Slavnostní předávání slabikáře

Ve čtvrtek 19.11. jsme ve škole měli projektový den „Slavnostní předávání slabikáře“. Paní učitelku jsme vyměnili za krále z Dominové země. Dostali jsme od něj spoustu náročných úkolů při „cestě za pokladem”. Za splněné úkoly, které jsme řešili na pracovních listech, s pomocí interaktivní tabule, hráli jsme slabikové bingo a řešili jsme obrázkové slovní úlohy, jsme dostávali drahokamy. Při skupinové práci jsme si za splněné úlohy, vedle drahokamů, ještě zasloužili části mapy. Jednotlivé části jsme složili a zjistili, kde je poklad ukrytý. Pokladem byly slabikáře J. Nyní už se můžeme s chutí pustit do čtení.

1.A  a  M.Šimánková – král

Řeporyjská strašidýlka

Večer plný strašidel a svítících dýní

Na začátku listopadu se již pošesté konala tradiční podzimní akce Řeporyjská strašidýlka, kterou pořádá Základní škola Řeporyje. Každoročně se při ní setkávají nejen žáci místní školy a jejich rodiče, ale i obyvatelé Řeporyjí a okolních obcí. Přestože letošní podzim je rekordně teplý, večer byl dostatečně sychraný na to, aby evokoval strašidelnou atmosféru pro lampionový průvod. Jako každý rok se všichni sešli u místní „Hasičárny“, odkud se pak vydali k místní škole. Některé děti měly masky i lampiony vlastní výroby a obzvlášť různé strašidelné jizvy na tvářích byly často natolik věrohodné, až si slabší povahy zakrývaly oči. Malé čarodějky a čarodějové, bílé paní, duchové a kostlivci důležitě nesli rozzářené lampiony a už se nemohli dočkat, až uvidí vyzdobený areál řeporyjské školy. A rozhodně nebyli zklamáni. Temná zahrada zářila rozsvícenými dýněmi, jež osvětlovala veselá i hrozivá strašidla, která společně vyrobili žáci školy – vždy každá třída vytvořila jedno originální strašidlo. Duchové a strašáci všech druhů, včeně jednoho netopýra, byli naaražováni v části zahrady se starými opadanými jabloněmi, které ještě umocňovaly celkový dojem. Poté se na nově zrekonstruovaném školním hřišti rozsvítila světla a začalo slavnostní uvítání, které předcházelo již tradičnímu „pasování“ prvňáčků. Zazněla hymna složená speciálně pro tento večer a dětský flétničkový sbor předvedl, co pod vedením paní učitelky Michaely Šimánkové dokázal nacvičit. Při slavnostním „pasování“ prvňáčkům opět asistovali žáci deváté třídy, kteří nové žáčky doprovodili až na pódium. Již tradičně se tímto způsobem vyjadřuje jakési pomyslné „střídání stráží“ – žáci, kteří školu opouštějí, symbolicky předávají své místo těm, kteří do ní nově nastoupili. Pro žáky prvních tříd je to vždy velice důležitý den, na který se připravují a těší. Nejvíc se však všichni těšili na ohňostroj, který pro ně přichystali řeporyjští hasiči, za což jim patří velký dík, a nejen za to, ale i za zajištění bezpečnosti celé akce.

U obyvatel Řeporyjí má tato podzimní událost velký ohlas a její návštěvnost je rok od roku vyšší. Roste i zájem rodičů o umístění dětí do řeporyjské školy, která leží takřka v přírodě a přitom stále ještě na území Prahy. Navíc vyniká tím, že je školou rodinného typu, což se odráží na příjemném školním klimatu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě tohoto příjemného večera plného strašidel, i těm, kteří se ho zúčastnili, a těšíme se na nové prvňáčky!

 

Obrázkové slovní úlohy

 

V matematice již vyvozujeme početní operace sčítání a odčítání a k tomu nám pomáhají obrázkové slovní úlohy. Musíme vytvořit situaci podle obrázku, vyvodit příklad a sestavit odpověď. Protože si vlastně hrajeme a dostáváme za to drahokamy, tak na začátku každé hodiny matematiky musí paní učitelka připravit kartičky s obrázky a jdeme na to 20151103_091439_Od školy 20151103_092339_Od školy 20151103_092346_Od školy 20151103_092428_K Třebonicům

Celoškolní projekt „Karel IV. – 700 let“

„Karel IV. – 700 let“

Projektové vyučování na naší škole

Každým rokem zpracováváme jeden celoškolní projekt. Letos jsme se zaměřili na výročí, které se samo nabízí. Žáci se prostřednictvím tohoto projektu seznámí s životem Karla IV. a s obdobím středověku.

Začali jsme již v září znalostní soutěží, jež bude žáky provázet celým školním rokem . Upevní a rozšíří jim znalosti o tomto panovníkovi a době, v níž žil. Každý týden se na nástěnce objevuje nová otázka, na kterou žáci odpoví a odpověď vloží do připraveného boxu. Na konci měsíce z nich v některé ze tříd vylosujeme tři výherce. Za odměnu získají knihu.

V průběhu měsíce listopadu vytvoříme družiny, složené ze zástupců žáků z prvních až osmých tříd. Ti si vylosují šlechtický rod, který budou během projektu zastupovat. V hodinách informační a komunikační technologie si o tomto rodu zjistí vše potřebné pro další práci. Během určených dnů si sdělí zjištěné informace, namalují erb svého rodu a postaví si své sídlo.

Žáci devátých tříd budou již tradičně pomáhat s organizací a budou tedy zástupci českého krále. V hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vyrobí erby českého království, korunovační klenoty a sochu Karla IV..

V únoru věnujeme na prvním stupni době Karla IV. celý jeden vyučovací den. Žáci se seznámí se středověkými mírami, budou pracovat s římskými čísly. Práci v pracovních listech zaměříme na historické souvislosti: rody, rytíři, erby, móda, řemesla a pokrmy. Informace budou žáci čerpat z encyklopedií, internetu, atd. Uvaříme si i středověké pokrmy, přečteme si o Karlu IV. a zasoutěžíme si v duchu rytířských klání.

V rámci výuky německého jazyka navštíví v dubnu žáci druhého stupně město Norimberk, žáci prvního stupně si prohlédnou hrad Karlštejn. Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského nám zapůjčí putovní výstavu věnovanou výročí narození Karla IV..

V červnu pak naše snažení vyvrcholí projektovým dnem pro žáky prvního i druhého stupně. Žáci budou ve svých družinách absolvovat různé úkoly, za jejichž splnění získají indicie. Soutěže budou zaměřeny na dovednosti rytířů i obyčejných lidí ve středověku. Ze získaných indicií pak vyluští hledané slovo. V odpoledních hodinách představíme dobu Karla IV. i rodičům a veřejnosti. V kostýmech přivítáme císaře Karla IV. a Elišku Pomořanskou, kteří spolu s námi zhlédnou naše představení. Žáci si připraví scénky, básně, písně, módní přehlídku a vystoupí i kejklíři. Rodiče i děti se budou moci občerstvit v naší středověké krčmě. Již se těšíme na veliký zájem rodičů a dětí, s nimiž se na našich akcích rádi setkáváme.

Držte nám palce, ať vše vyjde podle našich představ.

                                                                                                   Hana Zdvihalová