Beseda pro žáky s SPU

        V rámci  výzkumu pro bakalářskou práci vysokoškolské studentky speciální pedagogiky slečny Lucie Vítkové  proběhla v úterý 19.2.2012    ve specializovaných třídách zajímavá beseda. Studentka se  podělila o osobní zkušenosti se specifickými poruchami učení. Vysvětlila našim žákům, že ani s těmito problémy pro ně nemusí být zavřené dveře k dalšímu vzdělávání. Je však nutná velmi intenzivní a pečlivá domácí příprava. Také zdůraznila, že bez obrovské  podpory a zájmu ze strany jejích rodičů, ale i podpory učitelů by nikdy nedosáhla svého  životního cíle – moci pracovat  s dětmi.

      Lucie Vítková po základní škole vystudovala střední pedagogickou školu a v současné době končí bakalářské studium na UK, obor speciální pedagogika.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Lenka Jáchymová