ČASOVÝ HARMONOGRAM KVĚTEN-ČERVEN 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM KVĚTEN-ČERVEN 2020

 

Od 11. května 2020             Nepovinná prezenční výuka pro žáky 9. ročníků zaměřená na přípravu na přijímací

                                                zkoušky na střední školy (semináře z M a ČJ, pondělí a čtvrtek, 9.00 – 12.30).

Od 25. května 2020             Nepovinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. – 5. třídy)

maximálně 15 žáků a je neměnná a trvá až do 30. června 2020.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020.

Dne 12. 6. 2020 končí prezenční i distanční vyučování pro všechny žáky Základní školy Praha 5 – Řeporyje.

 

Klasifikace bude uzavřena známkou z podkladů získaných během prezenční výuky do 10. 3. 2020 a podpůrně z podkladů získaných během distanční výuky (snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů, samostatnost žáků a práce se získanými výstupy). Z některých běžně užívaných postupů musíme slevit a hodnotit žáky i s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. V některých předmětech a tematických okruzích třeba slevit z objemu učiva stanoveného školním vzdělávacím programem školy. Hodnocení žáků nebude zhoršeno oproti jejich obvyklým výsledkům. Předání vysvědčení bude upřesněno (časový rozpis po jednotlivých třídách ve venkovních prostorách areálu školy nebo lze vyzvednou v září 2020).

 

15. června – 17. června 2020    Čerpání ředitelského volna (dle Zákona 561/2004 Sb.).

Od 18. června 2020            Pokračuje činnost skupin žáků, které vznikly 25. května 2020

činnost skupin zaměřena na volnočasové aktivity, vzhledem ke stavebním pracím, které budou probíhat v hlavní budově školy (podstatné omezení počtu volných tříd a dalších školních prostor), bude většina aktivit probíhat venku, případně v tělocvičně školy

 

Vzhledem k probíhající kompletní rekonstrukci školní jídelny a kuchyně stravování formou teplých obědů NENÍ MOŽNO. V případě zájmu zajistíme dovoz studených balíčků.

 

Rozhodné dokumenty pro výše uvedenou organizaci školního roku:

  1. Mimořádné opatření MZ z 10. března 2020 (Praha, 10. března. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)
  2. Rozhodnutí MŠMT z 30. dubna. 2020 (částečné otevření škol na základě dobrovolnosti)
  3. Odlišná organizace školního roku 2019/20 z důvodu rekonstrukce (MŠMT ze dne 24. ledna. 2020).

Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

ředitelka školy, kontakt: 725 700 400, [email protected]