Sportovní odpoledne ke Dni dětí – ŠD

Ve čtvrtek 26.5.2016 dostaly děti ze školní družiny předčasně dárek ke Dni dětí.Postarali se o něj členové SDH Řeporyje,pod vedením paní Ivety Svobodové.Počasí nám přálo,a tak děti soutěžily jako o život.Hasiči si pro ně připravili překážkovou dráhu,kterou děti zdolávaly v hasičské bundě a helmě.Také si vyzkoušely stříkání hadicí na terč,kde vodou plnily malé kyblíky.Velkým zážitkem pro děti byla i prohlídka moderního hasičského auta,doplněná velmi zajímavým výkladem.Děti si prolezly i kabinu auta.Na závěr si vyplnily připravený test,kde si ověřily to,co se toto odpoledne dozvěděly.Zážitky z  akce měly obrovské,což potvrzuje  nadšené vyprávění svým rodičům při odchodu ze školní družiny.Velké poděkování patří paní Ivetě Svobodové a jejím kolegům za nádherné odpoledne,které ve svém volném čase s obrovským nadšením a nasazením pro děti připravili a opět  připomněli,že v Řeporyjích spolupráce školy a SDH funguje na vysoké úrovni.Všichni se těšíme na další společné akce. Velké díky,hasiči!!!

Vyrábíme budku pro ptáčky

Při pracovním vyučování v 1. A jsme vyrobili budku pro ptáčky. Chlapci budku stloukali z jednotlivých připravených prkének, děvčátka ji vyzdobila krásnými malůvkami, aby se ptáčkům v novém domečku líbilo. Teď již budeme čekat, než si ptáčci budku zabydlí.

Besídka nejen pro maminky – hudební kroužek

Ve středu 18.5. 2016 jsme si s hudebním kroužkem připravili besídku ke Dni matek – nejen pro maminky. Malí muzikanti všem hostům ukázali, co se naučili nového od společného Vánočního setkání. Přivítali jaro jarními písničkami, zahráli na flétny, na zvonkohry, xylofon a další nástroje z Orffova instrumentáře.

Děti zahrály a zazpívaly písničky určené přímo maminkám a jednu písničku si společně s maminkami a tatínky zatančily. V závěru následovaly dvě hudební pohádky. Menší děti zazpívaly a zahrály Šípkovou Růženku a starší děti si připravily pro rodiče operetu Budulínek. Děti hrály, zpívaly a tančily s velkou chutí a už nyní se těší, až pohádky předvedou spolužákům ze školy a kamarádům z mateřské školky.

2015/2016 5.třída

Karel IV. – Pán světa

Ve středu 11.5. se žáci 4. a 5. třídy naší školy  zúčastnili zajímavé akce. V paláci Luxor na Václavském náměstí byla za přítomnosti autorů:  Zdeňka Ležáka, Jonáše Ledeckého a Matyáše Namai pokřtěna kniha Karel IV. – pán světa. Protože naši žáci jsou dlouholetými členy KMČ, byli jsme pozváni i my. Krásně ilustrovanou knihu jsme si prohlédli a seznámili se s jejími autory. Vyslechli jsme si vyprávění o tom, jak kniha vznikala a byly nám zodpovězeny všechny otázky týkající se této zajímavé knihy. Výtvarníci v následném workshopu předvedli, jak vznikaly jednotlivé postavy a my si mohli zkusit vymalovat jeden komiksový obrázek. Děti měly radost i ze setkání s Jankem Ledeckým a Ester Ledeckou, kteří byli velice ochotní a s dětmi se vyfotografovali.  Další osobností, kterou jsme měli možnost poznat, byl pan Petr Šabach, který jako kmotr knihu o Karlu IV. pokřtil. Na závěr bylo pro nás připraveno i pohoštění. Dětem se tato akce velice líbila. Odcházeli jsme s podpisy, obrázky a novými pastelkami, které děti dostaly a s  zážitky ze setkání se zajímavými lidmi.

