Besídka ve ŠD

Blíží se vánoční svátky a v naší školní družině se dne 19.12.2017 slavilo.Každoročně prvňáčci pořádají ve svých odděleních vánoční besídku.Bylo tomu tak i letos.Po obědě se 1. a 2. oddělení družiny shromáždilo u klavíru a  společně si zazpívali vánoční písně a koledy.

Vzhledem k počtu dětí v odděleních(letos máme k prvňáčkům i třeťáky),nebylo  možné uspořádat celou besídku společně.Po zpěvu koled jsme se rozešli do svých tříd,kde jsme plnili ve skupinách různé vánoční úkoly: luštili jsme vánoční křížovky,skládali vánoční puzzle,připraveny byly i vánoční kvízy a hádanky.Po této části přišla na řadu všemi očekávaná společná vánoční nadílka.Opět se zdařila,což dokazovaly rozzářené oči všech dětí.

 

Všem rodičům přejeme za všechny děti i pedagogické pracovníky krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěští v novém roce 2018

 

                                                                                                       za  ŠD   L.Růžičková a E.Staňová

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav