Čtenářské dílny ve 3.třídách

Děti už tolik netráví svůj volný čas četbou. Mnohem atraktivnější jsou pro ně počítače, televize, „mobilní" zábava, … Proto alespoň jednu hodinu týdně přímo v hodinách českého jazyka věnujeme čtenářské dílně. Co se v takové dílně čtení děje?  Po minilekci, kdy se žáci dozví, co mají během čtení sledovat, následuje příjemných 20 minut čtení. Děti si samostatně čtou knihy, které si samy vybírají. Po čtení sdílí zážitky ze čtení s ostatními nebo vyplňují pracovní listy. V dílně čtení jsou jasně daná pravidla. Děti si během čtení mohou zvolit místo i pozici jim ke čtení příjemnou. V části věnované čtení nikdo nevyrušuje povídáním, nechodí na záchod ani nepije, soustředí se pouze na svou knihu.

IMG_3007 IMG_3008 IMG_3009 IMG_3011

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se letos zapojila v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem této akce je především podpora dětského čtenářství, rozvoj tvůrčí kreativity u dětí a navázání nových kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Téma letošního ročníku znělo Tajuplný svět knižních příběhů. Žáci vyráběli záložky do knih různými výtvarnými technikami. Hotové záložky jsme si vyměnili s dětmi z naší partnerské školy ZŠ Myjava na Slovensku.

IMG_2974 IMG_3012dopisIMG_3016