Přednáška – 2.světová válka

Osobnost měsíce

Mgr. Ivan Fuksa, vědecký pracovník Národního muzea v Praze, byl naší osobností měsíce března. Připravil si přednášku na téma: „ Zahraniční odboj za 2. světové války – českoslovenští letci v Anglii“. Jeho znalosti a velmi zajímavé informace k danému tématu zaujaly každého žáka od 4. až do 9. ročníku. Žáci se nejen seznámili s taktikou boje, typy letadel, ale i s osudy československých letců bojujících v bitvě o Anglii během 2. světové války. Pan Mgr. Ivan Fuksa nám všem byl obzvlášť blízký a  moc milý.  Je to totiž bývalý žák speciální třídy naší školy, který svojí pílí a ctižádostí dokázal  vystudovat nejen střední školu, ale i historii na Filozofické fakultě University Karlovy. V současné době pracuje na získání titulu PhD. Ještě jednou moc děkujeme a blahopřejeme k tak úžasnému úspěchu.

PhDr. Irena Havlíková     

Jaro je tu – 1.A,B

Dnes byl první jarní den a zároveň částečné zatmění slunce a my v prvních třídách jsme se v projektu „Jaro“ seznamovali s jarními měsíci, se znaky jara, poznávali jsme jarní kytičky, poslouchali jsme od B.Martinů Otvírání studánek a také jsme si říkali, co to je to otvírání studánek a co znamená vynášení Moreny. Vyrobili jsme si Morenu a vynesli jsme ji do Dalejského potoka. Zazpívali jsme si jarní písničky a přivítali jsme jaro a také jsme pozorovali zatmění slunce.  Teď již jen aby se zima nevrátila.

                                              1.A a 1.B                            M.Šimánková a P.Slancová   

 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ PROGRAM NA ZŠ

Dnes 17.3. k nám do školy přijel pan Miroslav Hořák se svou manželkou ze záchranné stanice Ikaros, která se nachází v obci Chrástov na Vysočině. Letos k nám přijel s programem „Poznávejme domácí mazlíčky“. Pan Hořák zajímavě pohovořil o jejich životě a chovu. Upozornil na to, že než si zvíře pořídíme, musíme si o jeho chovu zjistit co nejvíce informací a připravit si pro něj zázemí. Děti si mohly zvířátka prohlédnout zblízka i je vzít na ruku. Pan Hořák svými besedami umožňuje žákům bezprostřední kontakt s přírodou. Jeho záchranná stanice pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům zejména ošetřením, léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody.

Více na www.staniceikaros.cz.   

 

 

Návštěva kina – 1.stupeň

Z důvodu odstávky vody děti 1. stupně navštívily v úterý  kino CineStar na Smíchově. Protože  se děti učí  ve škole o Praze, povídají si o pražských památkách a čtou si různé pražské  pověsti, viděly  film Kozí příběh – pověsti staré Prahy. Filmové představení se líbilo a všichni si návštěvu kina užili.

Neviditelná výstava v centru Prahy

Dne 10.3.2015 se naše třída zúčastnila Neviditelné výstavy v centru Prahy. Cestou tam jsme se ještě prošli po Staroměstském i Václavském náměstí. Hezkou prosluněnou procházkou jsme došli na Novoměstskou radnici, kde se konala výstava. Nejprve jsme „proklopýtali“ sedmi naprosto zatemnělými místnostmi. Tato prohlídka byla zakončena kavárnou, kde jsme si mohli objednat nápoje a zeptat se na vše, co nás o životě slepých lidí zajímalo (např.jak poznají, kterým autobusem právě jedou, podle čeho si vybírají oblečení apod.). Také jsme využili možnosti vyzkoušet si hlavolamy, různé hry, a to vše poslepu. Na speciálním stroji jsme psali svá jména Braillovým písmem. Celou akci jsme zakončili výbornou zmrzlinou ve Světozoru u Františkánské zahrady. Počasí se vydařilo a ten den jsme si velmi užili.

                                                           Za 8. třídu Andrea Zítková a Jan Brynda