V říjnu jsme vyrazili po stopách indiánů

V tomto měsíci jsme toho hodně zažili, ale i jsme se mnoho naučili. Pochutnali jsme si na dobrotách, které připravily maminky k jablíčkovému projektovému dni. Při českém jazyce jsme se snažili přečíst první slova. Musíme to ještě hodně trénovat! Bylo těžké napsat správně diktát psacích písmen.  V matematice jsme sčítali do 5. To nám jde výtečně! Paní učitelky nám začaly dávat známky. Velmi rády dávají jedničky a také "zlaté"!  Většina z nás zvládla přednes  dlouhé básně "Syslí dům".  V rámci hudebního programu jsme zpívali písničky za doprovodu různých hudebních nástrojů. Zpestřením indiánskeho dne byla šipkovaná po Řeporyjích. Plnili jsem úkoly a za odměnu jsme dostali sladkou odměnu.  Atmosféru podzimu jsme si užili na vycházce, při které jsme nasbírali listy na výtvarnou výchovu. Putování podzimem jsme zakončili programem v "Mobilním planetáriu." 

M. Lebedová, J. Zouvalová

 

 

 

IMG_3761

image (1)image (2) image (3) image (4) image (5) image (6) image (7) IMG_1612 IMG_1617 IMG_1621 IMG_1623 IMG_1625 IMG_1632 IMG_1642 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1648 IMG_1653 obrázek

Řeporyjská strašidýlka

7. ročník Řeporyjských strašidýlek

"Fantasy” zvířata nás provázela dalším ročníkem Řeporyjských strašidýlek. Každá třída si vyrobila své “Fantasy” zvíře a vystavila ho na školní zahradě, kde čekalo na večerní program. Početný lampionový průvod se s pomocí hasičů mohl bezpečně přesunout od hasičské zbrojnice až do areálu školy. Na školním hřišti proběhlo slavnostní pasování prvňáčků mezi žáky školy. Prvňáčci zahájili program tanečkem na písničku ZOO. Společně se žáky 9. ročníku nastoupili na slavnostní pasování za doprovodu flétnistů z hudebního kroužku . Zástupci obecního úřadu a paní ředitelka předali prvňáčkům trika se znakem školy. Vyvrcholením akce byl ohňostroj. Občerstvení a diskotéka nám pomohly překlenout chladný podzimní večer.

Jana Zouvalová