BESIP u druháků

S dětmi jsme měli ve středu besedu o správném chování a bezpečnosti v silničním provozu. Zástupci městské policie druháky seznámili s tím, jak správně přecházet vozovku. Děti si s nimi názorně vyzkoušely, jak se mají chovat v různých situacích a zopakovaly si dopravní značky.

IMG_2317 IMG_2319 IMG_2321