Bramborový den ve 3.B

Bramborový den ve 3.B

Projektový den byl kromě pečení a pojídání dobrot z brambor zaměřen hlavně na práci s textem. Tato dovednost je velice důležitá ke správnému porozumění textu nejen při čtení, ale například i při řešení slovní úlohy nebo při vypracování kontrolní práce. Žáci dostali stránku textu, ve kterém byly základní informace o bramborách. Podle zadání pak v textu jednotlivé informace vyhledávali, podtrhávali, zapisovali a odpovídali na otázky. Třeťáci už tedy vědí, odkud se k nám do Evropy dostaly brambory a před čím Evropu uchránily. Těmito aktivitami jsme tak propojili český jazyk, čtení i sloh. V rámci předmětu člověk a svět práce pak žáci škrábali brambory a následně jsme si z nich upekli bramborové lupínky. Při škrábání brambor jsme soutěžili o nejdelší celistvou slupku. Děkujeme maminkám i všem blízkým, kteří se zapojili, aby připravili pokrmy z brambor na náš „dobrůtkový  stůl“.