3.třída 2015/2016

JABLÍČKOVÝ DEN

 Žáci prvního stupně přivítali přicházející podzimní dny společným projektem nazvaným  JABLÍČKOVÝ DEN.  Prvňáčci, včetně  paní učitelek, přišli  v červeném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily, poslouchaly pohádky o jablíčkách, hrály divadélko a venku si ukázaly, jak vypadá jabloň a z jakých částí se skládá. Na závěr dne děti otiskovaly jablíčka na mísu  a do sklenic  a „zavařovaly“ je na zimu.  Ostatní žáci při matematice řešili ve skupinách příklady a slovní úlohy, ve kterých pochopitelně hlavní úlohu hrála jablka. V  hodině  českého jazyka pracovali na zábavných úkolech. Rozkrývali přesmyčky, tvořili rýmy ke slovům, která mají blízko k podzimu a sběru jablek a procvičili si i čtení s porozuměním. Nesměla chybět i vlastní tvorba v podobě vymýšlení básní či příběhů. Menším dětem pomohly připravit jablečné dobroty maminky a babičky, kterým moc děkujeme.Ve školní jídelně nám paní kuchařky upekly výborný jablečný závin.Po jablečné svačince jsme si všichni venku zasoutěžili (běhali slalom, házeli do dálky i do koše, změřili kmeny a větve našich jabloní,…)  Žáci 5. třídy si připravili salát z jablíček a mrkve, na kterém si společně pochutnali. Děkujeme všem maminkám, které nám pomohly  s přípravou občerstvení.

 Jablíčkový den se nám moc líbil a těšíme se na další projekt – tentokrát bramborový.

                          …………………………………………..učitelky 1.stupně  

Pomůcky  3.  třída 

Pero –  2x (tornádo, plnicí pero)

Tužky  – různá tvrdost

Guma, ořezávátko

Pastelky, fixy

Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko

Nůžky

Lepidlo

Obaly na sešity a učebnice

Označený sáček na bačkory (látkový)

 

Na VV:

Barevné papíry

Vodové barvy

Tempery

Voskovky

Suché pastely

Tuš

Špejle

5 štětců (různé síly – alespoň 2 ploché), hadřík

Miska na vodu

Noviny nebo podložka

Modelína

Staré triko nebo košile na převlečení

Na TV

Cvičební úbor

Sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště

Malý míček a švihadlo

Papírové kapesníky

Polštářek na sezení

 

Sešity, čtvrtky  atd. budou zakoupeny z třídního fondu

——————————————————————————–

Úvodní třídní schůzky  –  středa 2. 9.2015 od 17:00h.

Celý týden – výuka do 11:35h.

Dne 3. 9.2015  –  přespolní běh.

 

Ceny PS  –  3. třída

ČJ                              55,-

PÍSANKA 1,2          70,-

M                               90,-

POČETNÍK              35,-

AJ                            285,-

ČJS                            80-,

PAPÍRY                   60,-

Celkem                   675,-

 

Do TF celkem          900,-  (Všechny PS budou hrazeny z TF)