Paní ministryně v naší škole

V pátek 21.4.2017 navštívila naší školu paní ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Nebyla to návštěva ledajaká, paní ministryně nám oznámila úžasnou zprávu. Naše škola bude mít konečně tělocvičnu! Čeká nás sice hodně práce, ale už dneska se všichni těší, až si zacvičí.

Paní ministryně s doprovodem si prohlédla školu, nově opravený pavilón, víceúčelové hřiště, pozdravila se s učiteli, ostatními pracovníky a dětmi.

Program jsme zahájili naší školní hymnou, představil se hudební kroužek pod vedením paní učitelky Michaely Šimánkové.

Následně paní ministryně ocenila naše nejlepší:

Paní učitelku Darinu Studihradovou a paní učitelku Renatu Šantorovou za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou práci, paní Markétu Jarolímkovou nejlepší školnici pod sluncem, paní Martinu Talašovou úžasnou kuchařku.

Z dětí byl oceněn Kryštof Slavík, který zvítězil v obvodním kole zeměpisné olympiády, Artur Krejča za 3. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády.

Julie Brabcová, Anna Jeřábková, Eliška Kinčlová, Natálie Laversová a Nikola Mejtská za dlouholetou práci v dramatickém kroužku pod vedením paní učitelky Hany Zdvihalové.

Našim hostům se v naší škole velmi líbilo, obdivovali obrazy (zapůjčené studiem BUBEC), překvapila je naše školní hymna a měli radost z úspěchů našich žáků.

PS. Velký dík patří paní starostce ing. Marcele Holovské, která má na přípravě projektu přístavby ZŠ a nové tělocvičny zásadní podíl.

Mgr. Eva Hájková

 

Celoškolní projekt „Zážitková turistika“

V rámci celoškolního projektu s názvem „Zážitková turistika“ se ve čtvrtek 20. 4. pro žáky druhého stupně konalo sportovní odpoledne. Na čtyřech stanovištích měli žáci možnost si vyzkoušet turistický závod, dozvěděli se informace o turistických značkách, které si taky vytvořili, zahráli si sportovní hry. Nechybělo ani stanoviště dnes velmi rozšířeného geocachingu, tedy hry na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají za pomocí GPS kešky. I tuto aktivitu si žáci na místě mohli zkusit.

Moc děkujeme za pomoc Klubu českých turistů, kteří pro nás tuto akci připravili. I přes počáteční nepřízeň počasí se odpoledne vydařilo, žáci si nejen zasportovali, ale získali nové poznatky a užili si spoustu zábavy.

                                                                                                                                                                    Wilczková Lucie

Čtenářská gramotnost v 1.A

Pomalu se blíží konec školního roku a prvňáčci již zvládají všechna písmena abecedy a začínají číst své první knihy. Pochvalu za první přečtenou knihu, kterou nám do školy přineslo a dokázalo nás seznámit v krátkosti s jejím obsahem, dostalo prvních osm čtenářů. 

 

 20170307_081634 20170308_110436 20170308_110456 20170309_080433 20170418_100505 20170419_093226

 

Jak se učíme mláďata a jejich rodiny? Prostě si postavíme hospodářství a jde nám to skoro samo :-).

A když máme ve škole i živého králíčka, je veselo.

20170418_080242 20170421_094842 20170421_093827 20170421_092936 20170421_092927 20170419_093226 20170418_080315

 

Úspěch ve výtvarné soutěži

Naše 2. B se zapojila do výtvarné soutěže MISS ZÁLOŽKA v rámci kampaně Kniha ti sluší v knihkupectví Kosmas v OC Galerie Butovice. Žáci měli za úkol vyzdobit knižní záložku tak, aby byla nejkrásnější ze všech záložek na světě. Pavlínka Cíglerová se svojí záložkou obsadila krásné 3. místo.

IMG_2466

ŠD v knihovně

Stalo se již tradicí,že naši prvňáčci ze školní družiny,v rámci rozvíjení své čtenářské gramotnosti,navštěvují naši místní knihovnu.Ve čtvrtek 20.4.2017 se opět sešli s naší milou knihovnicí,paní Ivankou Cilečkovou,aby se od ní dozvěděli vše o tom,jak se přihlásit do knihovny,pro koho jsou v knihovně knížky určeny a jaké žánry zde naleznou.Paní knihovnice jim ukázala knížky pro první čtení(s větším písmem) a půjčila každému knížku,aby si ji mohl prohlédnout.Na závěr děti poděkovaly za poutavé vyprávění a za to,že paní knihovnice půjčuje jejich paním vychovatelkám krásné knížky pro společnou četbu na pokračování,kterou mají velmi rády.

