Bramborový den na 1.stupni

Žáci si během dopoledne povídali a četli o bramborách.Plnili bramborové úkoly z českého jazyka a matematiky a dokonce si připravili i něco dobrého na zub.