Slavnostní vyhodnocení za 3.čtvrtletí

V pondělí 27.4.2015 jsme v průběhu čtvrté vyučovací hodiny připravili pro naše žáky slavnostní vyhodnocení zasloužených žáků za třetí čtvrtletí školního roku 2014/2015. Na improvizované pódium vystoupili žáci ze všech tříd. Počet vyhlášených za třídu byl různý, od jedné žákyně až po celou třídu. Ocenění se tentokrát netýkalo „jedničkářů“, ale ochoty pomáhat druhým, taneční vystoupení, za výrazný slohový projev, výrazné zlepšení studijních výsledků, vzorné plnění školních povinností, za úžasný projekt „ŠETŘÍLCI A GRANDI“, ale i odvahu. Konkrétně za odvahu přijít za učitelem a říct, co nekalého jsem viděl – vedení školy si této statečnosti velmi váží.

V odměňování žáků budeme pokračovat a již nyní se těšíme na skutky, které rádi odměníme i věcným dárečkem.

Vedení školy

 

      

1.B na nákupech

V hodině ČJS a matematiky jsme si minulý týden povídali o nakupování. Vyjmenovávali jsme jednotlivé obchody a zboží, které se v nich dá koupit, čím můžeme zaplatit a jak se správně při nakupování chovat. V pátek jsme si to šli vyzkoušet do opravdového obchodu. P V Řeporyjích není velký výběr obchodů,a proto naše volba byla jasná – cukrárna. Každý z nás dostal jako základ 20,-Kč. V cukrárně jsme si zjistili cenu zboží a spočítali si, zda nám na to, co si chci koupit, stačí peníze. Museli jsme ukázat, zda umíme správně nakupovat tzn. pozdravit, poprosit a poděkovat.

Jak to všechno dopadlo? Největší zájem byl o zmrzlinu a želé bonbóny. Nakupovat nás bylo devatenáct. Jedenáct dětí utratilo celou částku. Ostatní děti ušetřily od 5,-Kč do 1,- Kč.

Je vidět, že je důležité seznamovat děti s finanční gramotností již od školy. Měly by se učit poznávat hodnotu peněz a správně s nimi hospodařit.   

ŠETŘÍLCI & GRANDI – 9.A

Na letošní rok 2015 pro nás naše paní učitelka Darina Studihradová připravila velmi zajímavý třídní projekt z finanční gramotnosti, který nazvala ŠETŘÍLCI & GRANDI. Rozdělili jsme se do čtyř skupin (2x šetřílci a 2x grandi) a každá skupina si vylosovala určitou částku peněz od 700 do 1300 korun, za které musela pro ostatní připravit dobrý oběd. Museli jsme všechno vymyslet, propočítat, nakoupit, uvařit a po celou dobu to dokumentovat. Z těchto materiálů jsme na závěr vytvořili přibližně desetiminutovou prezentaci. Pro mě osobně byl tento projekt velice zajímavý a poučný do života. Velmi mě překvapilo, jak málo vím o cenách jednotlivých potravin. Opravdu jsme si museli rozmyslet, co nakoupíme, abychom nasytili 20 lidí za 1100 korun a hlavně aby jídlo ostatním alespoň trochu chutnalo. Avšak skupiny, které dostaly jen700 a900 korun, to měly mnohem, ale mnohem těžší a vůbec jsem jim jejich částky nezáviděl. Myslím, že většina z nás alespoň částečně pochopila skutečnou váhu peněz a také to, že nemůžeme utrácet za zbytečnosti a že si musíme pořádně rozmyslet, co koupit a co ne.

                                                                                                                                                                                     Vladan Soukup 9.A

Fata Morgana – 6.třídy

Žáci šestých tříd navštívili v pondělí 20. dubna 2015 tradiční expozici tropických motýlů v pražské botanické zahradě. Kukly tropických motýlů každoročně dorazí do skleníku Fata Morgana z motýlí farmy ze Stradfordu nad Avonou. Kukly jsou umístěny do líhní v tropickém skleníku a žáci mohli na vlastní oči sledovat životní cyklus motýlů, který doposud znali jen z učebnice. Život motýlů, jejich nádherné barvy a mnoho dalších zajímavostí pak žáci zpracovali formou plakátového sdělení během nejbližší vyučovací hodiny.

           

                                  

Projekt „Stavby“ – 4.třída

V březnu byly hodiny geometrie zaměřeny na učivo o rovinných útvarech a na tělesa.

K tomuto tématu jsme směřovali projekt Stavby“. Žáci si nejprve utvořili dvojice, ve kterých se domluvili na konkrétní stavbě, na které budou společně pracovat. Na PC zjišťovali základní informace o těchto stavbách. V hodinách výtvarné výchovy a člověk a svět práce dostávaly stavby svoji podobu. Vše bylo směřováno k prezentaci vytvořených staveb.  Na závěr celého projektu pracovali žáci ve svých týmech na pracovních listech, na kterých si upevňovali učivo geometrie. Ve dvojicích prezentovali své stavby. Obrázky měli připravené na interativní tabuli. Na mapách světa a Evropy ukazovali, kde se jejich stavba nachází.V týmech ještě stavěli stavby z krychlí podle zadání. Na závěr jsme vše zhodnotili. Děti si oznámkovaly svoji práci na tomto projektu. Vyhodnotili jsme společně nejlepší stavbu i nejlepší prezentaci. Uplatnili jsme zde mezipředmětové vztahy ( ČJS, ČSP, VV) a rozvíjeli dovednosti ( rozlišit tělesa, využít tělesa v reálném životě, vypočítat obsah a obvod rovinných útvarů, manipulovat s materiálem). Byly uplatněny klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a pracovní. Žáci pracovali s nadšením a sami přiznali, že je projekt zaujal.

Lyžařský kurz – Postalm (Rakousko) 22.3.-26.3.2015

              Žáci druhého stupně již tradičně vyrazili na lyžařský kurz do rakouského Postalmu. Slunečné počasí nám po celý kurz přálo, teploty vysoko nad nulou byly příjemné a lyžování na upravených svazích bylo radost. V odpoledních hodinách již byl sníh těžký, ale všichni naši lyžaři se s náročnějšími podmínkami vyrovnali. Skupinka „statečných dobrovolníků“ (A. Ruzha, M. Rotrekl, J. Rotrekl,  M. Hrkal,  M. Síla a zástupce ředitelky K.Vancl) se dokonce vydala na běžkařský výlet po tratích Postalmu. Zkušenější lyžaři si zdokonalili techniky carvingových a smýkaných oblouků. Ti méně zkušení, nebo dokonce lyžováním neposkvrnění jedinci na konci kurzu bezpečně sjížděli sjezdovky. Připomněli jsme si také, jak se správně chovat na sjezdovkách, abychom neohrozili sebe, ani ostatní lyžaře, dozvěděli jsme se, jak se pohybovat v horském terénu, abychom minimalizovali hrozící nebezpečí. Víme také, proč bychom se měli o svoje lyže starat a jakým způsobem. Kurz nám rychle utekl, ale již se těšíme na další v příštím roce.

Petr Havránek