Bruslení druhých tříd

Ve druhém únorovém týdnu jsme hodiny tělesné výchovy strávili na zimním stadionu Bronzová. Někteří z nás stáli na bruslích poprvé. Ochotní rodiče nám pomohli nejen s obouváním bruslí, ale také s nácvikem správné techniky bruslení. Protože se nám takový tělocvik moc líbil, určitě si ho ještě párkrát zopakujeme.

IMG_2212 IMG_2220