ALFILU

Ve školním roce 2014/2015 jsou tréninky:

  • pondělí            14:30 – 16:00 hod.     děti z 1. – 3.tř.

  • středa             14:15 – 15:15 hod.     děti z MŠ – starší

                                15:30 – 16:30 hod.     děti z MŠ – mladší

  • čtvrtek             14:30 – 16:00 hod.     děti ze 4. – 7.tř.

Ve druhé polovině školního roku 2014/2015 budeme ve čtvrtečním termínu otevírat na přání kroužek florbalu pro žáky 4. – 7.tř.

Sportovní oddíl ALFILU byl založen pro děti, které se rády baví sportem a vším co s tím souvisí. Hlavní náplní je učit se sportu, soutěžit, hrát si, poznat nové kamarády a pochopit co je fair play. Tréninky jsou pro chlapce s děvčaty dohromady a jediné dělení, které máme je na mladší děti (6 – 8 let) a starší děti (9 – 14 let).

Zaměření tréninků je především na rozvoj pohybových schopností obratnosti a rychlosti. Důvodem je, že děti v ALFILU  jsou ve věku, kdy je velmi efektivní se právě těmto schopnostem věnovat pro jejich zlepšení. Nástrojem nám jsou např. AGILITY (anglické slovo „agility“ znamená v překladu do češtiny „hbitost“). Do tréninku jsou zařazovány různé slalomové dráhy, dráhy s využitím malých překážek či alternativy rychlostních cvičení (starty z různých poloh, štafety a další).

Pro rozvoj obratnosti využíváme i základy herních činností hráče sportovních her. Snažíme se, aby děti z ALFILU vynikaly v házení, chytání, kopání, zpracování apod. činnostech, které budou moci využít v dalších etapách svého života. Snahou ALFILU je položit základ budoucí specializaci. Všichni, kdo se rádi baví sportem, by měli ovládat „start – zastavit – změna směru – rychle se otočit a běžet dál“. To vše a jiné učíme děti v ALFILU.

Nezapomínáme na zábavnou a hravou formu cvičení. Naší předností je, aby děti polovinu času tréninku věnovaly HŘE. V úvodu se věnujeme pohybovým hrám jako například různé honičky, Mrazík, přihrávky v družstvech, zrcadlové pohyby ve dvojici nebo pod vedením trenéra a další. V druhé polovině času tréninku jsou hry vybírány podle věku a pohybové úrovně dětí. Hrajeme vybíjenou, přehazovanou, florbal, fotbal, ringo, badminton, rugby (modifikované pro menší děti).

Tréninky ALFILU jsou (pokud to počasí dovolí) na venkovním hřišti a jeho okolí, v zimních měsících v „tělocvičně“ ZŠ Řeporyje. Preferujeme venkovní pohyb a vítáme, když rodiče přijdou své děti podpořit – není nic hezčího než jiskry štěstí v očích našich dětí J.

Vedení tréninků zajišťují Mgr. Karel Vancl – absolvent UK FTVS, trenér florbalu B a Mgr. Michaela Musilová – trenérka atletiky II.třídy

 

S pozdravem ALFILU!

Trenéři: Karel Vancl a Michaela Musilová