Vánoční jarmark

Naší žáci si na vánočním jarmarku prodejem výrobků vydělala krásných 2565 Kč. Po hlasování na třídnické hodině

se žáci rozhodli, že výdělěk použijeme na návštěvu ZOO Praha v rámci koncoročních školních výletů. Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům i žákům, kteří jakoukoliv formou pomohli při výrobě a prodeji dárků.

 

20171212_17324820171212_160212 20171212_161626 20171212_161646

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce v 6.B

Naše třída se rozhodla udělat si méně tradiční Vánoční besídku. Navštívili jsme výstavu tradičních Vánoc a Betlémů v nedalekém Ořechu. Seznámili jsme se s historií betlémů, vyzkoušeli jsme si, jak se takové figurky vyřezávajhí, zazvonili na zvonek přání a vyzdobili (a pak samozřejmě snědli) perníčky. 20171222_093945 20171222_100503 20171222_100538 20171222_101037 20171222_102031

Besídka ve ŠD

Blíží se vánoční svátky a v naší školní družině se dne 19.12.2017 slavilo.Každoročně prvňáčci pořádají ve svých odděleních vánoční besídku.Bylo tomu tak i letos.Po obědě se 1. a 2. oddělení družiny shromáždilo u klavíru a  společně si zazpívali vánoční písně a koledy.

Vzhledem k počtu dětí v odděleních(letos máme k prvňáčkům i třeťáky),nebylo  možné uspořádat celou besídku společně.Po zpěvu koled jsme se rozešli do svých tříd,kde jsme plnili ve skupinách různé vánoční úkoly: luštili jsme vánoční křížovky,skládali vánoční puzzle,připraveny byly i vánoční kvízy a hádanky.Po této části přišla na řadu všemi očekávaná společná vánoční nadílka.Opět se zdařila,což dokazovaly rozzářené oči všech dětí.

 

Všem rodičům přejeme za všechny děti i pedagogické pracovníky krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěští v novém roce 2018

 

                                                                                                       za  ŠD   L.Růžičková a E.Staňová

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Předvánoční besídka

              Ve druhé třídě jsme si poslední předvánoční den užili. Prvně jsme společně s 2.B měli kino Anděl Páně 2 a společně jsme oslavili narozeniny našeho spolužáka Filípka, pak jsme se pustili do vánočních zvyků jako je pouštění lodiček nebo házení botou a  zpíváním koled jsme přivolávali Ježíška. Ten nám vedle vzájemných dárečků přinesl i společný dárek, který byl pro všechny překvapením, protože přinesl jiné knihy než jsme si přáli, ale nevadí. A nyní už se jen 2x vyspíme a budou opravdové Vánoce.         

20171222_095129 20171222_095931 20171222_100044 20171222_100233 20171222_100246 20171222_101611 20171222_101621 20171222_103227 20171222_104240 20171222_104255 20171222_105106                                                                                                                                                                      

Vánoční vystoupení

DSC_0020 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0170DSC_0110

Ve středu 13.12. jsme se vypravili s dětmi z hudebního a dramatického kroužku do Domova u Agáty, což je dům s pečovatelskou službou tady u nás v Řeporyjích. Děti si pro jeho obyvatele připravily pásmo básní, vánočních písní, koled a pohádek. Naše návštěva nebyla první, a proto se děti těšily a pro seniory si připravily i spoustu vánočních dárečků. Vystoupení jsme si všichni společně užili a v závěru jsme se neubránili slzám dojetí. Těšíme se na další společná setkání.

Mgr. M.Šimánková

1 2 3