5.třída 2015/2016

JABLÍČKOVÝ DEN

 Žáci prvního stupně přivítali přicházející podzimní dny společným projektem nazvaným  JABLÍČKOVÝ DEN.  Prvňáčci, včetně  paní učitelek, přišli  v červeném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily, poslouchaly pohádky o jablíčkách, hrály divadélko a venku si ukázaly, jak vypadá jabloň a z jakých částí se skládá. Na závěr dne děti otiskovaly jablíčka na mísu  a do sklenic  a „zavařovaly“ je na zimu.  Ostatní žáci při matematice řešili ve skupinách příklady a slovní úlohy, ve kterých pochopitelně hlavní úlohu hrála jablka. V  hodině  českého jazyka pracovali na zábavných úkolech. Rozkrývali přesmyčky, tvořili rýmy ke slovům, která mají blízko k podzimu a sběru jablek a procvičili si i čtení s porozuměním. Nesměla chybět i vlastní tvorba v podobě vymýšlení básní či příběhů. Menším dětem pomohly připravit jablečné dobroty maminky a babičky, kterým moc děkujeme.Ve školní jídelně nám paní kuchařky upekly výborný jablečný závin.Po jablečné svačince jsme si všichni venku zasoutěžili (běhali slalom, házeli do dálky i do koše, změřili kmeny a větve našich jabloní,…)  Žáci 5. třídy si připravili salát z jablíček a mrkve, na kterém si společně pochutnali. Děkujeme všem maminkám, které nám pomohly  s přípravou občerstvení.

 Jablíčkový den se nám moc líbil a těšíme se na další projekt – tentokrát bramborový.

                          …………………………………………..učitelky 1.stupně  

 

Akce 5. třídy ve školním roce 2015-2016

Září:        Přespolní běh (3.9.)

                      Divadelní představení „Kde přespávají pohádky“

                      (10.9.) 50 Kč

                      „Jablíčkový den“

 

Říjen:       „Den jazyků“ (2.- 6.10.)

                       „Den zvířat“ (4.10.)

                       Mobilní planetárium ve škole „Původ života“ 50 Kč

                       (15.10.)

                       „Den stromů“ (20.10.)

 

Listopad:   „Řeporyjská strašidýlka“  (3.11.)

 

Prosinec:   Beseda s panem farářem – Advent, Vánoce                

 

Leden:       Ekocentrum Podhoubí „Skrytá síla vody“ (12.1.) 40 Kč                  

 

Únor:         „Den středověku“ – projekt 1. stupně

                         Ekocentrum Podhoubí „Elektřina – dobrý sluha ale zlý

                         pán“ (9.2.) 40 Kč                  

                    „Bezpečné chování v internetovém světě“ – MPP

 

Březen:     Ekocentrum Podhoubí „Vlastnosti vzduchu a pokusy

                        s nimi (15.3.) 40 Kč

                        „Den vody“ (22.3.)

                        Beseda s panem farářem – Velikonoce

 

Duben:      Technické muzeum 90 Kč

                        „Den Země“ (22.4.) – projekt 1. stupně (dravci)

 

Květen:     Botanická zahrada – Fata morgana 200 Kč

                        Výtvarná dílna

                        Královská cesta (1. část) + Dům U Kamenného zvonu

                        výstava „Karel IV. 2016“ (2. polovina května) 60 Kč                       

 

Červen:     Královská cesta (2. část)

                        Celoškolní projekt „Karel IV.“

                        Dvoudenní školní výlet (asi 1 500 Kč)

___________________________________________________________________

 

Seznam pomůcek – 5.třída

2 pera,  tužky (různá tvrdost),  guma,  ořezávátko,  fixy (stačí malá sada)   na podtrhávání, obaly na učebnice a sešity

pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, nůžky, lepidlo Herkules, tuhé lepidlo v tyčince, pastelky

úkolníček

Na Vv :

10 čtvrtek A3,  30 čtvrtek A4,  barevné papíry,  vodovky, tempery, voskovky,  suché pastely

3 štětce (plochý,slabý, silnější),  misky na vodu (sklenička od přesnídávky), modelína, podložka pod modelínu

staré triko nebo košile na převlečení

kufřík nebo pevnou krabici

Na Tv :

cvičební úbor,  sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště !!! , malý míček a švihadlo, plátěný vak na cvičební úbor

 

Třídní fond upřesním v září (podle ceny pracovních sešitů)