Vánoční besídka

  

Besídka hudebního kroužku

V předvánočním čase jsme si s hudebním kroužkem připravili pro naše blízké vánoční besídku. Plni očekávání jsme se sešli ve vyzdobené třídě, kde jsme zahráli zimní písně a koledy na flétny a Orffovy nástroje za doprovodu akordeonu. Nesměla chybět ani taneční koleda a nakonec přišel i Ježíšek.

Společně jsme si pochutnali na vánočním cukroví od maminek a užili si chvilku pohody v předvánočním shonu. Ještě si zahrajeme na Dni otevřených dveří a poté už budeme hrát a zpívat koledy doma u vánočního stromečku.

muzikanti a M.Šimánková

20151210_165640 20151210_170511 20151210_171038 20151210_171953 20151210_172003 20151210_174050 20151210_174057 20151210_174052 20151210_171205

Žáci šestých tříd v hodinách přírodopisu

Žáci šestých tříd v hodinách přírodopisu pracovali ve skupinách, v literatuře i na internetu hledali informace na různá témata týkající se hub (houby jedlé, houby jedovaté, kvasinky, ušlechtilé plísně v potravinářství, houby jako drogy, recepty z hub, správně chování v lese). Své poznatky zpracovali formou plakátového sdělení a následně prezentovali závěry spolužákům.

        

 

Mikuláš v družině

Poslední den minulého týdne začal adventní čas. Všichni se na toto období velice těšíme. Vyzdobíme vždy okna školní družiny, jídelnu i vstupní prostor budovy. Povídáme si o přípravách na Vánoce, co jim předchází a jak děti pomáhají svým maminkám s přípravami. Jako první událost této doby je návštěva svatého Mikuláše s jeho pomocníky. I k nám do školní družiny každoročně zavítají. Děti si pro ně připravují básničky a za doprovodu p.učitelky Šimánkové a její harmoniky zazpívají vždy  několik mikulášských písniček.

I tento rok tomu nebylo jinak. Vzhledem k rozdělení oddělení školní družiny do obou budov školy, nadílka probíhala zvlášť pro první a zvlášť pro druhé třídy. V pátek 4.12.2015,kolem jedenácté hodiny, zazvonil zvoneček a do družiny přišla dlouho očekávaná návštěva. Některé děti ji přijaly s nejistotou, pár dětí i se slzičkami. Nejprve čerti přečetli své poznámky o hříšnících. Ti jim slíbili svoji  nápravu a společně s ostatními dětmi zarecitovali pár básniček. Za to se dočkali od nich, Mikuláše i anděla, velké pochvaly. Na závěr děti společně zazpívaly za doprovodu p.uč.Šimánkové  nacvičené dvě písničky. Jako odměnu Mikuláš přinesl každému balíček s ovocem, perníkem a  trochou sladkostí. Nadílka se opravdu povedla.

Nyní děti začínají připravovat vánoční dárky pro své rodiče(svícínky,přáníčka,adventní věnce atd.). Také si budou opakovat a učit se nové básničky ke stromečku a vánoční koledy. Ještě před začátkem vánočních prázdnin děti čeká v každé oddělení společná vánoční besídka. Naše paní vychovatelky ji letos připravily na 17.12.2015.

Všem občanům Řeporyj všichni přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.

Chodíme taky bruslit

V pátek 4.12. jsme využili možnosti navštívit Školní zimní stadion Bronzová, kde před nedávnem zahájili bruslařskou sezonu. Děvčatům ze 6. ročníku byl celý stadion plně k dispozici. Náplní hodiny TV byla část metodické řady nácviku bruslení. Nejprve jsme se seznamovali s ledovou plochou ve spojení s bruslemi na nohách, následně jsme zařadili cvičení na stabilitu. Zkoušeli jsme “buřtíky“ i odšlapování… V průběhu nácviku jsme se věnovali také “vlastní tvorbě“ neboli volnému bruslení. Návštěva zimního stadionu byla perfektním zpestření hodin TV. Osobně jsem rád, že jsem měl možnost vidět zájem děvčat na sobě pracovat.

Karel Vancl

     

 

Farář Radek Tichý

Dne 26.11.2015 nás navštívil místní pan farář Radek Tichý. Našim žákům představil v kostce své povolání a poslání a velmi poutavou formou se snažil dětem přiblížit nejznámější náboženství světa. Podrobněji jsme stihli pobrat židovství a křesťanství.

Těšíme se na další setkání, které bude zaměřené na poznání islámu, dnes tak často zmiňovaném náboženství v médiích.

                                                                                     ZŠ Řeporyje

      

                                                      

Protidrogový vlak na nádraží v Dejvicích

V rámci prevence rizikového chování jsme se dne 15.listopadu 2015 zúčastnili s paní učitelkou Irenou Havlíkovou zážitkového kurzu  „ Protidrogový vlak“. Tato akce se konala v obrněném vlaku na nádraží v Dejvicích. Na začátku programu jsme vyplňovali krátké dotazníky , zdali jsme už přišli do styku s drogami. Ve vlaku jsme zhlédli sugestivní film o tom, jak je jednoduché propadnout závislosti. Nedílnou součástí programu se staly autentické místnosti, jež se vyskytovaly ve filmu. Názorná ukázka drog, všeho co se může stát vlivem závislosti, šokování veřejnosti či získání nových poznatků slouží jako důležitá prevence před užíváním omamných látek. Z kurzu odcházíme poučeni a seznámeni s riziky.

 Andrea Zítková a Jan Brynda, žáci 9. třídy

O stupínek výš

Každé čtvrtletí jsou na naší škole oceňováni žáci, kteří se něčím odlišili od ostatních, podařilo se jim něco výjimečného nebo aspoň udělali něco nad rámec svých školních povinností. Jak taková událost vypadá? Celá škola se sejde a na pódium slávy vystoupí vybraní žáci, kteří během uplynulých měsíců učiteli s něčím pomáhali, zachovali se správně v nějaké nečekané situaci, výrazně si zlepšili prospěch nebo udělali výjimečný dobrý skutek. Svou pomyslnou chvíli slávy si mohou vychutnat třeba i jen za to, že jsou výjimečně náruživí čtenáři, kteří hltají jednu knihu za druhou, což v dnešní době rozhodně není běžné. A vůbec není podmínkou, aby měl vybraný žák výborný prospěch. V pátek 27. listopadu proběhlo tzv. Pódium slávy za 1. čtvrtletí. Žáci si zazpívali školní hymnu a pak už následovala krátká soukromá radost každého z těch, kterým se podařilo na pódium vystoupit. 

 

Čertí škola

V prvních třídách v pátek 4.12. přišli do školy místo dětí a paní učitelek čerti, čertice a andílkové. Nepřišli do klasické školy, ale do „ čertí školy“.  Čertovské vyučování mohlo začít. Všichni pracovali v pracovních pekelných listech, hráli čertovské domino, na interaktivní tabuli se seznámili s tím, kdo to byl svatý Mikuláš. Na závěr vyučování, po předání čertovských vysvědčení, přišli opravdoví čerti s andělem a Mikulášem. Bylo hodně strachu, protože zlobení je ve škole až až… Naštěstí vše dopadlo dobře a po společně zazpívaných čertovských a mikulášských písničkách všichni dostali sladkou odměnu.

20151202_115059_Od školy 20151204_091558_Od školy 20151204_091607_Od školy 20151204_091653_Od školy 20151204_094504_K Třebonicům 20151204_094512_Pod Zbuzany 20151204_094712_Od školy 20151204_094719_Od školy 20151204_113334_Od školy