Akce 3. třídy

Akce 3. třídy ve školním roce 2016/2017

Září: Přespolní běh (9.9.)

          Vycházka po Řeporyjích

       Den malování mandal (20.9.)

          Foto (20.9.)

          Výroba hraček  470 Kč (29.9.)

Říjen: Jablíčkový den (3.10.)

            Den zvířat (4.10.)

            Světový den výživy (14.10.) 

            Bramborový den (21.10.)

            Vycházka na Vyšehrad     

Listopad: Řeporyjská strašidýlka (8.11.)

                  „Astronomie pro děti“ mobilní planetárium    

                 (11.11.) 60 Kč

Prosinec: Vypouštění balónků s přáníčky ?

                  Vánoční divadélko ve škole (8.12.) 40 Kč

                  Den hor (11.12.)

                  Návštěva svíčkárny + ekovoskovky  270 Kč

Leden: Muzeum hl.m. Prahy + 3D projekce  65 Kč

              Preventivní programy MP Praha (5.1.)

Únor:   Národní muzeum 50 Kč

Březen: Den vody (22.3.)

               Preventivní programy Besip – MP Praha

Duben: Mezinárodní den dětské knihy (2.4.)

               Den Země (21.4.)  zvířátka

Květen: Mezinárodní den hasičů (4.5.)

Červen: Světový den her (28.5.- 1.6. MDD)

                Dvoudenní školní výlet „Safari“ 1 670 Kč