Bramborový týden ve ŠD

V týdnu od 22. do 26. října  probíhal ve školní družině "Bramborový týden".V pondělí,kdy nám počasí přálo,jsme si pořádně zasportovali a zasoutěžili na bramborové téma.Disciplíny jako "Slalomové koulení dýně!,"Nošení brambor na lžíci","Shazování kuželek bramborou(tenisák)","Hod bramborou na cíl","Hádání zeleniny poslepu"  a "Slalomový sběr brambor do trakaře" se dětem velice líbil.Připojilo se k nám také odd .2.A.

V dalších dnech jsme tvořili z brambor různá zvířátka a postavičky.Došlo i na bramborová tiskátka,kdy 1.odd.vyrábělo panáčka "Bramboráčka" a děti z 1.B tiskaly na šablony dýní.Společně jsme se naučili nové básničky a přečetli pohádku na bramborové téma.Poslední den byly děti odměněny medailemi za sportovní "Bramboriádu" a malými sladkostmi za aktivitu v tomto týdnu.

Již se všichni těšíme na další společnou akci,kterou bude návštěva prodejní výstavy perníčků,kde si děti budou samy zdobit .

 

                                                                                                   za ŠD L.Růžičková a E.Staňová