Beseda – Třídění a recyklace odpadu

Ve spolupráci z firmou EKO-KOM  proběhla na naší škole beseda na téma Třídění a recyklace odpadu“. Žáci se během besedy dozvěděli, co je komunální odpad, proč se má odpad recyklovat, jak můžeme omezit množství odpadů, co je sběrný dvůr. Při výkladu nechyběly obrázky, grafy a nákresy, které pomáhaly pochopit informace, které někteří možná doposud ani neznali. Žáci pozorně naslouchali, aktivně spolupracovali, zapojovali se do diskuze a také měli možnost si zábavnou formou vyzkoušet třídění odpadů do určených kontejnerů.

dsc05806 dsc05807 dsc05809 dsc05810 dsc05815

Mobilní planetárium – 1.stupeň

Mobilní planetárium opět v naší škole

Co víme o vzniku Země a jejím postavení mezi ostatními tělesy Sluneční soustavy? Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka?  Které planety jsou Zemi nejvíce podobné?

Na tyto otázky se žáci prvního stupně dozvěděli odpovědi pomocí programů mobilního planetária, které za námi přijelo v polovině listopadu. Jednotlivé programové bloky byly přizpůsobeny věku žáků a tak děti v prvních třídách měly možnost prožívat příběh krtka Platóna v pořadu „Krtci – Co je tam nahoře?“ Ve druhých třídách se žáci seznámili se Sluneční soustavou pořadem „Astronomie pro děti“ a třetí, čtvrté a páté třídy zhlédli film „Původ života“. Pořady měly u dětí veliký ohlas, proto jsme ještě další vyučovací hodinu věnovali diskuzi na tato témata.                                   Hana Zdvihalová

dsc05760 dsc05758 dsc05753 dsc05748 dsc05772

Beseda – integrace a migrace

Beseda

Pozorujeme-li život kolem sebe a zaslechneme-li byť jen útržky z denních zpráv, není dne,  kdy bychom nezaznamenali problematiku migrace a uprchlíků. Slova často používaná, ale ne vždy dobře chápaná. Proto jsme se rozhodli uspořádat se Sdružením pro integraci a migraci besedu na toto téma. Výrazným oživením celé besedy byla paní Vesna Peuloč, která uprchla z Bosny v 90. letech, a seznámila nás s autentickými pocity strachu z války, strachu o své děti, pocity nejistoty, co bude dál, ale i s chováním lidí k ní v nové zemi, zabydlováním se u nás a s problémy a nástrahami, se kterými se musela dále potýkat.

Beseda byla organizována pro žáky 8. a 9. tříd. Přečtěte si několik jejich postřehů z této besedy:

„ …dozvěděla jsem se , jaké to bylo pro cizince opustit svůj domov, utíkat před válkou, vidět umírat jiné a nemoci jim pomoci, protože jste mohli přijít o svůj život a o život svých blízkých, nejhorší to bylo pro matky a otce dětí…“  Kristýna

„ …líbil se mi film o životě paní Vesny, která to vše prožila…“ Sára

„ …paní Vesna věděla o čem mluví, vše prožila, měla těžký život…“ Martina

„ …líbilo se mi na tom to povídání, docela mě zaujalo, jak ta paní mluvila o občanské válce, jak to prožívala…“  David

 

                                                Mgr. Dagmar Mikešová, PhDr. Irena Havlíková

Dráček předškoláček

Rok uplynul a my jsme se opět začali scházet na tradičních dílničkách s našimi budoucími prvňáčky. První setkání se neslo v hudebním duchu. Předškoláčci se naučili nové písničky, zatančili si a zahráli si na Orffovy nástroje. Těšíme se na další společná setkávání.

20161116_14291520161116_143534

Šestý ročník Řeporyjských strašidýlek

Šestý ročník Řeporyjských strašidýlek se nesl ve znamení pohádkových postaviček. Všichni žáci školy vyráběli svou pohádkovou postavičku a těšili se na večerní program. Početný lampionový průvod se díky pomoci hasičů mohl bezpečně přesunout od hasičské zbrojnice až do areálu školy, kde na školním hřišti proběhlo slavnostní pasování prvňáčků mezi žáky školy. Prvňáčci vystoupili s tanečkem na písničku "Večerníček".  Společně se žáky devátého ročníku nastoupili na slavnostní pasování, za doprovodu flétnistů z hudebního kroužku. Zástupci obecního úřadu a paní ředitelka předali prňáčkům trika se znakem školy. Vyvrcholením akce byl ohňostroj. Občerstvení nám pomohlo překlenout chladný podzimní večer. Diskotéka byla závěrečnou tečkou letošních "Řeporyjských strašidýlek". Výstavu pohádkových postaviček v areálu školy jste si mohli prohlédnout i vy.

2.B s Večerníčkem

Na letošní Řeporyjská strašidýlka jsme vyrobili postavičku Večerníčka.V hodinách VV a ČSP jsme se pustili do díla.Každý z nás pracoval s chutí a výsledek můžete posoudit sami.

img_1973

1 2