Jablíčkový den

        Žáci prvního stupně přivítali přicházející podzimní dny společným projektem nazvaným  JABLÍČKOVÝ DEN.  Prvňáčci, včetně  paní učitelek, přišli  v červeném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily, poslouchaly pohádky o jablíčkách, hrály divadélko a venku si ukázaly, jak vypadá jabloň a z jakých částí se skládá. Na závěr dne děti otiskovaly jablíčka na mísu  a do sklenic  a „zavařovaly“ je na zimu.  Ostatní žáci při matematice řešili ve skupinách příklady a slovní úlohy, ve kterých pochopitelně hlavní úlohu hrála jablka. V  hodině  českého jazyka pracovali na zábavných úkolech. Rozkrývali přesmyčky, tvořili rýmy ke slovům, která mají blízko k podzimu a sběru jablek a procvičili si i čtení s porozuměním. Nesměla chybět i vlastní tvorba v podobě vymýšlení básní či příběhů. Menším dětem pomohly připravit jablečné dobroty maminky a babičky, kterým moc děkujeme.Ve školní jídelně nám paní kuchařky upekly výborný jablečný závin.Po jablečné svačince jsme si všichni venku zasoutěžili (běhali slalom, házeli do dálky i do koše, změřili kmeny a větve našich jabloní,…)  Žáci 5. třídy si připravili salát z jablíček a mrkve, na kterém si společně pochutnali. Děkujeme všem maminkám, které nám pomohly  s přípravou občerstvení.

 Jablíčkový den se nám moc líbil.

                          …………………………………………..učitelky 1.stupně     

Dráček předškoláček

Dráček předškoláček – aneb seznamování předškoláčků se školou

Ve středu 23.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka  – chvilka pro písničku. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Naučily se píseň Starý medvěd vzdychá a na píseň Žabička zelená jsme si společně zatančili. Využili jsme i interaktivní tabuli a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková

Obvodní kolo přespolního běhu

Naši žáci a žákyně v kategoriích 4. – 5.tř., 6. – 7. tř. a 8. – 9.tř. se zúčastnili obvodního kola v přespolním běhu. Tentokrát jsme závodili na ZŠ Klausova na Velké Ohradě. Trať vedla po louce pod školou a absolvovalo jí na 250 žáků z jedenácti škol Prahy 13. S reprezentací školy jsme přes výsledkový neúspěch spokojeni. Žáci si užili sportovní zážitek při slunečném počasí. Děkujeme!

Přespolní běh

V prvním týdnu po prázdninách proběhlo již tradičně školní kolo přespolního běhu. Dějištěm klání byla „Skála“ a zúčastnili se ho všechny třídy naší školy. Se svým prvním velkým závodem se na výbornou popasovali i ti nejmenší a všichni v pořádku dorazili do cíle. Žáci ze 4. až 9. tříd, kteří dosáhli nejlepších výsledků, postupují dále do meziškolního kola.  Děkujeme všem našim žákům za účast v závodu a za úsilí, které do něj vložili, a těšíme se na další sportovní akce, které nás v tomto školním roce ještě čekají.

Petr Havránek   

Zvířátka ve škole

Tento týden měli žáci naší školy, díky Českému svazu chovatelů Praha – Řeporyje, drobná domácí zvířata přímo u školy. Před budovou si děti mohly zblízka prohlédnout a pohladit kozu, králíky, morčata, slepice, kohouta, křepelky a viděli i holoubky z pohádky O Popelce.
Výstava se nám všem nejenom líbila, ale obohatila i výuku předmětu Člověk a jeho svět.
Všem chovatelům děkujeme.
                                                         žáci a pedagogové školy

„Zase spolu“

Na páteční dopoledne (4. 9.) připravili žáci osmých a devátých tříd sportovní program pro „prvňáčky“ a jejich kamarády „předškoláky“ z mateřské školy, se kterými se ještě v loňském roce vídali denně ve školce. Program si organizátoři rozdělili. Deváťáci si hráli s dětmi na stanovištích. Přeskoky přes švihadlo, podlézání tyče, hod na cíl, slalom s florbalkou, penalty a další atraktivní a zároveň netradiční sportovní stanoviště, absolvovaly všechny děti hned několikrát. Z osmáků se stali vedoucí skupin dětí. Doufáme, že se jim dopoledne líbilo a doma měli rodičům co vyprávět.

Organizační tým   

1 2