Beseda – Třídění a recyklace odpadu

Ve spolupráci z firmou EKO-KOM  proběhla na naší škole beseda na téma Třídění a recyklace odpadu“. Žáci se během besedy dozvěděli, co je komunální odpad, proč se má odpad recyklovat, jak můžeme omezit množství odpadů, co je sběrný dvůr. Při výkladu nechyběly obrázky, grafy a nákresy, které pomáhaly pochopit informace, které někteří možná doposud ani neznali. Žáci pozorně naslouchali, aktivně spolupracovali, zapojovali se do diskuze a také měli možnost si zábavnou formou vyzkoušet třídění odpadů do určených kontejnerů.

dsc05806 dsc05807 dsc05809 dsc05810 dsc05815