  Eva Staňová,vychovatelka ŠD

20170420_134227 20170420_134305 20170420_140214

Velikonoce v 1.A

Jaro jsme přivítali vynesením Morany a jejím utopením v Dalejském potoce. Na velikonoční svátky jsme se připravovali celý týden – vysetím osení a vytvořením velikonočního zápichu. Vyvrcholením příprav byl poslední den před velikonočními prázdninami, kdy jsme měli velikonoční projekt. Povídali jsme si o předvelikonočním týdnu a o symbolech Velikonoc. Podrobněji o svátečních dnech popovídal pan farář, který byl u nás ve škole na besedě. Přejeme pěkné Velikonoce!

 

20170411_105137 20170411_105810 20170411_110221 20170412_090107 20170412_101824 20170412_102643 20170412_103646

PhDr. Ivan  DOUDA – Prevence rizikového chování

V úterý 28. března k nám zavítal PhDr. Ivan Douda s přednáškou na téma Prevence rizikového chování. PhDr. Ivan Douda je přední odborník v oblasti drog, který spolu s MUDr. Jiřím Preslem založil středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In. Středisko poskytuje poradenství jak uživatelům drog, tak i jejich blízkým, je to místo prvního kontaktu při potřebě pomoci související s problematikou drog.

PhDr. Douda při své přednášce nevyužíval žádnou techniku, což se dnes moc nevidí, a i tak dokázal přes  hodinu udržet pozornost celého druhého stupně. Jeho výklad o konzumaci, prodeji a výroby omamných látek a závislosti na nich, doplňoval četnými příklady z praxe, které se ve většině případech nesetkaly se šťastným koncem. Nezapomněl ani zmínit trestní zodpovědnost v ČR související s přechováváním a poskytováním drog.

Jsme velmi rádi, že nás navštívil takový odborník a věříme, že tato přednáška byla pro žáky velkým přínosem a zároveň odstrašujícím příkladem toho, co se může všechno stát, když se vydají na špatnou cestu.

DSC06229    DSC06227    DSC06226

Velikonoční návštěva svíčkárny

 

Pondělní dopoledne před velikonočními prázdninami druháci strávili ve svíčkárně Rodas v Šestajovicích. Cestou tam se dozvěděli zajímavosti o velikonočních zvycích. Ve svíčkárně si ozdobili  svoji svíčku, vyrobili si velikonoční vajíčka z vosku a připravili sáček s různobarevnou voňavou koupelovou solí. V areálu si prohlédli hospodářská zvířátka s mláďaty. Nakonec si v místním obchůdku zakoupili různé výrobky z vosku a čokolády.

IMG_2449 IMG_2450 IMG_2451 IMG_2453

ŘEPORYJE MAJÍ SVÉHO ZLATÉHO SLAVÍKA

Stal se jím dvanáctiletý žák 6. B ze Základní školy Řeporyje Kryštof Slavík, který po úspěšné kvalifikaci ve školním kole zeměpisné olympiády zvítězil také v obvodním kole pro Prahu 13. Tímto výsledkem si jako druhý v pořadí zajistil – společně s vítězem obvodního kola pro Prahu 5 – postup do soutěže na krajské úrovni. V krajském kole zeměpisné olympiády se pak jako osmnáctý v pořadí doslova vklínil mezi devatenáct nejtalentovanějších mladých Pražanů, z nichž drtivou většinu tvořili žáci osmiletých gymnázií. Přestože Kryštofovi diagnostikovali specifickou poruchu učení, je to bezesporu talent – vyniká nejen svými znalostmi o planetě Zemi, ale i na svůj věk nadstandardními poznatky o vesmíru. Navíc se již nyní dost slušně orientuje v periodické tabulce prvků, což je učivo osmého ročníku. Jeho touha objevovat přírodní zákony mu ale rozhodně nebrání v tom, aby se jako většina chlapců v jeho věku aktivně věnoval například florbalu či potápění. Vedení školy, pedagogický sbor i spolužáci se ke Kryštofovu úspěchu hrdě hlásí. Základní škola Řeporyje podporuje talenty – nadaní žáci, kteří usednou do jejích lavic, rozhodně nezůstanou bez povšimnutí.

Autor článku: Mgr. Zdeněk Kauer

                                              DSC06238b

 

 

1 2