem.

V lednu přivedl PhDr. Kyncl k nám do školy velmi vzácnou osobnost – paní Evu Liškovou – “ přeživší“ vyhlazovací koncentrační tábor v Osvětimi. Vyprávění o tragických událostech jejího dětství – v deseti letech byla s celou rodinou odvezena do ghetta Terezín a následně transportována do Osvětimi – zaujalo a donutilo k zamyšlení nad hrůzou války nás všechny. I v 85 letech je paní Lišková stále vitální, sportuje a je moc milá. Tímto ještě jednou děkujeme za její návštěvu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

PhDr. Irena Havlíková

                  

1.A a 1.B v hodině Člověk a jeho svět

Společně jsme se seznamovali s prevencí zubního kazu.

Naše škola je zapojena do preventivního výukového programu Zdravé zuby, který zábavnou formou seznamuje děti s problematikou péče o zoubky a učí je správným návykům zubní hygieny. Prvňáčkové nejprve shlédli pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Z ní se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se zuby jmenují a jak se správně čistí. Získané vědomosti uplatnili při řešení hádanek, dokreslovaček a křížovek v pracovních listech. Na konci hodiny každý dostal soutěžní kartu. Na základě potvrzení preventivního vyšetření chrupu u stomatologa se  děti mohou zapojit do soutěže o zajímavé ceny.

Mgr. M.Šimánková a Mgr. P.Slancová

Povánoční besídka

IMG_0727 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0734Na povánoční besídce ukázali malí muzikanti, co se od října na hudebním kroužku naučili. Zahráli několik písniček na flétny, souborek předvedl jak to zní, když hrají společně tři harmoniky, klavír, housle a flétny. Samozřejmě nesměly chybět písně s doprovodem Orffových nástrojů. Zazpívali jsme si společně písničky a jednu také zdramatizovali. Pochutnali jsme si na občerstvení od maminek.

A nyní už se opět pustíme do nacvičování operetky, kterou chceme předvést na závěr školního roku.

Věříme, že se všem pozvaným naše muzicírování líbilo stejně tak, jako se líbí nám.