                                                                                             Jana Veverková a Hana Zdvihalová

20160511_114151

IMG_4049 IMG_4052 IMG_4055 IMG_4060 IMG_4063

Čtenáři v Řeporyjích

Často se hovoří o tom, že děti čtou málo nebo vůbec. Když jsem asi před dvaceti lety začala učit na naší škole, našla jsem ve sborovně informační brožuru  „Klubu mladých čtenářů“ z nakladatelství Albatros. Vzpomněla jsem si na sebe, jakou radost jsem jako dítě mívala z knížek, které mi paní učitelka ve škole předávala a chtěla jsem tento zážitek zprostředkovat i našim dětem.

Nejdříve jsem opatrně zjišťovala, zda by byl o knihy u dětí vůbec zájem. Pomalu se začínaly zapojovat a během krátké chvíle si většina z nich knihy objednala.

Dnes si žáci kupují knihy od čtyř nakladatelství – Albatros, Fragment, Mladá fronta a Grada. Musím říci, že o knížky z těchto nakladatelství mají velký zájem a to nejen žáci prvního stupně, u kterých je větší možnost působení v  podpoře literatury a čtenářské gramotnosti vůbec.

Děti si vedou čtenářské deníky, prezentují přečtené knihy, doporučují je i ostatním. Společně se seznamujeme i s knihami i zdejší knihovny. O knížkách si často povídáme, porovnáváme knihu a její filmové zpracování. Mám proto velikou radost, když láska ke knížce zůstává dětem i na druhém stupni. Tam jsou samozřejmě ve čtenářské gramotnosti také podporovány.

Je moc pěkné vidět, jak se děti na objednané knížky těší. Chodí se ptát, třeba každý den, kdy už svou knihu dostanou.  Jakmile vidí paní školnici s balíkem, už stojí u dveří sborovny s jiskřičkami v očích a nedočkavostí, tak typickou  pro děti. Snažím se proto velice rychle knihy distribuovat, aby je měly co nejdříve u sebe. O jejich nadšení svědčí i to, že nikdy nevybírám peníze za knihy dopředu. Žáci dostanou knížku do rukou a teprve druhý den ji zaplatí. Nikdy jsem nemusela na platbu dlouho čekat i v době případné nemoci dětí si pro knížky přicházejí jejich rodiče.

Pravidelně pořádáme také besedy se spisovateli dětských knih, které jsou mezi žáky velmi oblíbené.

 Jsem pyšná na to, že děti si stále knížky objednávají, těší se na ně a hodně čtou. Jsme poměrně malá škola, máme 250 žáků, přesto si naši žáci v minulém školním roce zakoupili knížky prostřednictvím „Klubu mladého čtenáře“ za 57 141 Kč. V letošním roce je to již částka 65 499 Kč.

Nakonec bych se vám chtěla pochlubit ještě jedním úspěchem, ze kterého máme velkou radost.

Na konci loňského školního roku se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili literární soutěže na téma „Hodiny s příběhem“. Do celostátního kola této soutěže bylo vybráno celkem pět povídek. Vyhodnocení celé soutěže probíhalo v prosinci minulého roku a v lednu nás překvapila milá zpráva. Naše žákyně 5. třídy Eliška Kinčlová se dostala mezi 10 nejúspěšnějších autorů, kterým bylo jejich dílko otisknuto v knize příběhů.

Investovat snahu, trpělivost a čas do čtenářské gramotnosti dětí se tedy vyplácí a z dětí nám rostou zdatní čtenáři, kteří si umí knihu nejen vybrat, ale mít radost i pěkný prožitek ze čtení.

                                                                                              Hana Zdvihalová, učitelka 5. třídy       

 IMG_3938 IMG_3939

                                                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                        

 

1.A a stavby z krychliček

 

V hodinách matematiky se učíme nejen počítat, ale seznamujeme se i s geometrií. Učíme se rozpoznávat základní geometrické rovinné útvary a tělesa. Dnes na děti čekalo překvapení – vytváření staveb z krychlí dle návodu ve čtvercové síti. Děti si při této činnosti rozvíjely  prostorovou představivost, sestavovaly krychlová tělesa z jednotkových krychlí podle různých schémat a nákresů. Práce jim zpočátku připadala obtížná, ale postupně všichni  konstruktéři přišli na to, jak stavby správně podle daného půdorysu vytvořit. Práce je tak zaujala, že pokračovali i o přestávkách.

1 2